Asinara

 ostrůvek na severozápadním okraji Sardinie, kde zemřel a v hromadném hrobě je pohřben J. Schnirch

Zpět na hlavní stránku
Zpět na Místa

 


Ostrov Asinara se nachází při severozápadním výběžku Sardinie


Asinara Cala Reale, pohled na zdravotní stanici, přes kterou procházeli váleční zajatci v období od 18.12.1915 do 24.6.1916


Stany pro zotavení nemocných


Oddělení nakažlivých nemocí


Provoz v přístavu


Oddělení desinfekce


Lékařská prohlídka - kontrola moči


Distribuce jídla


Kresba vyloďění při záchraně uprchlíků - Aldo Carpi


Marco-Rapuzzi

 


Maják na ostrově


Olivová zátoka


Jeden z hřbitovů na ostrově Asinara

Pěší pochod z Niš do Meduny (do Prištiny pravděpodobně údolím a ne přes hory) a plavba z Meduny na Asinaru
Útok na Srbsko v roce 1915 směřoval k územnímu propojení Trojspolku

Plinius nazýval ostrov Herkulův. V námořní mapě z Pisy z roku 1275 se objevuje název Asenara, zatímco v knize Kompas k navigaci v 1296 to bylo Azenara. Postupně ve 14. století nacházíme také název Asinar, Axinara nebo Assinara, v některých katalánských dokumentech Linayre. Do první poloviny 16. století na námořních mapách následují jména Sinuaria, Sinnara, Axinara, Azanara, Linagra, Sinarea, Sinarca a Anatre. V roce 1561 se poprvé objevuje jméno Asinara v Listině Gastaldi.
Původ jména se odvozuje buď od římského slova 'Sinuaria' (plný záhybů), kvůli jeho tvaru, nebo od skutečnosti, že název pochází z oslů (osel it. asino), kteří se na ostrově vždy hojně vyskytovali. Tato druhá hypotéza by se také zdála být podpořena některými dokumenty, jako je kniha krále Ruggera, napsaná arabským geografem Al-Idrisi v roce 1154.

 

 

 

Zpět na hlavní stránkuZpět na Místa