Jelení Hora a obraz ‚Velký Šišák‘
Obraz namaloval Caspar David Friedrich z města Jelenia Góra v Polsku, pravděpodobně ze Zámecké věže, která ve městě dodnes stojí.

viz též Putování k pramenům Labe a do polské části Krkonoš po stopách krkonošské pouti, kterou v červenci roku 1810 podnikli němečtí malíři Caspar David Friedrich a Georg Friedrich Kersting

Na česko-polské hranici na Slezském hřbetu nad Slezským sedlem se nachází kupovitá hora Malý Šišák (polsky Mały Szyszak, německy Kl. Sturmhaube) vysoká 1440 m.
Tvarem se podobá hoře Vysoké kolo (polsky Wielki Szyszak a německy Gr. Sturmhaube nebo Hohes Rad) nad Sněžnými jamami  1509 m.

 

Křížlice

Caspar David Friedrich patrně sloučil několik různých krkonošských motivů, což dělával často:
uprostřed lze identifikovat zříceninu gotického hradu Chojník, která se nachází v nynějším Polsku, jak je vidět například na fotografii dole,
vpředu na samotě je sluncem nasvícený kostel, patrně kostel v Křížlicích, který vidíme na fotografii nahoře,
(mezi městem Jelení Hora a Šišákem je pouze lázeňské městečko Cieplice Śląskie, kde nikdy podobný kostel nestál),
v pozadí souhrnný dojem, jaký vyvolávají Krkonoše, hory jsou dramaticky zvýrazněny a kompozičně přizpůsobeny

Skutečný pohled na Krkonoše z města Jelenia Góra v dnešním Polsku

 

Město Jelení Hora
D
říve zvaná česky Hiršperk,
polsky Jelenia Góraněmecky Hirschberg v jihozápadním Polsku v Dolnoslezském vojvodství.
Lázně Cieplice s prameny termální vody

Podle legendy založil město piastovský kníže Boleslav Křivoústý; při jednom z lovů v místních kopcích zastřelil vzrostlého jelena. Když se z vrcholu rozhlížel po okolní hradbě hor, místo mu učarovalo, založil v roce 1108 na jejich úpatí na řece Bobr obranný hrad , pojmenoval jej na památku po svém úlovku – Jelenia Góra. Časem se hrad rozrostl na bohaté město.

Na přelomu 11. a 12. století vzniklo na kopci při ústí Kamienny do řeky Bóbr slovanské hradiště. Jeho vytvoření je připisováno princi Bolesławu Wrymouth. Na úpatí hradiště se rozvinula osada, jejíž výhodná poloha na křižovatce obchodních cest do Německa a Česka zajistila její rychlý rozvoj. Ve druhé polovině 13. století, pravděpodobně z iniciativy knížete Boleslava II. Rogatky, byli přivezeni němečtí kolonisté. Před rokem 1288 získala Jelenia Góra magdeburská městská práva. Četná privilegia slezských knížat měla za následek rozvoj města a zvýšení jeho bohatství. V roce 1392 se Jelenia Góra dostala pod českou správu a v roce 1527, po smrti krále Ludvíka, posledního z Jagellonců na českém trůně, se město ocitlo v habsburské monarchii.

Zámecká věž, z níž Caspar David Friedrich patrně obraz maloval

První zmínka o obranných zdech pochází z roku 1480. Badatelé datují zachované fragmenty do počátku 15. století, ale možná první fragmenty začaly vznikat až v polovině 14. století. Pravděpodobně bylo město dříve obehnáno zemním opevněním a suchým příkopem. Další ochranou byl strmý svah řeky Bóbr tekoucí ze severu a Kamienna ze západu. Kamenné zdi byly asi 7-8 metrů vysoké a téměř 1,5 metru silné v koruně. Byly zakončeny cimbuřím, které chránilo chodník pro stráže. Do obvodu městského opevnění bylo v rozestupech 20-30 m začleněno více než 30 válcových věží, otevřených ze strany města. Vyčnívaly přes stěnu a poskytovaly boční palbu. Byly zakončeny cimbuřím a o 3 metry vyšší než hradby. Později byly věže zastřešeny a některé byly ze strany města uzavřeny.

 

Hirschberg 1747

Do Jelení Hory vedly tři brány. Ze západu Hradní brána, z východu Wojanówská brána a z jihu Dlouhá brána. Měly podobu budovy s bránou chráněnou vedle stojící věží. Vstup bránily spuštěné brány a padací most. Později byly brány vyztuženy barbakánem. O obranných kvalitách jelenohorského opevnění svědčí fakt, že město odolalo v roce 1427 husitům.

Rozvoj palných zbraní si vynutil modernizaci městského opevnění. Na počátku 16. století byl postaven druhý obvod hradeb. Vzdálenost od předchozího asi 5-7 m, byla jen 2,5 m vysoká a asi 0,6 m silná. Předcházel jí příkop přes 5 m hluboký a 13-16 m široký. Ve vnější zdi je před jejím čelem vysunuto 9 bašt uzpůsobených k použití palných zbraní.

Vypuknutí třicetileté války (1618-48) znamenalo zahájení prací na opravě městského opevnění a vybudování dalších zemních valů, palisád a příkopů. Jelenia Góra byla několikrát obléhána a ostřelována dělostřelectvem, což způsobilo četné škody. Ve druhé polovině 17. století a v první polovině 18. století bylo městské opevnění stále obnovováno a udržováno v pořádku. V roce 1742 připadly Jelenia Góra a Slezsko v důsledku slezských válek k hranicím Pruska. V té době začal význam městského opevnění upadat. K nim byly přidány další průchody ve zdech a budovách. Věže a bašty byly přestavěny a prodány soukromým osobám. V roce 1759 bylo v soukromých rukou až 16 městských věží. Na konci 18. století docházelo k systematickým demolicím.

Paradoxně skutečnost, že některé věže byly v soukromých rukou, znamenalo, že se dochovaly až do našich dob. Můžete vidět věž Wonajowské brány. Původní se zřítil v roce 1480, ale byl rychle přestavěn, získal hodiny a kupoli a v tomto stavu přežil dodnes. Věž byla postavena na kruhovém půdorysu o průměru 7,2 m. Tloušťka jeho stěn v přízemí je téměř 2,5 ma 1,5 m v patrech. V současnosti je vysoká 34 m. Zakrývá ji také protáhlá bašta, v níž je dnes kaple sv. Anna. Brána vedle ní je barokní stavbou, původní byla v roce 1755 zbořena.

Do našich dob se dochovala i věž hradní brány. Původní se zřítil v roce 1550 při opravě po požáru. Přestavěn v roce 1584, za svou dnešní podobu vděčí přestavbě z 19. století, kdy byl přeměněn na vyhlídku. Byl postaven na kruhovém půdorysu o průměru 7,5 m a má pět podlaží. Na třetím a čtvrtém jsou střílny.

Pozůstatkem městských hradeb je také věž Grodzka, stojící v ulici Grodzka. Od 18. století sloužila jako obytná místnost s přístavbou. Velké fragmenty severní části městských hradeb byly integrovány do budov v ulici Jelenia.

 

 

Zpět na hlavní stránkuZpět na Křížlice