rodina.gif (9846 bytes)

Bohuslav Schnirch - svatý Václav

 

K soutěžnímu návrhu sochy sv. Václava napsali:
Mladý kníže udatně vyjel do boje, ale hned po dosažení úspěchu odkládá kopí v levou ruku a žehná lidu.

Každý cítil při prvním spatření, že to je ten Sv. Václav, jak jej všichni nosíme v srdci. My voláme k němu: Nedej zahynouti nám ni budoucím! - a on přijíždí, žehná nám v zápase o národní bytí tonoucím, žehná nám již již umdlévajícím v boji tisíciletém za národní existenci. Nová síla z požehnání řinoucí povzbuzena pak ještě Blanickými rytíři - jeho věrnými - kteří dávají nám na rozum, že nezahyneme, věrni sv. Václavu, nikdy - neboť v největším nebezpečí samy nadpřirozené síly budou pro nás bojovati! Kdyby bylo plebiscitem rozhodnuto, byl by tento sv. Václav dán národu.‘        Prof. V. J. Dušek 1901


 

Upevňujme tedy bez okázalosti staré svazky a navazujme nové. Napravujme jedni, kde chybili druzí, aby i nám bylo vlídně měřeno. Pokračujme, kde druzí neuspěli. Uctívejme ony, kteří jsou již mimo oblast našeho smyslového vnímání, a uvědomujme si jejich odkazy.

Dr. B. Bouček

 

Rodina Adámků, Anýžů, Bek-Pekáčků, Birnbaumů, Boučků, Brzorádů, Englů, Frantů, Fričů, Havlíčků, Helfertů, Hellichů, Hlaváčů, Kreuzerů, Kulichů, Majerů, Marků, Nepomuckých, Obereignerů, Paynů, Samohrdů, Sázavských, Schnirchů, Sprosečů, Strobachů, Šantlů, Štulců, Tichých, Votočků, Vraných a dalších spřízněných rodů, paměti, dokumenty a vyprávění.

 

1. Abecední rejstřík - rodokmen Manželky jsou uvedeny také pod dívčím jménem
2. Z kroniky jednoho rodu Paměti a vyprávění o rodině Boučků
3. Vzpomínky poděbradské babičky Božena Schnirchová Birnbaumová Boučková vzpomíná
4. Mezi raněnými Černohorci r. 1875-6 MUDr. B. Bouček sepsal v roce 1912 své zážitky z let, kdy sloužil jako lékař v Černé Hoře
5. Rodinné paměti Boženy Marečkové Božena Marečková uspořádala vzpomínky a nejen svoje
6. Deník z doby první světové války Zápisky Bohuslava Boučka
7. Rodina Weyrů Jindřich Bečvář, Jednota českých matematiků a fyziků
8. Moje vzpomínky a zážitky Harry Donald Payne vzpomíná na dobu strávenou v Americe
9. Bohuslav Schnirch Životopisná data
10. Curriculum vitae B. Schnircha Vlastnoruční  životopis Bohuslava Schnircha z r. 1891
11. Některé Schnirchovy práce                      

dílo x .

Fotografie děl a prací Bohuslava  Schnircha
12. Články Bohuslava Schnircha Za svého pobytu v Římě psal Bohuslav Schnirch pro Lumír
13. Požár Národního divadla Články a dokumenty
14. Život a dílo Bohuslava Schnircha diplomová práce Diplomová práce Jarmily Ličkové
15. Bohuslav Schnirch diplomová práce Diplomová práce Oldřicha Dibelky
16. Pomník krále Jiřího v Poděbradech diplomová práce Diplomová práce Jarmily Mirzoevové
17. Pomník krále Jiřího v Poděbradech diplomová práce Diplomová práce Michaely Zlámané
18. Benedikt Ried v pozdně gotické architektuře diplomová práce Diplomová práce Lenky Bařicové
19. Seznam posmrtné výstavy děl Bohuslava Schnircha publikace Vydáno k posmrtné výstavě v Rudolfinu v roce 1901
20. Články o Bohuslavu Schnirchovi články Přepisy novinových článků a dochované texty
21. Články o Ing. Bedřichu Schnirchovi články Stavitel řetězových mostů
22. Články o Ing. Josefu Schnirchovi články Stavitel železnic
23. Články o Bohumilu Boučkovi články Přepisy novinových článků
24. Pět generací lékařů Lékařská profese v rodině 1835
25. Z deníku Bohumila Boučka Zápisky o smrti babičky Veroniky Müllerové Votočkové v roce. 1864
26. Ing. Bedřich Schnirch Životopisná data
27. Některé projekty a práce Bedřicha Schnircha    dílo x . Řetězové mosty na kterých s epodílel Bedřich Schnirch
28. Některé projekty a práce Benedikta Rejta           dílo x . Stavby nejvyššího verkmistra kamenického jeho milosti královské Benedikta Rejta z Loun
29. Některé práce Ludmily Boučkové dílo x Ludmila Schnirchová Boučková studovala malířství
30. Některé fotografie Tarase Kuščynského            dílo x . Několik ukázek Tarasovy práce
31. Rodinná setkání Fotografie z rodinných setkání
32. Místa, domy, sídla, usedlosti Místa a nemovitosti vztahující se k rodině
33. Pomníky, hroby a hrobky Pomníky, které se vztahují k rodokmenu
34. Osobnosti Osoby, na které se v textech odkazuje, ale nejsou příbuzní
35. Řemesla Profese a činnosti v dávných dobách
36. Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu Mírová iniciativa Jiřího z Poděbrad - plné znění dokumentu 1462
37. Bitva u Hohenlinden Martin Müller padnul ve službách prince Sachsen-Coburg 1800
38. Formanská přeprava Forman neboli 'lantkočí' - nájemní přepravce - například Jan Krušina a Václav Bouček 1800
39. Hostinec U bílého lva v České Skalici O vzniku a zániku Jiřinkových slavností v České Skalici - Josef Steidler 1824
40. Bratranci Veverkové a jejich vynález ruchadla František Šebek 1827 František a Václav Veverkovi
41. Svatodušní svátky 1848 a Slovanský sjezd Události v Praze ovlivnily osudy mnoha účastníků 1848
42. Volební program Josefa Schnircha Ing. Josef Emanuel Schnirch v roce 1848
43. Stavba železnice přes Semmering Ing. Alois Lahoda se podílel na stavbě, 1848-1854
44. Stavba železnice z Lublaně do Terstu Stavba železnice pod vedením Ing. Josefa Schnircha, 1849-1859
45. Zdenka Havlíčková

Z knihy Václav Kounic - šlechtic nejen rodem - Oldřich Klobas 1863  - Václav Kounic

46. Sokol Tělovýchovné a sportovní sdružení, založen 1862
47. Svatobor Spolek k podpoře spisovatelů českých 1862
48. Umělecká beseda Vzpomínky Vítězslava Hálka a další texty 1863
49. Prusko Rakouská válka 1866 Bitva u Hradce Králové - úryvek z deníku Bohumila Boučka 1866
50. Státoprávní ohrazení českých poslanců Osvědčení poslancův českých 1868
51. Požár národního divadla Bohuslav Schnirch byl u požáru jako jeden z prvních  1881
52. Jubilejní Všeobecná zemská výstava Království českého Uspořádaná v Praze v roce 1891, na výstavě socha Bohuslava Schnircha
53. Slavnost odhalení sochy Jiřího z Poděbrad   Poděbrady 1896 socha Bohuslava Schnircha
54. Bio Bouček Nusle Jeden z prvních biografů v Praze - Zdenko Bouček 1907
55. Sarajevský atentát 1914 Podrobnosti sarajevského atentátu - začátek 'Velké války' 1914
56. Srbská fronta v období 1914-1915 Začátek Velké války, okolnosti které zapříčinily pád Srbska v roce 1915
57. Prohlášení Českého komitétu zahraničního 1915 Paříž  14.11.1915
58. Námořní bitva u Durrës Přes přístav Drač prchali B. Bouček a J. Schnirch na přelomu roku 1915-1916
59. Zajatecký tábor na ostrově Asinara 1916 Spojenci deportovali zajatce do tábora, kde zemřel Jaro Schnirch 1916
60. Manifest českých spisovatelů 1917 Výzva ke státoprávnímu řešení české otázky 17.5.1917
61. Tříkrálová deklarace 1918 Postoj poslanců ke státoprávnímu řešení české otázky 6.1.1918
62. Národní přísaha 1918 Text čtený v Obecním domě deklaruje jednotný postoj českého a slovenského národa 13.4.1918
63. Čtrnáctibodový plán presidenta Wilsona na poválečné uspořádání 1918 Předneseno na zasedání Kongresu dne 8.1.1918
64. Pittsburská dohoda 1918 Česko-slovenská dohoda 30.5.1918
65. Incident v Čeljabinsku, Irkutsku a Zlatoustu 1918 Informace o zrádném jednání sovětů 1918
66. Národní manifest císaře Karla I. 1918 Dokument slibující spolkové uspořádání říše 16.10.1918
67. Washingtonská deklarace 1918 Masarykův text pro americkou administrativu z 18.10.1918
68. Vyhlášení nezávislosti 28.10.1918  Vyhlášení samostatnosti, které připravoval A. Rašín 28.10.1918
69. Martinská deklarace 30.10.1918 Požadavek Slovenské národní rady
70. Ženevská jednání 28. - 31.10.1918

Jednání Národního výboru čsl. a Českého svazu poslaneckého s Ed. Benešem 28.-31.10.1918

71. Presidentská návštěva T. G. Masaryka v Poděbradech 1923 Návštěva 9.5.1923
72. Zednářská lóže Cestou světla zakladatel E. Babák, člen B. Bouček 1926
73. Protektorát Vyhlášení protektorátu 1939
74. Akce Albrecht der Erste Akce při které byl zatčen Bohuslav Bouček 1939
75. Koncentrační tábor Buchenwald V koncentračním táboře byl vězněn Bohuslav Bouček 1939
76. Koncentrační tábor Dachau V koncentračním táboře byl vězněn Bohuslav Bouček 1939
77. Koncentrační tábor Mauthausen V koncentračním táboře byla popravena Milada Reimová Frantová a mnozí další 1942
78. Operace Antropoid V souvislosti s atentátem byla popravena Milada Frantová a umučen Jiří Franta 1942
79. O náletu na Prahu 14.2.1945 Škaredá popeleční středa a Valentýn zároveň - při náletu zemřel Jan Majer 1945
80. Sovětské nálety na konci druhé světové války Při náletu na Mladou Boleslav zemřela Slávinka Boučková - konec 'Druhé války' 1945
81. Spiknutí generála K. Kutlvašra Událost, která poznamenala osud Jiřího Schnircha 1945
82. Případ Joe Kolarek, Eisner-Kacerovská První zinscenovaný soudní proces komunistického režimu - začátek Studené války 1950
83. Chronologie historických dat Historické události jako pozadí rodinných dějů
84. Chronologie první světové války Historické události jako pozadí rodinných dějů
85. Policejní evidence Výpisy policejní evidence
86. Aktuality a kontakty Informace o aktuálních změnách - co je nového

 

Prosba o doplnění

Pokud naleznete ve Vaší rodinné kronice další fotografie, pokud máte další doplňující informace a nápady, pokud odhalíte nepřesnosti na těchto stránkách, prosím, napište mi na adresu

jiri@payne.cz

Fotografie z Vašeho šuplíku mohou být přístupné všem příbuzným, kteří se o ně zajímají!
Rovněž prosím o informace o tom, kde jsou pohřbeni Vaši blízcí.

Děkuji.

 

Privátní informace

Máme nyní dvojstupňový systém přístupu na stránky. Pokud chcete, aby konkrétní stránky či fotografie byly přístupné jen pro příbuzné, napište mi na adresu

jiri@payne.cz

Nové heslo

Pokud chcete mít přístup ke všem údajům, napište mi, zašlu Vám údaje potřebné ke vstupu na stránky, které jsou přístupné výhradně příbuzným.

jiri@payne.cz

Fotografie

Některé fotografie jsou restaurovány v digitální podobě, ale na internetu je z úsporných důvodů umístěna pouze zmenšená kopie. Pokud si chcete z některých fotografií pořídit kvalitní zvětšeniny na papíře, napište mi, mohu Vám zaslat digitální snímek v nezmenšeném formátu.

Jirka Payne

 

Datum poslední aktualizace: 14.09.2022

Pozn. : Stavebnicové uspořádání umožňuje snadné vytvoření samostatných internetových přehledů dalších částí rodiny a jejich vzájemné propojení.

Fotografie a texty z rodinného archivu jsou zde zpřístupněné jen pro privátní účely pro členy rodiny a přizvané hosty,
mnohé doposud nebyly publikovány.
Použití materiálů z těchto stránek pro publikační činnost, publicistiku, dokumentaristiku, pro odborné účely, pro převzetí informací na internetu a pro jakékoli další šíření či použití je možné
výhradně po udělení výslovného písemného souhlasu (jiri@payne.cz).
Použití či zneužití materiálů a informací z těchto stránek bez výslovného souhlasu je porušením zákonů platných v České republice a může být důvodem k právním krokům, které budou směřovat k potrestání takového protiprávního jednání.
Znalost hesla neopravňuje k publikování materiálů! © Jiří Payne 2003-2022