Prof. MUDr. Bohuslav (Hoša) František Antonín Bouček * 2.4.1886 † 22.11.1953

Rodiče:

MUDr. Bohumil Bouček * 5.1.1850 † 22.5.1926

Božena Schnirchová Birnbaumová Boučková * 25.2.1849 (24.2.) 1849 † 30.3.1928

Sourozenci:

Bohumila (Bohuša) Boučková Obereignerová * 8.4.1884 † IX.1956

Bohuslav (Hoša) Bouček * 2.4.1886 † 22.11.1953

Jaroslav (Jarda) Bouček * 15. 1.1888 † 30.10.1956

Ladislav (Láďa) Bouček * 18.8.1890 † 20.3.1971

Manželka:

Ludmila (Míla) Schnirchová Boučková * 31.1. 1888 (30.1.? 20.1.?) † 23.3.1970

Děti:

Roberta Boučková Helfertová * 22.8.1914 † 5.6.2004

Míla Boučková Sázavská * 5.4.1921

Bohuslav (Kukun) Bouček * 17.5.1923 † 23.9.1944

Božena Boučková Paynová * 15.9.1928 † 20.2.2002

Vyznamenání:
Řád svatého Sávy (1914),
Královský srbský Kříž Milosrdí,
Řád srbského Červeného kříže (1913),
Revoluční medaile (1920),
Řád Sokola s hvězdou (1923),
bulharský Řád za zásluhy (1936)

Členství:
Moravská přírodovědecká společnost
Biologická společnost (1937 předseda)
Československá kardiologická společnost
Československá společnost pro rentgenologii a radiologii
Experta
Komise pro studium života a díla J.E.Purkyně (zakladatel a předseda)
Německá farmakologická společnost
Société de Chimie Biologique
Sokol Brno 1.
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně
 

Publikace:
Profesor univerzity v Brně a UK v Praze. V l. . -
Významné jsou jeho práce v oblasti výzkumu střevní flóry.
Věnoval se i historii lékařství.
Autor odborných publikací a studií v odborných časopisech.
Therapeutická studie o zásaditých solích vizmutu 1910

Toxikologická studie o zásaditých solích vizmutu 1910

Zápisky praktického lékaře Fr. Boučka.
Alkohol zlo sociální. Praha 1947.
Reforma lékařského studia: návrh brněnské odbočky. Praha 1933.

Zdravotní kompetence a odpovědnost (K návrhu zákona na úpravu živnosti drogistické) 1937
Účin strychninu na vyšší ústředí nervová. Praha 1922.
Vědecké podpůrné fondy prof. dr. Karla Chodounského a Edwarda Babáka při lékařské fakultě Masarykovy university. Praha 1925.
Prosím, aby zápisník byl odevzdán mé ženě jako pozůstalost. Praha 1998.
Osobní fond Bohuslava Boučka je uložen v Archivu Masarykovy univerzity (B 80).

Odkazy:

 

 

Míla Schnirchová a Bohuslav Bouček
foto: František Drtikol 1913

 

Míla Schnirchová a Bohuslav Bouček
foto: František Drtikol 1913

 

Zakladatel brněnské farmakologické školy na LF MU. Vedl farmakologický ústav (1923-1939). Do výuky zavedl praktická farmakologická cvičení, založil fond prof. Chodounského pro podporu studentské vědecké práce. Děkanem LF MU (1933-1935), přednosta Ústavu experimentální patologie (1936-1939). Jako rukojmí vězněn v Buchenwaldu a v Dachau. Spoluzaložil měsíčník Věda a život. Zkoumal účinky digitalismu na srdce při současném onemocnění ledvin, střevní flóru a její reakce na antiseptika, věnoval se rovněž lékařské etice, zabýval se dějinami lékařství. Člen mnoha vědeckých společností doma i v zahraničí. Zastupující děkan LF v Hradci Králové (1945). V roce 1952 pensionován. Vyznamenání sv. Sávy IV. Stupně, Královský srbský Kříž Milosrdí, Řád srbského Červeného kříže aj.  

 

 

Bohuslav Bouček, narozen 2. 4. 1886 v Poděbradech, doktor veškerého lékařství, řádný profesor farmakologie (habilitoval se dne 28. 7. 1922 na Karlově universitě v Praze jako soukromý docent farmakologie), jmenován mimořádným profesorem Masarykovy university od 1. 7. 1923, řádným profesorem dne 30. 7. 1928, přednosta ústavu farmakologického, děkan lékařské fakulty v r. 1933-1934, řádný člen Moravské přírodovědecké společnosti, Československé kardiologické společnosti, Německé farmakologické společnosti. Brno, Liliová 2

 

Hradec Králové 4.8.1914 odjezd vojáků na frontu

 


Trh na náměstí v Poděbradech 1908 Foto Bohumil Střemcha


Dělostřelci v Poděbradech 1910 Foto Bohumil Střemcha

 

V roce 1912, po začátku balkánské války, se doktor Bohuslav Bouček zúčastnil s prof. Jedličkou a jeho výpravou expedice lékařů do Srbska. Znovu odjíždí do Srbska v roce 1913 v rámci humanitární pomoci.  V roce 1914 narukoval MUDr.  Bohuslav Bouček do Rakouské armády, ale již v září se nechal záměrně zajmout Ruskou armádou, kde se hlásil jako důstojník Srbské armády a po o věření byl z tohoto důvodu propuštěn ze zajetí a opět odjel do Srbska jako lékař. V rámci ústupu v roce 1915 se spolu s králem Petarem I Karadjordjevićem dostal přes Albánii do Itálie. Odtud odjel do Francie, kde v té době již působil Dr. Edvard Beneš a skupina dalších politiků, která připravovala vznik Československé republiky. MUDr. Bohuslav Bouček se hlásil jako dobrovolník vznikajících legií a byl Dr.  Benešem vyslán přes Anglii do Ruska. V Oděse v té době již cvičily první jednotky českých legionářů a s nimi byl vyslán do Petrohradu (mimo jiných misí) jako lékař 2. pluku Československých legií. V Rusku v tomto pluku působil jako lékař do r.  1920. Jako jeden z posledních odjížděl přes Vladivostok lodí do Terstu a do Československé republiky.

 

Korunovace srbského krále Petra I  Karadjordjeviće 1903

 

Srbský král Petar I Karađorđević1908

 

MUDr. Bohuslav Bouček byl velitelem nemocnice v Omsku na Sibiři, zast. na železnici č. 36

 

Po příjezdu se podílel na založení lékařské fakulty Masarykovy university v Brně a později se stal jejím děkanem. V té době zastupoval také Rockfellerovu nadaci v ČSR.

MUDr.  Bohuslav Bouček byl 1. 9. 1939 zatčen gestapem a vězněn na Špilberku, později v Dachau a v Buchenwaldu. Byl propuštěn v roce 1940 a začal připravovat programy pro vysoké školství po skončení války. V roce 1941 byl uvězněn podruhé a těsně před koncem druhé světové války byl ze zdravotních důvodů propuštěn.

Po skončení války přešel z brněnské Masarykovy university na pražskou Karlovu universitu, kde založil a přednášel nový obor 'lékařská etika' (deontologie). Po únoru 1948 byl tento obor na universitě zrušen (byl obnoven až po roce 1989).

 

 

 

 

BoucekBohuslav19.jpg (32944 bytes)

BoucekBohuslav18.jpg (27113 bytes)

 

Zdenka - Jarda
Bohumil - Božena - Gabriela - Láďa - Pavlína - Vojtěch - ? - Hynek - Vojtěch
Bohuslav - Míla - Olga - Bohuša - Emil -
Olga - ? - Růža - Marie
Božena -
Franta - Anča
1.2.1913 (3.2.?)

 

 

Jarda a Hoša

 

1920

 

legie
 

1919 cesta z Vladivostoku na lodi Italy-Maru

 

1920 Po návratu z války
Bohuslav - Robka - Míla

 

Foto: Drtikol 1913

 

Roberta - Kukun - MUDr. Bohuslav Bouček - Míla

 

Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně:
Doc. Dr. Neuwirth, prof. Dr. Petřvalský, Neumann, Bělohradský, Doc. Dr. Novák, Prof. Dr. Teyschl, Slavík, Trýh (děkan), Bažant, Roček, Bělohrádek
Prof. Dr. Ninger, Berka, Laufberger, Studnička, Vělkov, Vanýsek, Bouček, Müller, Petřík

 

Legionáři členové Sokola Brno I.
Dr. Bouček Boh., Vizdal Val., Korec Ol., Kolář Jan, Kment K., Frantík C., Uhlíř Fr., Křepelka Kl., Budínský Vl., Mareš V., Dokoupil Jan, Petrla B., Přichystal Syl.
Pavlák Boh., Holubička Jin., Zatloukal Fr., Dr. Neoral K., Dr. Pavlíček Ed., Volšík Jos., Ille Vlad., Bartošek J., Novák Fr., Adámek Rud., Svoboda Ant., Pláteník L., Čejka E.
Balátě Fr., Hutař Jar., Číla M., Hýlek C., starosta jednoty, Tomeš K., starosta Brna, Zezula Jos., náčelník jednoty, Brázda Vl., Konečný Fr., Zapletal Ad.

 

 

MUDr. Bohuslav Bouček a president republiky Dr. Edvard Beneš na brněnské MU (1934?)

 

MUDr. Bohuslav Bouček a jeho syn Kukun

 

mobilisace 1938

 

 

 

Bohuslav - Jarmila - Jiří - Harry
Bohuša - Míla

 

 

 

Bohuslav a Míla

 

JUDr. František Pilař a Bohuslav

 

MUDr. Bohuslav Bouček

 

 

 

SchnirchJardaaBohous2.jpg (30351 bytes)

Jarda a Bohuslav Bouček

 

BouckovaBohumila7.jpg (41003 bytes)

Boža
Hoša - Jarda - Vláďa - Bohuša

Bohuša - Vláďa - Bohumil - Hoša - Božena - Jarda - Boža

 

Pamětní deska legionářům
Poděbrady, Základní škola T.G.Masaryka, Školní 556

 

Kounicovy studentské koleje v Brně Žabovřeskách v roce 1925 (dostavěny v roce 1922),
nacisté je používali k výslechům, jako věznici a popraviště.

 

 

Pozn.: MUDr. Karel Chodounský (1843-1931) universitní profesor farmakologie, Malvazinky B-II-234 zpět

Hlavní stránka