Hotel u města Hamburku (nyní Hotel Paříž) v Jičíně
Majetek Antonína Votočka

postaven 1841

V roce 1841 byl na základech vyhořelého domu na náměstí (dnes Žižkovo nám., dříve též Valdické předměstí) postaven hotel U Města Hamburku (dnes hotel Paříž). V roce 1854 (či 1852?) staví Antonín (Jan?) Votoček v prvním patře Hotelu Hamburk sál, který je do postavení domu Palackého největší v Jičíně, sloužil pro společenské účely, do konce století se v něm hrálo divadlo. V roce 1862 (1860?,1861?) byla založena Občanská beseda se sídlem v hotelu Hamburk (protiváha německého Kasina z r. 1855), pořádla divadelní představení od 1864 do roku 1917. V roce 1890 byla provedena generální oprava včetně stálého jeviště. 

 

Hôtel d'Hamburg

 

Na místě, kde dnes stojí hotel Paříž, stával pravděpodobně kdysi domek uzdaře (řemenáře). Ten se stal v roce 1836 obětí požáru. Spáleniště pak zakoupila Lidmila Svobodová. Její zeť, továrník Augustin Just, postavil na tomto místě hostinec, který jeho další majitel Antonín Votoček, přestavěl na dvoupatrový dům s empírovou fasádou. Hostinec U Města Hamburku, jak se dnešní hotel na Žižkově náměstí jmenoval, zakoupil v roce 1876 hrabě Ervin Schlik. Ve střední části patra se nacházel sál, který sahal až do druhého podlaží, v němž se konala většina jičínských zábav, divadel a koncertů. V letech 1883-1917 měla budova železný balkon a oboustranné schody od firmy Bondy v Praze, aby byl zajištěn lepší stav budovy z hlediska bezpečnosti. Dům byl sídlem řady spolků. V letech 1927-1928 byl hotel Hamburk upraven jak v interiéru, tak byl opatřen novou fasádou podle návrhu Ing. arch. Čeňka Musila. Hostinec měnil podle politického zřízení často své jméno. Vedle názvu Hamburk je znám i jako Paříž, Stalingrad a Astra. Mimo jiné je jeho historie spjata také se dvěma významnými postavami českých dějin: T. G. Masarykem, který zde v roce 1905 přednášel, a Antonínem Dvořákem, který zde v roce 1892 koncertoval.

 

V letech 1883-1917 měla budova železný balkon

Hotel Paříž

 

Zpět na hlavní stránkuZpět na Místa