Plotiště nad Labem
změna názvu obce z Plotišť na Plotiště nad Labem byla vyžádána zastupitelstvem obce v roce 1898 a povolena v roce 1902

Výpisky z knihy

Paměti Plotišť nad Labem

vydané k 20 výročí samostatnosti ČSR napsal František Pišl, ilustroval Jan Kroutil

1938 nákladem obce Plotišť nd Labem tiskem Františka Ottmara v Holicích

CM = konvenční mince = ve stříbře

Boučkové patřili k nejstarším rodům v Plotištích, byli svobodní sedláci nezatížení robotou, formani (Fuhrmann), šenkýřové, jircháři a koželuzi, truhláři, tesaři a kováři. Nějakým způsobem byli spřízněni s rodem Součků (čp. 140, 86). Z okolí Hradce Králové odešli zčásti do Poděbrad, kde zdědili statek po rodině Votočků.

V Ploištích a v okolí se ode dávna pěstuje výtečná zelenina, zejména zelí, křen, okurky, cibule, petržel, mrkev, řepa, čekanka,... jež se rozváží daleko široko. V Plotištích stávala tvrz a dvůr Kydlinovský. Původní Kydlinovský mlýn byl na břehu Velkého labského náhona na okraji Hradce Králové vybudován mezi lety 1533 – 1538 hradeckým měšťanem Mikulášem Kydlinem. V průběhu staletí se často měnili majitelé mlýna i přilehlého hospodářství a v areálu docházelo ke stavebním úpravám, zejména v roce 1717, kdy celý mlýn i okolní stavení vyhořela.

„Rok 1538 činí se výslovně zmínka o tom, že Mikuláš Kydlín udělal mlýn ve své dědině v Plotištích a sice na struze, kterou povolil obci Hradecké vésti vodu na rybník Březhradský z Labe v Předměřicích.“

1318 první zmínka
1850-1942 obec, 1.4.1942-16.5.1954 část obce Hradec Králové, 17.5.1954-25.11.1971 obec, od 26. 11. 1971 součást Hradce Králové

červeně jsou vyznačena čísla popisná po přečíslování, stará čísla jsou vyznačena modře

Zpět na hlavní stránku

 

Kostel sv. Petra - kaple sv. Isidora

Kostel sv. Petra - kaple sv. Isidora

1905

Plotiste08.jpg (73487 bytes)

Interiér kostela sv. Petra

 

Mlýn 'Valcha' v Pláckách

Mlýn 'Kydlinov'

Bývalý domek č. 63 v Plotištích

Starý špejchar u čp. 104 v Plotištích

Svobodná chalupa č.p. 119 v Plotištích

V Plotištích se dodnes dochovalo několik roubených stavení, která naznačují, jak vypadala vesnice kdysi. 

Boučkové, kteří žili v Plotištích

 

Čp. 1 (staré 155) svobodné hospodářství

Antonín Bouček kovář a Marie

Karel Bouček vlastnil do 28.8.1824 - prodal za 452 f CM Janu Hlouškovi krupařovi

 

Čp. 18 (staré 23) Poddaná krčma „U růže“

1722 Jiří Bouček poddaný

Karel Bouček (zahradník v Plotištích) a Dorota Řeháková (Řeháčková dle křestního listu syna, Rzehaezkin) Boučková (možná z čp. 76) 1787-1823

29.7.1787 se jim narodil syn Václav Bouček nar. Plotiště 23, kmotr Jan Košťál zahradník z Plotišť - jeho křestní list se našel v rodinném archivu, jistě byl příbuzný, otec Karel Bouček mohl být bratr Matěje Boučka
21.6.1789 se jim narodil syn Václav Alois Bouček  nar. Plotiště 23, kmotr Josef Morávek, soused z Plotišť, asi manžel Marie Vackové Morávkové - opis jeho křestního listu se našel v rodinném archivu

1783 robot. reluice Karel Bouček 6,5kr (nejmenší z celé obce)

1.1.1783 Karel Bouček Kontribuce 8 kr

1.1.1783 Karel Bouček dle robotního aboličního systému obdržel 7 měřic 3,25 mírek

1.1.1783 Jiří Bouček příděl 8 měřic

František Košťál a Marie Boučková 30.4.1824 do 23.2.1848 za 600 fl CM

Jiří Košťál šenkýř a Marie Hrušková-Košťálová 23.2.1848 10.2.1876

František Košťál a Františka 10.2.1876 do exek. dražby 4.4.1890 - za 1990 zl. r. č.

 

28 Vojtěch Boučkovský 10 měr 10 mírek robota pěší 3 dni

28 Daniel Bouček 1722 poddaný

 

Čp. 49 (staré 147)

Jan Bouček a Marie 7.4.1883

 

Čp. 82 (staré 172) svobodné hospodářství

Václav Balcar a Dorota Boučková 1807 a 1812

 

Čp. 90 (staré 79) grunt Vojtěch Boučkovský - Chalupa (robota)

Jiří Bouček

Vojtěch Bouček (syn) 15.4.1739 za 249 kop 25kr.

Jan Bouček (syn) a Anna 14.7.1770 za 250 fl. do 5.3.1777

Josef Doležal 5.3.1777 za 250fl.

Václav Česák Anna Boučková-Česáková zdědili 26.1.1793

 

Čp. 97 (staré 124) familie z Bendova - chalupa

Jan Košťál a Anna Boučková z čp. 128 - od 1828 do 30.3.1837

Josef Schejbal a Marie Košťálová 30.3.1837 za 1000 fl 56 3/4 kr CM

 

Čp. 128 (staré 155) svobodné hospodářství, chalupa, rozbořeno a připojeno čp. 86 které patřilo rodu Součků

Jan Bouček dle matriky 1791

Václav Bouček a Anna Součková dle matrik 1803 a 1807

Josef Bouček a Anna Morávková z čp. 102 převzali od Václava dne 28.1.1844 za 1560 f CM

Josef Bouček (syn) Františka Havránková 14.11.1868

Rudolf Bouček 1/2 12.2.1907

Františka Boučková manželka 1/2 21.12.1911

Rudolf Bouček po zemřelé manželce 1/2 29.12.1923

Marie Boučková Šrámková z čp. 131/106 23.5.1925

 

Čp. 129 (staré 104) svobodné hospodářství

Václav Bouček 1760, svobodník = svobodný Plotišťský

Josef Bouček a Kateřina Lindrová (možná z Plácek) dle matriky 1788

František Bouček (†1846) a Anna Komárková z č. 67/50 dle matriky 1819

Josef Bouček a Anna Morávková dle farních matrik 1842, 1847, 1851, 1854 zároveň vlastnili čp. 128, které bylo později rozbořeno, ale vlastníky pozemků zůstali

Josef Bouček (syn) a Františka Havránková 4.12.1868

březen 1886 Josef Bouček zvolen do zastupitelstva

7.4.1889 Josef Bouček zvolen členem obecního zastupitelstva

Rudolf Bouček (syn) ujal se dne 12.2.1907

Františka Boučková (manželka) 1/2 dne 21.12.1911

Rudolf Bouček 1/2 po zemřelé manželce 29.12.1923

Marie Boučková-Šrámková z čp. 131/106 manželka 1/2 23.5.1925 vlastnila část pozemků 131 od 7.1.1933

František Bouček z čp. 129 a Františka Poláková-Boučková vlastnili od 1862-1872 čp. 11/18 což bylo svobodné hospodářství ženy Františky -

 

Čp. 131 (staré 106) svobodné hospodářství, zahradník, chaloupka „u Petra“ - před požárem byla ve výklenku socha sv. Petra, nyní umístěná v kostele

 

Čp. 135 (staré 109) Grunt 52 Barák

Jiří Smetana a Anna od 21.1.1768 za 120 kop

Václav Malý a Kateřina Boučková Malá z čp. 129 koupili za 420 fr. dne 8.9.1795

František Malý a Marie Bednářová z čp. 116 vlastní 1839, 1843, 1845, 1867

 

Čp. 136 (staré 110) Grunt 64 Chalupa podruhská Barák - Dům rozbořen, stával za stodolou čp. 135, číslo domovní přeneseno na příslušenství u čp. 90

Kateřina Součková

Václav Souček syn 4.3.1777 za 160 fr. = 137 kop 10 gr.

Matěj Souček 1808 a 1815

Matěj Souček a Anna Poláková 30.10.1845

Ignác Malý tesař z čp. 81 (syn Jana Malého a Anny Česákové-Malé) a Barbora Balcarová z čp. 142

 

Čp. 140 (staré 7) svobodné hospodářství

 

Chalupa č. p. 140 (staré 7) v Plotišti stávala v místě, kde je dnes základní škola,
poblíž hlavní silnice z Jičína do Hradce u odbočky na Náchod
(vlevo dole)

 Přibližně na tomto místě je dnes dům Bekova 697/28a (50.2262572N, 15.8051964E)

https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=skicic&idrastru=HRA346018400

https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=omc&idrastru=B2_a_4C_5533_5

Jan Souček vlastník 1760

Matěj Bouček forman a Anna Holečková dle matriky 1797

Václav Bouček a Kateřina Krušinová ze Světí převzali dne 9.11.1806 za 1000 fr.

Josef Bouček a Anna Tichá Boučková z čp. 31/160 ujali se 13.1.1850 za 4860 f CM

 

Čekanka, jež se u nás tehdy v malém pěstovala, poskytovala zdroje příjmu zdejšímu formanu Josefu Boučkovi z čp. 140. Byl však stíhán pro neoprávněné držení cikorie, jak o tom svědčí zápis v knize ústavu chudých pod datem 27. dubna 1854 takto citovaný: „Od Josefa Boučka čís. 140 na rozkaz Slavného c. k. Podkrajského úřadu od 1. Dubna 1854 Čís. 3956 skrze mletí Sikorije, jenž povolení k takovému obchodu neměl, pokuta 5zl.“ Mimo to mu bylo zabaveno 6 centů cikorie v hodnotě 30 zl. Při svých cestách do Vídně a Lince ji zmíněný Bouček prodával.

 

Jan Metelka a Marie

Jan Metelka (syn) a Marie převzali 7.7.1874, kteří téhož dne koupili čp. 8 (staré 15) rovněž svobodné hospodářství

Miloslav Metelka a Františka 5.7.1907 vlastnili také čp. 8 (staré 15)

Josef Vinař a Marie Metelková 10.5.1910 od stejnéjho data vlastnili také čp. 8 (staré 15)

Josef Hak z č. 88 koupil s manželkou Annou Košťálovou 21.5.1918

 

Čp. 146 (staré 3) svobodné hospodářství - bývalá jirchárna a koželuhovna

Václav Rudl koželuh 1760

Antonín Bouček a Marie Morávková Boučková 1788

Václav Bednář mistr tesařský

Jan Bouček a Kateřina Bednářová Boučková od Václava Bednáře za 4000 fr. 19.11.1809

? jirchářka Dorota Ottmarová 1813 ?

Václav Bouček syn a Marie Marečková Boučková z čp. 4 převzali 1.6.1849 za 1000 f CM

Václav Bouček 1/2 po zemřelé manželce 26.2.1851

Jan Vojtěch a Anna 5.4.1869

 

Čp. 147 (staré 116) svobodné hospodářství - sídlo rychtáře

František Srdínko a Anna Komárková z čp. 147 - vlastnili také od 1850 čp. 151 (staré 179?)

František Srdínko syn a Anna Boučková z čp. 155 od 19.1.1876 - vlastnili také od 19.1.1880 čp. 151 (staré 179?)

František Srdínko syn od 19.7.1916

 

Čp. 151 (staré 179?) svobodné hospodářství - kupecký krám Václava Šandery

František Srdínko a Anna Komárková z čp. 147 od 1850

František Srdínko syn a Anna Boučková z čp. 155 od 19.1.1880

 

Čp. 152 (staré ?) svobodné hospodářství - chalupa stávala na čísle parcelním 649, po požáru 14.2.1880 postavena nová usedlost při státní silnici

Matěj Bouček výměník zemřel 98 letý v roce 1841

Matěj Bouček († 1861) svobodný chalupník 1819

Josef Bouček (* 1793 † 1868) syn a Anna Hlavatá Boučková z čp. 13 od 1823, 1843 - vlastnil též 155

Josef Bouček 1/2 od 2.8.1878

1888 Josef Bouček měl nadační povinnosti ke kostelu Marie de Sale v Jičíně. Původní nadace zněla na 480 zl. vídeň. Čísla, později na 60 zl. rak. Čís. Pro každé číslo. Roční úrok činil 12 zl. 10 kr. Nadace ty byly zajištěny na nemovitostech. Kdo a kdy ony nadace založil, jsem nezjistil. Majitel čísla 152 Josef Bouček měl dlouhý spor o placení úroků v roce 1888 a dalších. Spor však byl likvidován v jeho prospěch po projití všemi instancemi.

Nezl. Anna Malá Boučková z čp. 135 manželka 1/2 10.1.1880

V noci ze 14. na 15. únor 1880 byla obec znovu vzrušena požárem čp. 152. Josefa Boučka. Oheň vznikl v 11 hodin a velmi rychle se šířil, poněvadž sláma z došků a dřevěné stavení mu bylo dobrou stravou. Dobytek, nábytek a některé hospodářské nářadí se podařilo zachrániti. Žhářem měl býti nějaký tulák, ale pravá příčina nebyla zjištěna. Po ohni nebylo stavení vystaveno na spáleništi, které bylo po pravé straně polní cesty od čp. 170 do „Zelené cesty“. Majitel nechal to místo polem a vystavěl nové hospodářské stavení čp. 152 při státní silnici, kde stojí nyní.

Josef Bouček syn a Marie Kejklíčková Boučková z čp. 75 od 22.1.1912 (v tentýž den František Kejklíček a Julie převzali čp. 75) rodiče Jan Kejklíček a Marie vlastnili 75 od 8.10.1882

 

Čp. 155 (staré ?) poddaná hospoda - měla ve znaku jelena - nynější Metelka, „na Metelce“

Jan Francek - šenkýř

František Francek a Rosalie Metelková Francková z čp. 14 od 1816

Jan Metelka z čp. 70 a Voršila Francková Metelková vlastnili hospodu a provozovali živnost od 17.2.1826

Josef Bouček z čp. 152 a Anna koupili 12.1.1844 za 5400 f CM

František Bouček syn převzal 21.2.1852

Dne 22. Září 1872 o 1. Hodině odpoledne vznikl z neopatrnosti požár u Františka Boučka v čísle 155. Na „Metelce“. Dle zápisu v „Knize nařízení“ zdejší školy byl původcem požáru čtrnáctiletý Alois Kahl, syn Vendelína Kahla, koláře z čís. 163. Zapaloval si v blízkosti stohu slámy zbytek doutníku, přičemž odhozená sirka zapálila stoh v blízkosti stodoly. Od stohu chytila stodola a od ní obytné stavení, na němž shořela střecha. Mnoho hospodářského nářadí lehlo rovněž popelem. Požár způsobil veliký rozruch v Plotištích.
Hospodář byl částečně kryt pojištěním, takže mu pojišťovna z větší části škodu hradila.

 

Čeněk Bouček syn převzal 5.9.1906

Pavlína Boučková Součková z čp. 125 manželka 1/2 od 5.10.1907

Nezl. František Bouček syn 1/2 po zemř. otci 31.7.1928

 

Plácka (Plácky)

Čp. 16 (staré 75) grunt 55 poddaný barák

Bylo to první stavení v nynějších Pláckách po mlýnu Kydlinovu. Matěj Morávek vystavěl vlastním nákladem chalupu podruhskou 1745.

Jakub (Jakob) Bouček a Marie Součková Boučková koupili od něj 3.4.1773 za 330 fr. = 282 kopy 51 gr. 3 denáry.

1873 robot. reluice Jakob Bouček 49,75kr

1.1.1783 Jakob Bouček kontribuce 1 fr 1,25 kr.

1.1.1783 robotní aboliční systém - Jakob Bouček obdržel 12 měřic a 2,25 mírek

Jan Mareček a Marie Boučková Marečková 12.11.1792 za 250 fr.

 

Čp. 29

Václav Hampl

Jan Bouček a Anna koupili 7.1.1844 za 30 fr. CM.

Anna Boučková 1850

 

František Bouček - starosta družstevního výboru Vodního družstva pro Plotiště, Věkoše a Pouchov 11.6.1899 - regulace Labe

 

13.4.1887 odešel po 11 letém působení farář Theodor Dobruský na odpočinek. Téhož dne se přistěhoval farář Josef Martinec z Křížlic u Jilemnice.

 

 

Plotiště se nachází na severozápadním okraji Hradce Králové 

mapa25Plotiste.gif (16236 bytes)

č.p. 93 a 95

 

 

Socha sv. Václava v Plotištích
„... o postavení sochy si získal největší zásluhy Václav Bouček

Nápis na podstavci sochy:

Blahoslawený muž
kterýž snášj proti

wenstvj, nebo když
bude skušen, wezme
korunu žiwota kte

rauž Bůh zaslíbil
těm, genž ho
milugj.
JaKob 1.12

 

 

Zpět na hlavní stránkuZpět na Místa