Výzdoba budovy základní školy na Rejdišti

Alšově nábřeží 82/6

Bohuslav Schnirch

Ve středověku byla v těchto místech hradba od Karlova mostu přes Valentinskou ulici k nábřeží u ulice Na Františku. V roce 1660 u domu na Alšově nábřeží 2 byla vybudována městská jízdárna a celé prostranství u Vltavy až k dnešní ulici mělo název Na Rejdišti. Na nábřeží za domem č. 85-2 stávala městská jízdárna č. 82 a pod ní bylo místo ohrazené plotem, které sloužilo jako letní jízdárna, německy Tummelplatz, česky Rejdiště. V těchto místech se také často odehrávaly souboje.

Přeměnu Rejdiště zahájila stavba řetězové lávky v letech 1868–1869. Následoval výkup a demolice starých nábřežních domů a za pár let na lávku navázala stavba Rudolfina (od června 1876), úprava nábřeží (1878), stavba základní školy (1879 - 1885), stavba Uměleckoprůmyslové školy (1882) a Uměleckoprůmyslového muzea (1897). Podobu tohoto „ostrova umění a vzdělávání“ (nynějšího Palachova náměstí) dotvořila ve 20. letech 20. století budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Budova školy byla postavena v letech 1879 - 1885 podle návrhu Josefa Srdínka jako tzv. Škola na Rejdišti (měšťanská dívčí škola na Rejdišti, která měla vchod z nábřeží) a Svatodušní škola (obecní chlapecká škola sv. Františka - vchod z Křížovnické ulice). Později v budově sídlila průmyslová škola a škola pro ženská povolání. Od roku 1949 Vyšší odborná škola sociálně zdravotní. Nyní (2022) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola.

 

c. k. Český ústav učitelek
v přízemí je viditelná socha také ve výklenku vlevo od vchodu

Jan Amos Komenský - portál školy

Tomáš Štítný ze Štítného - portál školy obrácený na řeku
socha nese určité rysy autoportrétu

nejstarší český autor, který psal pro děti

Masky

Po stranách vchodu byly sochy žákyně a žáka, jedna socha chybí a druhá je velmi poškozená.
Jinoch s knihou volně asociuje pozdější výzdobu pomníku Julia Grégra.
Vedle vchodu na straně přivrácené k řece jsou další dva výklenky pro sochu.

Schnirch vytvářel na mnoha stavbách dekorativní prvky, do kterých by bylo možné umístit například nápis.

Klepadlo na vratech školy

Bohuslav Schnirch: plastická výzdoba školy

 

Zpět na Některé práce Bohuslava Schnircha

Zpět na hlavní stránku