Místa, domy, sídla, usedlosti, nemovitosti
které se vztahují k lidem, o nichž se pojednává

Zpět na hlavní stránku

1.

Asinara Ostrůvek v Itálii na kterém zemřel Jaro Schnirch

2.

Beroun U Českého dvora Hostinec a poštovní stanice Samuela Vilíma Presla

3.

Beroun Záptačí Rod Preslů

4.

Beroun - Popovice - Králův Dvůr

Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg
5. Čakovice   č. p. 29 Sídlo rodiny Samohrdů
6. Červený Dvůr u Hradce Králové Forman Václav Krušina
7. Česká Skalice č. p. 47 Hostinec U bílého lva postavený Josefem Steidlerem
8. Český Brod Domy přestavěné Josefem Schnirchem
9. Čistá v Krkonoších - Lauterwasser Vesnice, odkud pocházel rod Votočků a Peigertů
10. Dobling u Vídně Vila Cuzů, Obrenovičů a později Birnbaumů
11. Dobytčí trh č. p. 551 dům U Hrbků Karlovo náměstí, kde žili Máchovi
12. Drač Přístav v Albánii, přes který se B. Bouček dostal do Itálie
13. Drahelický mlýn Bašta u Nymburka V držení rodu Kulichů
14. Farářství u Hradce Králové Forman Václav Krušina
15. Graz - Štýrský Hradec V Grazu působil Josef Schnirch a studoval jeho syn Bohuslav
16. Heřmanův Městec Město, ze kterého pocházeli Pazderovi
17. Hlaváčův dvůr Černousy Černousy Ves č. p. 8 dvůr Vojtěcha Hlaváče
18. Jarpice Tvrz a statek kde býval purkrabím Jan Schnirch
19. Jelení Hora ve Slezsku a Velký Šišák Souvislosti s obrazem Velkého Šišáku od Caspara Davida Friedricha
20. Jenerálka v Šáreckém údolí Místo, kde utrpěl Bohuslav Schnirch mozkovou příhodu
21. Jezero svaté Anny v Rumunsku Figuruje ve Vzpomínkách poděbradské babičky
22. Jičín hotel Hamburk Majetek Antonína Votočka
23. Josefov - Rejdiště Část Prahy, kde Schnirch provedl mnohé práce
24. Klavarský mlýn Hlaváč
25.

Králův Dvůr - Beroun - Popovice

Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg
26. Krameriova 11 - Americká Praha Dům Jnz. Jaroslava Schnircha
27. Kranj - Kraňsko Na panství Schneeberg působil Josef Obereigner
28. Krasíkov neboli Švamberk Hrad kde sídlili Krušinové ze Švamberka
29. Křivoklát Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt
30. Křížlice a Krkonoše Jestřabí v Krkonoších
31. Kukleny Jiří Bouček, Barbora Boučková a mnoho dalších
32. Kumburk Hrad po jistou dobu v držení Krušinů
33. Lauterwasser - Čistá v Krkonoších Vesnice, odkud pocházel rod Votočků a Peigertů
34. Letňany č.p. 2 Statek rodiny Nepomuckých
35. Lopud Ostrov poblíž Dubrovníku kde zemřel Viktor Dyk
36. Louny Fortifikaci města a chrám sv. Mikuláše stavěl Benedikt Rejt
37. Mašun myslivna, kde působil Josef Obereigner
38. Meduna - San Giovanni di Medina - Lezhë Přístav v Albánii přes který putoval za války B. Bouček a J. Schnirch
39. Mikovcova ulice 5/548 Praha Dům sochaře Bohuslava Schnircha
40. Mladá Boleslav Jičínská ul. čp.12/III (389) Haslerův dvorec koupil Josef Vraný
41. Mostecká 58/2 Praha Rodný dům Bohuslava Schnircha
42. Netřebice Rod Kulichů - Václav Kulich
43. Niš v Srbsku Baron Sína, Svetislav Stajevič, Bohuslav Bouček a Jaro Schnirch
44. Nová Paka Zrušený klášter, ve kterém působil rod Votočků
45. Nové Mlýny (Nové Pátky) č.p.39 Mlýn rodiny Marků
46. Nymburk Boučkovi, Brzorádovi, Kulichovi
47. Odřepsy Mlejnek č.p. 33 Mlýn Rudolfa Marka
48. Pátek nad Ohří Sídlo rodiny Schnirchů
49. Pátek u Poděbrad Lazarův mlýn, Kulichovi, Sprosečovi
50. Plačice Koutníkové, Vackové
51. Plotiště nad Labem Sídlo rodiny Boučků
52. Poděbrady  město Fotografie města a jeho reálie
53. Poděbrady Dvůr č. p. 30 Sídlo rodiny Boučků
54. Poděbrady hyroelektrárna projekt architekta Antonína Engla
55. Poděbrady Havířský kostelík Havířský kostelík nanebevzetí panny Marie v Poděbradech
56. Poděbrady Podzámecký mlýn Mlýn rodiny Hlaváčů
57. Poděbrady Sanspareil Sídlo rodiny Schnirchů
58. Poděbrady U zeleného stromu č. p. 4 Majetek rodiny Votočků, Boučků
59. Podmokly-Bodenbach u Děčína Místo, kde se narodila Božena Schnirchová
60.

Popovice - Králův Dvůr

Správce huti Gabriel Presl von Schwertsberg
61. Postojná - Adelsberg Město na dráze do Terstu, kterou stavěl Josef Schnirch
62. Praha Mikovcova ulice 5/548 Dům sochaře Bohuslava Schnircha v Praze
63. Praha Mostecká 58/2 Rodný dům Bohuslava Schnircha
64. Pražské Předměstí u Hradce Králové Jiří Bouček, Barbora Boučková a mnoho dalších
65. Priština Velký Hammam Zápisky B. Boučka z legií
66. Raabs an der Thaya Johann Baptist Schnirch byla na panství správcem

67.

Rabí Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt
68. Rašovice č. p. 4 Sídlo rodiny Kulichů
69. Rejdiště - Josefov Část Prahy, kde Schnirch provedl mnohé práce
70. Rozbělesy Kostel sv. Václava kde byla pokřtěna Božena Schnirchová
71. Rychlovský hrádek Souvisí se vznikem Křížlic
72. Sadská Poštovní dům postavený Josefem Schnirchem
73. Sánský kanál a Pátek u Poděbrad Lazarův mlýn, Kulichovi, Sprosečovi
74. Sedmihradsko v Rumunsku V sedmihradsku stavěli železnice Schnirch a Birnbaum
76. Semmering Výstavbu železnice maloval Ing. A. Lahoda a na stavbě pracoval
77. Sezana ve Slovinsku Městečko, kde žila rodina Josefa Schnircha
78. Schneeberg ve Slovinsku, Kraňsko

Hrad vlastnil Heinrich Etbin von Schollmayer Lichtenberg

79. Sobotka Dům Aloise Schnircha
80. Stará Boleslav Císařský hostinec Hostinec Antonie Klobasové Müllerové Stubevollové
81. Strážnice Panství hrabat Magnisů, kde postavil B. Schnirch řetězový most
82. Sušno u Mladé Boleslavi č. p. 18 Sídlo rodiny Vraných
83. Světí u Hradce Králové Rod Krušinů
84. Svobodné Dvory Rod Smetanů a Koutníků
85. Šišák a Jelení Hora ve Slezsku Souvislosti s obrazem Velkého Šišáku od Caspara Davida Friedricha
86. Šosteny u Hradce Králové Forman Václav Krušina
87. Štěpanický hrad Souvisí se vznikem Křížlic
88. Štýrský Hradec - Graz V Hradci působil Josef Schnirch a studoval jeho syn Bohuslav
89. Švamberk neboli Krasíkov Hrad kde sídlili Krušinové ze Švamberka
90. Švihov Hrad na jehož přestavbě se podílel Benedikt Rejt
91. Třebechovice pod Orébem č. p. 26 Hostinec Černý kůň Severina Císaře
92. Tursko č. p. 17 Statek rodiny Vraných
93. U bílého orla Újezd 35/401 Máchovi Hynek a Michal
94. Vinohrady Město Královské Vinohrady - Jan Majer
95. Vondračka a nádraží Královské Vinohrady Okolí vyústění Vinohradských tunelů
96. Všelisy Rodina Vraných
97. Volyně Rod Majerů
98. Záptačí u Berouna Rod Preslů
99. Žďár nad Sázavou Rodová setkání Ronovců, Krušinů a dalších
100. Žehuň Václavíkův mlýn

 

Zpět na hlavní stránku