Místa, domy, sídla, usedlosti, nemovitosti
které se vztahují k lidem, o nichž se pojednává

Zpět na hlavní stránku

1.

Asinara Ostrůvek v Itálii na kterém zemřel Jaro Schnirch

2.

Beroun U Českého dvora Hostinec a poštovní stanice Samuela Vilíma Presla

3.

Beroun Záptačí Rod Preslů

4.

Beroun - Popovice - Králův Dvůr

Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg
5. Blaník Místo opředené legendami svázanými se svatým Václavem
6. Čakovice   č. p. 29 Sídlo rodiny Samohrdů
7. Červený Dvůr u Hradce Králové Forman Václav Krušina
8. Česká Skalice č. p. 47 Hostinec U bílého lva postavený Josefem Steidlerem
9. Český Brod Domy přestavěné Josefem Schnirchem
10. Čistá v Krkonoších - Lauterwasser Vesnice, odkud pocházel rod Votočků a Peigertů
11. Dobling u Vídně Vila Cuzů, Obrenovičů a později Birnbaumů
12. Dobytčí trh č. p. 551 dům U Hrbků Karlovo náměstí, kde žili Máchovi
13. Drač Přístav v Albánii, přes který se B. Bouček dostal do Itálie
14. Drahelický mlýn Bašta u Nymburka V držení rodu Kulichů
15. Farářství u Hradce Králové Forman Václav Krušina
16. Graz - Štýrský Hradec V Grazu působil Josef Schnirch a studoval jeho syn Bohuslav
17. Heřmanův Městec Město, ze kterého pocházeli Pazderovi
18. Hlaváčův dvůr Černousy Černousy Ves č. p. 8 dvůr Vojtěcha Hlaváče
19. Chorušice Tři zemědělské usedlosti Václav Vraný
20. Jarpice Tvrz a statek kde býval purkrabím Jan Schnirch
21. Jelení Hora ve Slezsku a Velký Šišák Souvislosti s obrazem Velkého Šišáku od Caspara Davida Friedricha
22. Jenerálka v Šáreckém údolí Místo, kde utrpěl Bohuslav Schnirch mozkovou příhodu
23. Jezero svaté Anny v Rumunsku Figuruje ve Vzpomínkách poděbradské babičky
24. Jičín hotel Hamburk Majetek Antonína Votočka
25. Jilemnice Jilemnice je zmiňována v příběhu Bohumila Hanče a na mnoha dalších místech
26. Josefov - Rejdiště Část Prahy, kde Schnirch provedl mnohé práce
27. Klavarský mlýn Hlaváč
28.

Králův Dvůr - Beroun - Popovice

Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg
29. Krameriova 11 - Americká Praha Dům Jnz. Jaroslava Schnircha
30. Kranj - Kraňsko Na panství Schneeberg působil Josef Obereigner
31. Krasíkov neboli Švamberk Hrad kde sídlili Krušinové ze Švamberka
32. Křivoklát Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt
33. Křížlice a Krkonoše Jestřabí v Krkonoších
34. Kukleny Jiří Bouček, Barbora Boučková a mnoho dalších
35. Kumburk Hrad po jistou dobu v držení Krušinů
36. Lauterwasser - Čistá v Krkonoších Vesnice, odkud pocházel rod Votočků a Peigertů
37. Letňany č.p. 2 Statek rodiny Nepomuckých
38. Lopud Ostrov poblíž Dubrovníku kde zemřel Viktor Dyk
39. Louny Fortifikaci města a chrám sv. Mikuláše stavěl Benedikt Rejt
40. Mašun myslivna, kde působil Josef Obereigner
41. Meduna - San Giovanni di Medina - Lezhë Přístav v Albánii přes který putoval za války B. Bouček a J. Schnirch
42. Mikovcova ulice 5/548 Praha Dům sochaře Bohuslava Schnircha
43. Mladá Boleslav Jičínská ul. čp.12/III (389) Haslerův dvorec koupil Josef Vraný
44. Mostecká 58/2 Praha Rodný dům Bohuslava Schnircha
45. Mšeno Zmiňováno v mnoha souvislostech
46. Netřebice Rod Kulichů - Václav Kulich
47. Niš v Srbsku Baron Sína, Svetislav Stajevič, Bohuslav Bouček a Jaro Schnirch
48. Nová Paka Zrušený klášter, ve kterém působil rod Votočků
49. Nové Mlýny (Nové Pátky) č.p.39 Mlýn rodiny Marků
50. Nymburk Boučkovi, Brzorádovi, Kulichovi
51. Nymburk městský Šafaříkův Májovský mlýn Mlýn Filipa Brzoráda
52. Odřepsy Mlejnek č.p. 33 Mlýn Rudolfa Marka
53. Pátek nad Ohří Sídlo rodiny Schnirchů
54. Pátek u Poděbrad Lazarův mlýn, Kulichovi, Sprosečovi
55. Plačice Koutníkové, Vackové
56. Plotiště nad Labem Sídlo rodiny Boučků
57. Poděbrady  město Fotografie města a jeho reálie
58. Poděbrady Dvůr č. p. 30 Sídlo rodiny Boučků
59. Poděbrady hyroelektrárna projekt architekta Antonína Engla
60. Poděbrady Havířský kostelík Havířský kostelík nanebevzetí panny Marie v Poděbradech
61. Poděbrady Obereignerova vila Vilu postavil Vojtěch Obereigner
62. Poděbrady Podzámecký mlýn Mlýn rodiny Hlaváčů
63. Poděbrady Sanspareil Sídlo rodiny Schnirchů
64. Poděbrady U zeleného stromu č. p. 4 Majetek rodiny Votočků, Boučků
65. Podmokly-Bodenbach u Děčína Místo, kde se narodila Božena Schnirchová
66.

Popovice - Králův Dvůr

Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg

67.

Postojná - Adelsberg Město na dráze do Terstu, kterou stavěl Josef Schnirch
68. Praha Mikovcova ulice 5/548 Dům sochaře Bohuslava Schnircha v Praze
69. Praha Mostecká 58/2 Rodný dům Bohuslava Schnircha
70. Pražské Předměstí u Hradce Králové Jiří Bouček, Barbora Boučková a mnoho dalších
71. Priština Velký Hammam Zápisky B. Boučka z legií
72. Raabs an der Thaya Johann Baptist Schnirch byla na panství správcem
73. Rabí Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt
74. Rašovice č. p. 4 Sídlo rodiny Kulichů
76. Rejdiště - Josefov Část Prahy, kde Schnirch provedl mnohé práce
77. Rozbělesy Kostel sv. Václava kde byla pokřtěna Božena Schnirchová
78. Rychlovský hrádek Souvisí se vznikem Křížlic
79. Sadská Poštovní dům postavený Josefem Schnirchem
80. Sánský kanál a Pátek u Poděbrad Lazarův mlýn, Kulichovi, Sprosečovi
81. Sedmihradsko v Rumunsku V sedmihradsku stavěli železnice Schnirch a Birnbaum
82. Semmering Výstavbu železnice maloval Ing. A. Lahoda a na stavbě pracoval
83. Sezana ve Slovinsku Městečko, kde žila rodina Josefa Schnircha
84. Schneeberg ve Slovinsku, Kraňsko

Hrad vlastnil Heinrich Etbin von Schollmayer Lichtenberg

85. Sobotka Dům Aloise Schnircha
86. Stará Boleslav Císařský hostinec Hostinec Antonie Klobasové Müllerové Stubevollové
87. Stěžery Obec zmiňovaná na více místech
88. Strážnice Panství hrabat Magnisů, kde postavil B. Schnirch řetězový most
89. Sušno u Mladé Boleslavi č. p. 18 Sídlo rodiny Vraných
90. Světí u Hradce Králové Rod Krušinů
91. Svobodné Dvory Rod Smetanů a Koutníků
92. Šavnik Šavnik - středisko regionu Drobnjak, Černá hora, kde působil Bohumil Bouček
93. Šišák a Jelení Hora ve Slezsku Souvislosti s obrazem Velkého Šišáku od Caspara Davida Friedricha
94. Šosteny u Hradce Králové Forman Václav Krušina
95. Štěpanický hrad Souvisí se vznikem Křížlic
96. Štýrský Hradec - Graz V Hradci působil Josef Schnirch a studoval jeho syn Bohuslav
97. Švamberk neboli Krasíkov Hrad kde sídlili Krušinové ze Švamberka
98. Švihov Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt
99. Třebechovice pod Orébem č. p. 26 Hostinec Černý kůň Severina Císaře
100. Tursko č. p. 17 Statek rodiny Vraných
101. U bílého orla Újezd 35/401 Máchovi Hynek a Michal
102. Vinohrady Město Královské Vinohrady - Jan Majer
103. Vondračka a nádraží Královské Vinohrady Okolí vyústění Vinohradských tunelů
104. Všelisy Rod Vraných
105. Volyně Rod Majerů
106. Vrátno a
107. Záptačí u Berouna Rod Preslů
108. Žďár nad Sázavou Rodová setkání Ronovců, Krušinů a dalších
109. Žehuň Václavíkův mlýn

 

Zpět na hlavní stránku