JNZ. Jaroslav Schnirch * 13.6.(23.1.)1847 † 6.8.1902

Rodiče:

Josef  Schnirch * 25.12.1802 †  20.7.1877

Eleonora Kulichová Schnirchová * 1810? * 1809 † 1887

Sourozenci:

Marie Schnirchová Lahodová * 4.7.1836 † 5.1.1903

Žofie Schnirchová Neisserová * 2.10.1837 † 10.11.1903

Terezie (Rezi) Schnirchová Šantlová * 3.8.1839 † 28.2.1912

Eleonora (Lori) Schnirchová * 1842 † 1917

Josefa (Josefína) Schnirchová * 20.11.1843 † 18.1.1845

Bohuslav Schnirch * 10.8.1845 † 30.9.1901

JNZ. Jaroslav Schnirch * 13.6.1847 † 6.8.1902

Božena Schnirchová Birnbaumová Boučková * 1849 † 1928

Zdeněk Schnirch * 10.11.1850 † 1.4.1856

Manželka:

Paulina de Cassani Schnirch * 10.1.1855(1853) † 26.10(25.9).1888

Emilia de Cassani Schnirch * 17.6.(2.,4.)1860 † 12.11.(1.)1950

Děti:

Ing. Julius Schnirch * 2.10.1874 † 13.12.1942

Eleonora (Lori) Schnirchová Malinová * 20.9.1875 † 14.3.1955

Františka (Fanda) Schnirchová Havlíčková * 1.4.1877 † 23.10.1935

Božena Schnirchová * 10.2.1879 (1878) † 20.4.1881 (26.5.1880)

Pavlína Schnirchová Anýžová * 8.10.1880 † 23.11.1937

Jaroslav Schnirch * 13.1.1882 † 25.12.1886

Milan Schnirch * 6.6.1883 † 22.7.1961

Bohuslav Schnirch * 21.1.1885 † 4.4. 1886

Jaroslav Schnirch * 20.2.1887 † 26.11.1961 

Emil Schnirch * 21.2.1891 † 24.5.1891

Emil Schnirch * 10.8.1892 (10.5.) † 1975

Bianka Schnirchová * 13.3.1898 (12.3.1896) † 18.2.1991

 

Schnirch Jaroslav, bratr před., inženýr čes. (* 1847 v Praze - † 1902 v Újezdě u Běchovic), vzdělal se v Praze, Štýr. Hradci a v Curichu; vrátiv se do vlasti založil Společnost pro zkoušení a přehlížení parních kotlů v Praze, jejímž ředitelem Schnirch se stal. V této funkci zavedl v Čechách různé důležité novoty: úspory paliva při topení pod kotly, topení a odpařování na základě chemické analysy uhlí a kouře, kursy a školy pro topiče a technické úředníky atd. Vědecky a literárně byl Schnirch činný velikým počtem odbor. přednášek, letáky a odbor. brošurami. Mimo to třeba vytknouti jeho činnost při řešení sociální otázky soukrom. úředníků v král. Českém, zejména zákonného práva pensijního. Byl též spolupracovníkem Ottova Sl. Nauč. a předsedou »Zemské jednoty soukr. úř. pro král. Č.«. (Ottův slovník naučný)

 

 

Jaroslav a Bohuslav

Bratři Bohuslav a Jaroslav Schnirchové
 

 Bohuslav a Jaroslav

 

Zátiší u Hodkoviček v roce 1887 před vilou Jaroslava Schnircha
Jaroslav - Pavla - Julius - Paučka - Lorka - Fanda - Jaroslav - Milan

 

Hlavní stránka