Hrabství Raabs an der Thaya
psáno také Raps či Rabs
48.8469014N, 15.4899958E

Rakousy nad Dyjí
Castrum Rakouz

Panství, kde dělal správce Jan Baptist Schnirch

 

Zpět na hlavní stránku

 

Na soutoku Moravské a Německé Dyje na místě původního keltského sídliště bylo postaveno r. 926 slovanské kamenné opevnění, které později vypálili Maďaři. V 11. století byl stejném místě postaven nynější obranný hrad, písemně doložený v roce 1074 jako castrum Ratgoz v držení Gottfrieda von Norimberk (první norimberský purkrabí). Jeho bratr Konrád I. se již r. 1140 píše von Raabs a je často zmiňován v okolí markraběte Jindřicha II. Zřejmě toto oprašování markraběcích klik přineslo Konrádu II. hraběcí titul. Z názvu Ratgoz vzniklo české slovo Rakús a následně slovo Rakousko.

Na přelomu r. 1191 až 1192 je prodána část panství s hradem hrabatům von Hirschberg-Tallenstein. Část s trhovým městečkem je prodána r. 1200 vévodovi Leopoldu VI. V červnu 1260 prodala Markéta Babenberská celé panství českému šlechtici Vokovi z Rožmberka a ten je prodal r. 1282 Habsburkům.

V následujících časech je panství opět rozděleno. „vévodská“ část s městečkem je zastavena r. 1283 Stephan od. Maissau. Část s hradem získala hrabata von Hirschberg. Od r. 1297 je „vévodská“ část udělována jako léno. K „hradní“ části je připojeno město a toto celé drží v zástavě páni von Maissau.

Celé panství je nakonec opět spojeno v jeden celek r. 1385 a koupeno pány von Puchheim. V polovině 17. st. tito držitelé získají zvláštním výnosem pro svůj majetek „volnost“. Díky tomu dochází za Puchheimů k rozsáhlé pozdně gotické přestavbě, která probíhá hlavně v letech 1554 až 1560. Další přestavby zasáhly hradní komplex na přelomu 16. a 17. st.

V letech 1702 až 1718 je panství v držení barona Františka Antonína von Quarient a Raall. Dalšími majiteli byly například páni von Bartenstein (1760 až 1829) nebo baroni von Kaiserstein (1829 až 1873). Koncem 19. st. a začátkem 20. st následují časté změny majitelů. Od 1970 zde probíhají restaurační práce. Současným majitelem je Richadr Pils.

 

Raabs a.d. Thaya v Dolním Rakousku kolem roku 1952


Zřícenina hradu Kollmic na Dyji
 

Vedle mocného hradu Raabs patří k obci i nedaleká zřícenina hradu Kollmitz – kdysi rovněž významné obranné zařízení na Dyji. Tato zřícenina patří k největším svého druhu v Rakousku. Její zbytky se vypínají do výše na prudce se svažující skále, obklíčené smyčkou Dyje.

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránkuZpět na Místa