Alois (Aloysius) Schnirch * 1780 † 1832 (jič - dokument z muzea v Jičíně) NTM uvádí 1757/8-1841 což je ale strýc tohoto Aloise

Rodiče: Jan Baptist Schnirch * 17.8.1753 † 18.9.1806  (jič)

Anna Zíberová * 18.11.1761? † ?   (jič)

Anna Friedrichová (Fridrichová) Schnirchová * 17.8.1753 (17.11.1761) †  14.11.1833 (14.11.1803, 14.1.1833, 11.1.1833) zemřela v Českém Brodě

Sourozenci: Alois Schnirch * 1780 † 1832 (jič)

Jan (Johan) Baptist Schnirch * 14.6.1783 † 16.10.1784 (shoduje se s jič) určitě syn z prvého manželství

==========================================================================================================================

Václav (Wenzl) Schnirch * 3.9.1784 † 7.2.1791 (možná syn Friedrichové) Václav Vavřinec Anton Schnirch * 2.9.

Jan (Johan) Nepomuk Schnirch * 12.6.1786 † 16.10.1786 (možná syn Friedrichové) Jan Nepomuk Aloysius Schnirch * 12.1.

Lorenz Schnirch * 3.8.1788 † 7.5.1791 (možná syn Friedrichové) Vavřinec František Paula Schnirch * 6.8.

Emanuel Schnirch * 12.11.1789 † ? (možná syn Friedrichové) Emmanuel Augustin Martin Schnirch * 12.9.

Ing. Bedřich Schnirch * 7.6.jič (2.12.) 1791 † 25.11.1868 (syn Friedrichové) Friedrich Antonius Carolus Schnirch

Anna Schnirchová * 7.10.1792 † ? Anna Josefa Schnirchová

Terezie (Rezi) Schnirchová * 23.11.1793 † 16.4.1813 Terezia Johanna Schnirchová * 24.11.

Josefa (Josepha) Schnirchová * 14.2.1795 † 31.7.1797 Josefa PAulina Františka Schnirchová

Antonia Schnirchová * 16.6.1796 † ? Antonia Johanna Františka Schnirchová

Josef Schnirch * 14.10.1797 † 4.7.1883 farář v Paseku? Josef Schnirch

Vilém (Wilhelm) Schnirch * 3.2.1799 † ? Wilhelmus Carolus Magnus Flavius

Manželka: Marie (Máří) Uršula Pistoriová Schnirchová * ? † 1801?          ? Wilhelm Pistorius; výroba a obchod se sirupem. 1837 Neustupov ?

Terezie (Rezi) Presslová (Preßl, Pochlová, Gochlová) Schnirchová * 1777 † 8.2.1864  dcera Jana Presla c.k.poštmistra z Berouna 184

Děti: Aloysia Schnirchová * 26.8.1801 † 1801
Ing. Josef Emanuel Schnirch * 25.12.1802 † 20.7.1877

Terezie (Rezi) Schnirchová Gabessamová * 5.10.1804 † ?

Karolina Schnirchová Matějková * 24.8.1806 (25.5.1806) (* 28.11.1811jič) † 13.6.1881

Žofie (Sophie) Schnirchová * 31.3.1808 (1805jič) † 17.6.1889

Schnirchův mansardový dům č. p. 201 v Sobotce z roku 1802, byl zbourán

Dnes stojí na jeho místě jiná budova (papírnictví)

Dům č. p. 93 (zde bydlel Aloysius kolem roku 1801)

Sobotka s vyznačením č. p. 63 (přestavěn), č. p. 93 a č. p. 201

 

 

Aloys Schnirch zhotovil ilustrovaný

Atlas vrchnostenských dvorů a jejich pozemků na panství Kost
Rok vydání, autor: 1810 - 1820,
Aloys Schnirch, silniční komisař a Joseph Král z Dobré Vody (parerga)
Sbírka: Státní oblastní archiv v Zámrsku, inv. č. Vs Kost atl 1

 

Velmi dobře je humprechtské zboží zachyceno na mapě Aloise Schnircha (1810-1820; obr. 3 a 4).  Mapa je doplněna malbou zámku a přilehlého okolí. Zřejmě se jedná o jediné vyobrazení zámku před obnovou v roce 1829, kdy byla báň s křížem nahrazena půlměsícem. Zámek je zde zobrazen jako stavba na návrší obklopená jehličnatými (ze severu) a listnatými stromy. Ze strany myslivny je porost kopce řidší, což odpovídá i malbě v dolní části mapy. Obora je obehnána zdí se zakreslenými třemi rondely. Na jižní straně předstupuje před zeď zřejmě dřevěné ohrazení, což potvrzuje i přítomná malba. Na jihovýchodní straně je zeď obory přerušena neznámými staveními (jeden na půdorysu písmene U) s ohrazením a parkovou úpravou. Dále je zde zakresleno stavení s pavlačí v místě myslivny, menší stavení východně od ní a drobné stavby před ní. Mimo oboru se nachází panský dvůr s přilehlými pozemky obehnanými dřevěným plotem. Uspořádání obory odpovídá pozdější situaci - zalesněný pahorek přecházející v louky, sady a pole. Výrazným prvkem je zde rybník a potok. Na mladších mapách již není rybník patrný. V místě kde potok protíná cesta, je zobrazen mostek.

 

https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeTsyMzY5Nzk5MDE7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==

 

 

Vyobrazení zámku Humprecht - ilustrace na Schnirchově mapě

 

 

Vrchnostenské dvory, k nimž Schnirch zpracoval v letech 1810-1820 mapovou a pozemkovou dokumentaci, která je dochována

 

Dvůr Semtín
Horní Bousov

Humprecht

Kdanice

Obruby

Rakov

Vlčí Pole

Zájezd

 

 

 

Hlavní stránka