Ing. Vojtěch (Adalbert) Václav Obereigner * 3.4.1853 † 2.2.1928  (1918?)

Rodiče: Josef Franz Obereigner * 4.3.(7.6.)1807 ve Lvově † 3.1.1894

Terezie Nosková Obereignerová * 5.12.1816 † 3.4.1875

Sourozenci:

Terezie Obereignerová Vocílková * 21.6.1838 † ?

Leonard Obereigner * 24.11.1840 † 24.4.1844

Josef Obereigner * 24.3.1843 † 28.1.1844 ?27.4.1844?

Ing. Josef Leonard Obereigner * 30.1.1845 † 15.2.1903 (1905)

Anna Karolína Obereignerová * 24.7.1846 † ?

Jan Obereigner * ? † ?

Karolina Obereignerová * 24.7.1846 † ?

Karel Obereigner * ? † ?

Ing. Vojtěch Obereigner * 3.4.1853 † 2.2.1928

Vilém Obereigner * 16.12.1855 † 14.2.1918

Marie Aloisie Obereignerová * 5.6.1859 † 6.7.1859

Manželka: Marie Pokorná Obereignerová * 10.3.1864 † 1.12.1940
Děti: Emil Obereigner * 9.4.1883 † 1.1.1915

Vojtěch František Obereigner * 10.8.1885 † 22.12.1885 

Marie Obereignerová * 27.9.1887 † 7.10.1887

Ing. Vojtěch Obereigner * 4.3.1889 † 5.5.1955 Anna Svobodová O. * 23.12.1894 † 26.11.1974

Milada Obereignerová Žáčková * 24.3.1891 † ?

 

 

 

Havlíčkova 72

Pocházel z vlastenecké rodiny, jeho otec Josef Obereigner (1807-1894) byl po reformě prvním starostou města Poděbrady. Z bývalé stodoly si nechal od spolužáka Josefa Fanty přestavět rodinnou vilu ve stylu severské neorenesance. Nová vila se stala centrem kulturního a společenského života ve městě. - Spoluautor prvního regulačního plánu města z r. 1895.

 

Vojtěch Obereigner (1853-1928), stavebník výjimečné poděbradské vily pozdního historismu, patřil k významným členům společenského života Poděbrad 19. století. Ve zprávách o městě ho mimo jiné zaznamenáváme roku 1896 mezi účastníky slavnostního odhalení pomníku krále Jiřího z Poděbrad. V té době si Vojtěch Obereigner, těšící se zavedené praxi geodeta a geometra, buduje blízko náměstí na místě zděděné barokní stodoly vlastní rodinný dům. Již kolem roku 1880 se ohledně projektu domu obrátil na svého spolužáka z pražské techniky, architekta Josefa Fantu, který jej nakonec přivedl na myšlenku využít zachovanou stodolu a pro bydlení ji pouze upravit. Architekt nakonec využil hmotu původní hospodářské stavby a s důrazem na malebnost odhalil její opukové zdivo. Reprezentativní charakter mělo úpravě domu dodat novorenesanční tvarosloví a dvojice symetricky se opakujících zdobených štítů. Romantický půvab vily v duchu severské novorenesance oživil architekt dekorativní výzdobou ohlašující již secesi. Původně kolorované kamenné reliéfy Mistra Jana Husa, sv. Prokopa a Madony s dítětem na severním štítu odkazují na historii rodiny Vojtěcha Obereignera a jeho ženy Marie. Nápisovou pásku pod nimi, „Komu se nelíbí za moje na mým, ať sobě vystaví lépěji na svým“, nechal Vojtěch Obereigner vytesat později. Reagoval tím na posměšné narážky ohledně nezvyklé adaptace domu. Vila se v Poděbradech brzy stala centrem společenského života. Za první republiky sem za malířkou Miladou Žáčkovou–Obereignerovou jezdívali na návštěvy především umělci, herci a spisovatelé. Dnes patří památkově chráněná vila potomkům stavebníka, kteří o ni citlivě pečují.

 

Zdenka - Jarda
Bohumil - Božena - Gabriela - Láďa - Pavlína - Vojtěch - ? - Hynek - Vojtěch
Bohuslav - Míla - Olga - Bohuša - Emil -
Olga - ? - Růža - Marie
Božena -
Franta - Anča
1.2.1913 (3.2.?)

 

Hlavní stránka

OE1.gif (3442 bytes)