Český Brod domy č.p. 16 a č.p. 60 přestavěné Ing. Josefem Schnirchem

Zpět na hlavní stránku

 

Č.p. 16, č. parc. 9, náměstí Arnošta z Pardubic, hotel Modrá hvězda, rohový dům na křižovatce Suvorovova a Tyršova (2016)

Původní dům na tomto místě je poprvé připomínaný v roce 1402, v době husitství ho vlastnil měšťan Štěpán Rohový, který se v roce 1438 zúčastnil bitvy u Železnic (u Bíliny). Na počátku třicetileté války získal dům Mistr Josef Heliades, významný humanista a básník. V roce 1828 byl dům zcela přestavěn Ing. Josefem Schnirchem v klasicistním stylu, což připomíná letopočet s iniciálami „GH“ (perníkář Gothard Holeček) nad starým krámským portálem.

 

 

Č.p. 60 č. parc. 59/1, rohový dům na Husově náměstí 60, křižovatka ulic Suvorovova a Tyršova (2016)

Ve středověku tu byla hospoda U Třebických, později Zlatá, dnes Modrá hvězda. Hostila zejména šlechtice, kteří tudy cestovali do Prahy i do zahraničí. Původní gotický dům byl přestavěn Ing. Josefem Schnirchem v klasicistním stylu v roce 1827.

Zpět na hlavní stránku



Zpět na Místa