Sušno u Mladé Boleslavi
Suschno

Statek č.p. 18 - sídlo rodu Vraných
nejstarší doložený vlastník Adam Kroupa kolem roku 1600

stav v roce 2004

 

Zpět na hlavní stránku

Vstupní branka

Původní obytná budova statku - pohled z ulice

Zadní strana statku - hospodářské budovy vpravo od obytné části

Pohled na vnitřní stranu obytné budovy statku ze dvora

Vůz na dvoře statku patně ještě pamatuje rodinu Vraných

Sušno podle mapy Stabilního katastru 1824-1843

Sušno se nachází jihozápadně od Mladé Boleslavi

 

Statek č. p. 8
(zcela přestavěno)

Majitelem byla rodina Novotných. Roku 1698 uvádí se jako držitel Jan Novotný a manželka Kateřina. Po něm následoval syn Václav Novotný, po jeho smrti syn Josef Novotný. Ten měl za manželku Dorotu Vranou, dceru Jana Vraného ze Sušna č.18 (viz shora linie I.sub 7). Následoval syn jejich Prokop Novotný s chotí Kateřinou Salačovou ze Slivna. Poslední zápis těchto manželů ve zdejších (chotětovských) matrikách je dítě Prokop, narozené 10. ledna 1826. Po tomto roce rodina Novotných v matrikách více nepřichází. Dle toho onen Prokop Novotný po roce 1826 někam nejspíš přesídlil; po jeho odchodu zůstali na statku čís.8 výminkáři. Josef Novotný zemřel 20.10.1826 a jeho manželka Dorota rodem Vraná 22.3.1834. Poněvadž už v roce 1828 uvádí se jako majitel čísla 8 Josef Vraný, patrno, že po odchodu Prokopa Novotného nabyl statku čís.8 Josef Vraný, syn Josefa Vraného a Kateřiny Pavlíčkové ze Žebic, narozený dne l. července 1803.

 

Zpět na hlavní stránkuZpět na Místa