Svobodné Dvory
německy Freihöfen (nebo též Freyhöfen)

50.2200747N, 15.7978311E

Marie Boučková Smetanová č. p. 12
Jan Koutník č. p. 10

Marie Smetanová č. p. 10
Františka Smetanová Koutníková č. p. 12
Aloisie Smetanová Součková č. p. 12
MUDr. Václav Smetana č. p. 12
Matěj Smetana č. p. 12 a č. p. 50
Jan Nepomuk Smetana č. p. 12
František Smetana č. p. 12
Marie Metelková Smetanová č. p. 15

 

Zpět na hlavní stránku

 

Hospoda U Bílého koně v roce 1907

Smetanův statek Klacovská 10 č. p. 50

Smetanův statek č. p. 50 v roce 1840

R. Škrábal: Srdínkův srub

Hynek Srdínko (1847–1932) byl 24 let starostou obce, okresním starostou v Hradci Králové,  1901 poslancem českého zemského sněmu, 1907 poslancem v říšské radě. Jeho syn MUDr. Otakar Srdínko (1875-1930) byl poslancem Národního shromáždění a v letech 1925-1926 ministrem školství a v letech 1926-1929 ministrem zemědělství. 

 

Morávkova cihelna

Monumentální pomník ukřižování byl postaven r. 1891
na náklady obce Bohdaneckých Dvorů

V Morávkově cihelně byla 8. dubna 1899 nalezena dochovaná kostra mladého mamuta srstnatého včetně dvou 1,5 metrů dlouhých klů. Postupně byly nalezeny i paleolitické štípané nástroje včetně pazourkového hrotu a čepele z porcelanitu. Kosti mamuta ležely v neanatomické poloze a je zřejmé, že tento jedinec žil přibližně před 17 400 lety. V okolních cihelnách byly nalezeny kosti nosorožce, koně i dalších mamutů. 

V roce 1548 však rytíř Heřman Petr Bohdanecký z Hodkova a na Landšperku koupil konfiskované městské dvory a spojil je v rozsáhlé panství s vlastní hospodářskou tvrzí, která vyhořela 25. června 1590. První místní písemná zmínka pochází z historické osady Bohdanečské Dvory a to již z roku 1565. První zmínka o existenci osady Klacov pochází z roku 1628, kdy v pondělí po sv. Kateřině vypukl na dvoře Jana Gestřibského z Rysenburku požár a následně shořelo pět domů v okolí. V první polovině 17. století pocítily zdejší osady dopady třicetileté války (1618–1648), obyvatelé byli po roce 1625 mimo jiné nuceni přijmout katolickou víru nebo opustit zemi. Počet obyvatel klesl o dvě třetiny a do celého kraje se rozšířila chudoba. Další válka, která Svobodné Dvory postihla, byla Sedmiletá válka (1756–1763). Okolí se stalo místem shromáždění císařských vojsk.

Zpět na hlavní stránkuZpět na Místa