Veronika Müllerová Votočková * 12.12.1800 (22.12.) † 17.3. 1864 (18.8.?)

Rodiče: Martin Müller * ? † 3.12.1800

Antonie Klobasová Müllerová * ? † ?

Sourozenci: Veronika Müllerová Votočková * 12.12.1800 † 17.3.1864

Marie Müllerová * ? † ?

Anna Müllerová Nadherná * ? † ?

Anna Stubenvoll * ? † ?
Manžel: Jan Votoček * 21.6.1793 † 21.8.1875 
Děti: Antonie Votočková Boučková * 7.6. (10.6.) 1824 † 15.7. 1908

Dům U zeleného stromu (2003) v Poděbradech

Název ulice Na Vinici pochází ze 14, století. Skutečně tady, na jižním svahu k Labi, byly vinice, které se po celé zemi hojně zakládaly za vlády Karla IV. Zanikly za husitských válek, obecní pozemky se postupně dělily a sousedé si je pronajímali jako zahrádky. Dál k Nymburku na pravé straně cesty bývala obecní chmelnice, za ní k užitku obce dubový les zvaný Háj a směrem k Labi ještě obecní bělidlo a obecní pazderna sloužící ke zpracování lnu.
Proti ústí ulice Na Vinici, na druhé straně cesty, vznikl v roce 1737 největší z dvorců na celém Nymburském předměstí. Zámožný poděbradský měšťan a primas Jan Vrtěšický koupil od obce a zcelil všechny bývalé zahrádky a na nich dal postavit rozlehlý patrový dům. Když se jeho příbuzná, dcerka majitelů hospody na náměstí U zeleného stromu, Antonie Votočková vdávala za panského a městského lékaře dr. Františka Boučka, dostala dům se zahradou a okolními pozemky věnem. (V majetku rodiny Boučků zůstala celá usedlost i s rozsáhlou romantickou zahradou až do roku 1961.) Dům zdědil syn dr. Bohumil Bouček, který tu pokračoval v otcově lékařské praxi. Protože se oženil se sestrou sochaře Bohuslava Schnircha, ovdovělou Birnbaumovou, měl mnoho přátel - významných osobností - nejen v odborných lékařských kruzích, ale i mezi umělci. Ty ve svém domě rád ubytovával a hostil, zejména po úspěšných počátcích poděbradských lázní. V roce 1961 byl potomkům dr. Bohumila Boučka dům komunistickým režimem vyvlastněn, ale už předtím v 50. letech minulého století se upravoval na mateřskou školku a později také na jesle. Obojí bylo v roce 1981 zrušeno, dům i všechny další stavby včetně obvodových zdí byly zbořeny a z celého prostranství se stal park mezi dnešními ulicemi Boučkovou a Na Chmelnici. Bohužel při tom zmizel i půvabný vyhlídkový gloriet, zvedající se nad zdí směrem do Boučkovy ulice.

  

Hlavní stránka