Kraňsko
Kranj - Krain - Krajina

Myslivna Mašun, hrad Sněžník, hora Velký Sněžník nedaleko Ilyrské Bystrice

Sněžnik (italsky Monte Nevoso, latinsky Mons Albius) je vápencové pohoří na jihu Slovinska.

vlastníkem byl Heinrich Etbin von Schollmayer Lichtenberg

 

 

 

Velký Sněžník

Velký Sněžník - Veliki Sneznik (1796 m) je nejvyšším vrcholkem ve Slovinsku a není geologickou součástí Alp,
ale krasového útvaru Dinárského pohoří. Je z něj možné spatřit jak Alpy, tak Jaderské moře.

SlikaSneznik 2.jpg (53951 bytes)

Hora Veliki Snežnik (1706m) je nejvyšší horou současného Slovinska

 

 

Hrad Schneperg

45.6826853N, 14.4691631E

Hrad Snežnik neboli Schneeberg se nachází v blízkosti vesnice   Kozarišče - asi 2.5 km jižně od Loz (28 km jihovýchodně od jezera Cerknica). Název   Schneeberg - Snežnik byl poprvé zmíněn v roce 1461, ale první písemné dokumenty o hradu jsou z roku 1269. Interiéry z 19 století jsou velmi dobře zachovány. Kolem hradu se rozkládá přírodní park, který je součástí chráněného území.

Mašun je od hradu Sněžník asi 25 km

1268 lovecká chata

1269 první zmínka o hradu (1268) páni ze Schneebergu byli ministeriály patriarchů z Aquileie

po r. 1335 Schneeberg je v držení Ortenburgrů

14. st. části panství prodány, hrad rozdělen mez čtyři dědice

1392 po smrti hlavního dědice Wilhelma přechází hrad na jeho sestru Sofii

1393 Sofie daruje hrad příbuznému Georgovi z Lamberka a jeho bratřím

před r. 1403 spory o dědictví

1403 hrabě Fridrich z Ortenburgu ukončí spory, hrad přiřkne Georgovi a ostatní majitelé jsou odškodněni

1462 přestavba do dnešní podoby - patriarcha Aquileus

1483 a 1487 hrad je zmiňován jako dvůr Schneperg

kolem 1600 pánové z Rambschisslu

1635 vévoda z Eggenbergu přeložil sídlo na Schneperg (sdružil vlastnictví se Schloß Laas)

1669 pánové z Auerspergu

1707 pánové z Lichtenbergu

1832 vévoda z Eggenbergu uvádí panství včetně zámku za výhru v loterii

1847 Karisové z Vídně

1853 koupil Schneberské panství Otto Viktor von Schönburg-Waldenburg za 800 000 zlatých,

1859 jej převzat třetí syn Georg, který v šedesátých letech přistavěl další patro

1902 Herman von von Schönburg-Waldenburg

1904 Heinrich (Henrik) Etbin von Schollmayer Lichtenberg

1945 vyvlastněn hrad Schneeberg

za druhé světové války myslivna vyhořela

 

Hrad Schneeberg (Grad Sneznik)

 

 

V době Obereignerově hrad přestavěn do dnešní podoby, slouží protokolárním účelům (2005)

 

 

 

 

Romantický bílý hrad Snežnik se ukrývá v lesích ve slovinském Notraňsku. Jeho hlavním úkolem bylo vždy chránit cestovatele a kupce před zbojníky. Na prvním erbu je žebřík, po kterém museli obyvatelé hradu i návštěvníci vyšplhat, pokud se chtěli dostat dovnitř. Až později byl postaven most a pohodlnější vstup.
Dnešní podoba hradu je renesační a barokní, poslední stavební úpravy proběhly v druhé polovině 19. století. V roce 2008 byl objekt reastaurován a je jediný ve Slovinsku, v němž se nacházejí původní interiéry a mobiliář (některé kusy nábytku jsou tak velké a těžké, že se je nepodařilo odvézt jinam). Hrad je ve správě Národního muzea Slovinska.
Prohlídka je vedena čtyřmi podlažími, kde se nacházejí pokoje původních majitelů hradu s rodinnými portréty, loveckými trofejemi, hracími stolky...

Okolí hradu je upraveno jako anglický park, bílá půvabná stavba se odráží ve vodách rybníka. Klidná okolní krajina vybízí k nerušeným procházkám, projížďkám na kole či na koni.

Hrad Snežnik
Renesanční hrad se nachází při vesnici Kozarišče (21 km jihovýchodně od Cerknice). Je jedním z nejkrásnějších a nejudržovanějších hradů ve Slovinsku. První zmínky o hradu byly zaznamenány roku 1268. Mezi jeho vlastníky patřili: Lambergové, Ortenburgové, Eggenbergové, Lichtenberhové a Auerspergové – sídlili zde v letech 1707 – 1847.
Budova má tři patra, je obehnána vodním příkopem s padacím mostem a hradbami se čtyřmi věžemi.
Dnes v hradu sídlí muzeum a kolem je veliký, chráněný park. Uvnitř naleznete stylový nábytek z 18. a 19. století, část expozice je věnována loveckým sbírkám.

Při cestě z Cerknice se můžete zastavit u jeskyně Križna (1 km z hlavní cesty). Je 8,5 km dlouhá a skrývá se v ní na 22 podzemních jezer, plných zelené a modré vody. Jestliže chcete jeskyni navštívit musíte se předem objednat.

 

 

 

Castle stands at an essential strategic point on the edge of Loška valley. In the beginning it was only an outpost, that provided travelers and merchants who were making their way through extensive forests towards Rijeka with shelter. The outpost gradually grew into a castle that belonged to numerous aristocratic families between 13th and 20th century.

Lastly (from 1853 to the end of 2nd World War) it was owned by a German family of Saxon princes Schönburg-Waldenburg, who used the castle as a summer and hunting residence. The castle got its present-day image in their time, it was properly maintained and run together with its extensive property. Princes fostered the development of forestry and wood industry, controlled the hunting and preserved the number of animals in the woods. The property was giving employment and income to numerous locals, who highly appreciated the princes.

During the 2nd World War the castle was a target for both Germans and partisans and the last warden of the castle, sir Leon Schauta, played a notable role at that time. It is said that he was an exceptional 'politician' and managed to persuade both sides not to ruin the castle. When Germans aimed their cannons at the castle, he knelt before them and begged that they spare the castle, since it was owned by a German family after all. Later the partisans had the intention to burn down the castle, but he skillfully convinced them with: “After the war everything will be yours anyway...” Thanks to Schauta the castle remained intact and it is the only one in Slovenia with fully preserved original interior equipment. Only Jovanka Broz (wife of former Yugoslavian president Tito) supposedly 'relocated' a part of the interior to her residence in Brdo near Kranj after the war.

The castle is under the management of National Museum of Slovenia nowadays and it is possible to visit it. We can take a look at the halls, that are decorated with authentic furniture and portraits of aristocratic families. Considering that the estate is enclosed by extensive woods, several hunting trophies, which are exhibited round the castle, were collected with time. There is a hall intended for occasional art exhibitions and there is also a wedding room on the ground floor. The castle is surrounded by a pond, mighty avenues, nice meadows and endless forest areas. It shows a different and interesting 'face' in every time of the year.

 

Na hradě se dodnes zachovalo vybavení interiérů z doby Schönburg-Waldenburgů

 

 

 


Fürst von Schönburg

 

Kranj na Sávě

 

Zpět na hlavní stránku

Zpět na Místa