Netřebice u Nymburka

Netřibice
V Netřebicích dům 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 20, 26, 28, 38
Tomáš Kulich

50.2131042N, 15.1427931E

 

Zpět na hlavní stránku

Osada tato stála již ve 12. století. R. 1186 darovala ji Alžběta, choť knížete Fridricha, Johanitům (křižovníkům Svatomařským). 
Od roku 1495 součást Poděbradského panství, v držení panovníka
Poničeny za 30.leté války.
pošta Nymburk, fara Oumyslovice
soukromá evangelická škola, samota Šumbor

 

 

 

č. p. 7

1553 Jan Kulich

Č. 5. 8. Netřebice 5 Václav Kulich * 11.5.1874 † ? Marie Kulichová Caltová * 7.1.1878 † 1.1.1955 Netřebice 5

Usedlost 7 kopovou nyn. č. 5 koupil 1681 od Šťastného Vohně Tomáš Kulich za 350 kop.

1735 dostal ji syn Tomáš Kulich. Při živnosti 2 záduš. krávy již neživé v ceně 10 gr.

1758 ujal živ. Václav Kulich do vzrůstu nejmladšího bratra Jiříka. Tento však zemřel a usedlost připsána

1776 bratru Janu Kulichovi. Jan 1799 oddělil od živnosti 15 jiter rolí k č. 8 pro Jana Hofmana z Oskořinka proto, že Václ. Hofman, otec jeho, dal hospodu v Oskořínku druhému synu svému Václavovi, který pojal dceru Kulichovou za manželku. Od Jana Hofmana ujal chalupu č. 8 výměnou 1815 za statek svůj v Chlebích Jan Soběslav. R. 1818 koupil tuto živnost se 16 jitry polí Stanislav Plachý za 2000 zl. Po 3 letech prodal ji Mat. Hlíněnému.

Usedlost č. 5 připsána byla po smrti Jana Kulicha manželce jeho Alžbětě. Ta provdala se později za Krejčíka. R. 1840 připsána jest usedlost Václ. Krejčíkovi.

Č. 13. Jakub Kulich koupil chalupu 1690 od Pavla Mlynáříka za 115 kop. 1704 prodal ji se 3 kop. polí Tom. Pacinovi. Od něho koupil ji 1719 Jan Fidrmoc. Ku vdově po něm přiženil se Vavř. Shnilý za 200 kop míš. Po smrti jeho 1728 provdala se vdova po třetí za Jana Bašu. 1761 dostal chal. syn Jan Baša. 1800 syn František Baša. Tento koupil později usedlost v Oseku a prodal zdejší 1815 Mat. Živnůstkovi za 400 zl. Od Mat. ujal ji se 41 měrou polí 1735 syn Václ. Živnůstka za 1200 zl.

 Netřebice 28 Anna Kulichová * 3.7.1867 † ? František Kulich * 21.4.1869 † ? Netřebice 28 Václav Kulich * 16.9.1872 † 15.1.1873 

 Netřebice 26  Josef Kulich * 6.8.1881 † 30.11.1928

Netřebice 20 František Kulich * 1.10.1870 † 4.1.1963

 

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránkuZpět na Místa