Místa, domy, sídla, usedlosti, nemovitosti
které se vztahují k lidem, o nichž se pojednává

Zpět na hlavní stránku

1.

Asinara Ostrůvek na kterém zemřel Jaro Schnirch

2.

Beroun U Českého dvora Hostinec a poštovní stanice Samuela Vilíma Presla

3.

Beroun Záptačí Rod Preslů

4.

Beroun - Popovice - Králův Dvůr

Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg
5. Čakovice   č.p.29 Sídlo rodiny Samohrdů
6. Česká Skalice č. p. 47 Hostinec U bílého lva postavený Josefem Steidlerem
7. Český Brod Domy přestavěné Josefem Schnirchem
8. Čistá v Krkonoších - Lauterwasser Vesnice, odkud pocházel rod Votočků a Peigertů
9. Dobling Vila Cuzů, Obrenovičů a později Birnbaumů
10. Dobytčí trh č. p. 551 dům U Hrbků Karlovo náměstí, kde žili Máchovi
11. Drač Přístav v Albánii, přes který se B. Bouček dostal do Itálie
12. Drahelický mlýn Bašta V držení rodu Kulichů
13. Graz - Štýrský Hradec v Grazu působil Josef Schnirch a studoval jeho syn Bohuslav
14. Heřmanův Městec Město, ze kterého pocházeli Pazderovi
15. Hlaváčův dvůr Černousy Černousy Ves č. p. 8 dvůr Vojtěcha Hlaváče
16. Jarpice Tvrz a statek kde býval purkrabím Jan Schnirch
17. Jenerálka v Šáreckém údolí Místo, kde utrpěl Bohuslav Schnirch mozkovou příhodu
18. Jezero svaté Anny v Rumunsku Figuruje ve Vzpomínkách poděbradské babičky
19. Jičín hotel Hamburk Majetek Antonína Votočka
20. Klavarský mlýn Hlaváč
21.

Králův Dvůr - Beroun - Popovice

Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg
22. Krameriova 11 - Americká Praha Dům Jnz. Jaroslava Schnircha
23. Kranj - Kraňsko Na panství Schneeberg působil Josef Obereigner
24. Krasíkov neboli Švamberk Hrad kde sídlili Krušinové ze Švamberka
25. Křivoklát Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt
26. Křížlice a Krkonoše Jestřabí v Krkonoších
27. Kumburk Hrad po jistou dobu v držení Krušinů
28. Lauterwasser - Čistá v Krkonoších Vesnice, odkud pocházel rod Votočků a Peigertů
29. Letňany č.p. 2 Statek rodiny Nepomuckých
30. Lopud Ostrov poblíž Dubrovníku kde zemřel Viktor Dyk
31. Louny Fortifikaci města a chrám sv. Mikuláše stavěl Benedikt Rejt
32. Mašun myslivna, kde působil Josef Obereigner
33. Meduna - San Giovanni di Medina - Lezhë Přístav v Albánii přes který putoval za války B. Bouček a J. Schnirch
34. Mikovcova ulice 5/548 Praha Dům sochaře Bohuslava Schnircha
35. Mladá Boleslav Jičínská ul. čp.12/III (389) Haslerův dvorec koupil Josef Vraný
36. Mostecká 58/2 Praha Rodný dům Bohuslava Schnircha
37. Niš v Srbsku Baron Sína, Svetislav Stajevič, Bohuslav Bouček a Jaro Schnirch
38. Nová Paka Zrušený klášter, ve kterém působil rod Votočků
39. Nové Mlýny (Nové Pátky) č.p.39 Mlýn rodiny Marků
40. Nymburk Boučkovi, Brzorádovi, Kulichovi
41. Odřepsy Mlejnek č.p. 33 Mlýn Rudolfa Marka
42. Pátek nad Ohří Sídlo rodiny Schnirchů
43. Pátek u Poděbrad Lazarův mlýn, Kulichovi, Sprosečovi
44. Plotiště nad Labem Sídlo rodiny Boučků
45. Poděbrady  město Fotografie města a jeho reálie
46. Poděbrady Dvůr č. p. 30 Sídlo rodiny Boučků
47. Poděbrady U zeleného stromu č. p. 4 majetek rodiny Votočků, Boučků
48. Poděbrady hyroelektrárna projekt architekta Antonína Engla
49. Poděbrady Podzámecký mlýn Mlýn rodiny Hlaváčů
50. Poděbrady Sanspareil Sídlo rodiny Schnirchů
51. Podmokly-Bodenbach u Děčína Místo, kde se narodila Božena Schnirchová
52.

Popovice - Králův Dvůr

Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg
53. Postojná - Adelsberg Město na dráze do Terstu, kterou stavěl Josef Schnirch
54. Praha Mikovcova ulice 5/548 Dům sochaře Bohuslava Schnircha
55. Praha Mostecká 58/2 Rodný dům Bohuslava Schnircha
56. Priština Velký Hammam Zápisky B. Boučka z legií
57. Raabs an der Thaya Johann Baptist Schnirch byla na panství správcem
58. Rabí Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt
59. Rašovice č. p. 4 Sídlo rodiny Kulichů
60. Rozbělesy Kostel sv. Václava kde byla pokřtěna Božena Schnirchová
61. Rychlovský hrádek SOuvisíá se vznikem Křížlic
62. Sadská Poštovní dům postavený Josefem Schnirchem
63. Sánský kanál a Pátek u Poděbrad Lazarův mlýn, Kulichovi, Sprosečovi
64. Sedmihradsko v Rumunsku V sedmihradsku stavěli železnice Schnirch a Birnbaum
65. Sezana ve Slovinsku Městečko, kde žila rodina Josefa Schnircha
66. Schneeberg ve Slovinsku, Kraňsko

Hrad vlastnil Heinrich Etbin von Schollmayer Lichtenberg

67.

Sobotka Dům Aloise Schnircha
68. Stará Boleslav Císařský hostinec Hostinec Antonie Klobasové Müllerové Stubevollové
69. Štěpanický hrad Souvisí se vznikem Křížlic
70. Strážnice Panství hrabat Magnisů, kde postavil B. Schnirch řetězový most
71. Sušno u Mladé Boleslavi č. p. 18 Sídlo rodiny Vraných
72. Světí u Hradce Králové Rod Krušinů
73. Štýrský Hradec - Graz v Hradci působil Josef Schnirch a studoval jeho syn Bohuslav
74. Švamberk neboli Krasíkov Hrad kde sídlili Krušinové ze Švamberka
75. Švihov Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt
76. Třebechovice pod Orébem č. p. 26 Hostinec Černý kůň Severina Císaře
77. Tursko č. p. 17 Statek rodiny Vraných
78. U bílého orla Újezd 35/401 Máchovi Hynek a Michal
79. Vinohrady Město Královské Vinohrady - Jan Majer
80. Všelisy Rodina Vraných
81. Volyně Rod Majerů
82. Záptačí Beroun Rod Preslů
  Žehuň Václavíkův mlýn

 

Zpět na hlavní stránku