Jan Baptist Schnirch * 17.8.1753 † 18.9.1806?

Rodiče: Jan Bernard Schnirch * 1720 † ?

Anna Maria Pschenitzz * ? † ?

Clara de Coreth * ? † ?

Sourozenci: Josef Schnirch (kněz otec ‚Bedřich‘) * 18.11.1745 † 8.2.1817

Anna Máří Schnirchová * 1747 † 4.2.1758

Františka Schnirchová * 26.9.1749 † ?

Antonia Schnirchová (řádová sestra ‚Alžběta‘) * 8.8.1751 † ?

Jan Baptist Schnirch * 17.8.1753 † 18.9.1806?

Barbora Schnirchová Peschek * 25.12.1755 † ?

Aloysius Schnirch * 25.2.1758 † 20.9.1814

Vincenz Schnirch * 11.1.1761 † ?

Josef Schnirch * 8.4.1763 † 1765

Anna Marie (Máří) Schnirchová von Walserbör * 15.9.1765 † ?

Manželka: Anna Zuber Ziber-ová Schnirchová * 18.11.1761? † ? (dvě děti)

Anna Friedrichová (Fridrichová) Schnirchová * 17.8.1753 (17.11.1761) †  14.11.1833 (14.11.1803) zemřela v Českém Brodě u syna Bedřicha (11 dětí) Swidnitsova

Děti: Alois Schnirch * 1780 † 1832 (jič)

Jan (Johan) Baptist Schnirch * 14.6.1783 † 16.10.1784 určitě syn z prvého manželství

===========================================================

Václav (Wenzl) Vavřinec Antonín Schnirch * 3.9 .(2.9.jič) 1784 † 7.2. (9.2.jič) 1791 v Pátku matrika

Jan (Johan) Nepomuk Norbert Alois Schnirch * 12.6. (12.1. jič) 1786 † 16.10. (17.1. jič) 1786 v Pátku matrika

Vavřinec (=Lorenz) František de Paula, Kajetán Schnirch * 3.8. (6.8. jič)1788 † 7.5. (8.2. jič) 1791 v Pátku matrika

Emanuel Augustin Martin Schnirch * 12.11.(12.9. jič) 1789 † ? v Pátku matrika

Ing. Bedřich Schnirch * 2.12.(* 7.6.jič) 1791 † 25.11.1868 nar. v Sobotce v Pátku matrika

Anna Terezie Josefa Schnirchová * 7.9. (7.10. jič) 1792 † 6.2.1817 ? nar. v Sobotce v Pátku matrika

Terezie (Rezi) Kateřina Johana Schnirchová * 23.11. (24.11. jič) 1793 † 16.4.1813 nar. v Sobotce v Pátku  matrika

Josefa (Josepha) Karolina Františka Schnirchová * 14.2. (14.12. jič) 1795 † 31.7.1797 nar. v Sobotce v Pátku matrika

Antonia Johana Františka Schnirchová * 16.6. (14.6. jič) 1796 † 7.3.1817 ? nar. v Sobotce v Pátku matrika

Josef Nepomuk František Schnirch * 17.10. (14.10. jič) 1797 † ? nar. v Sobotce v Pátku matrika

Vilém (Wilhelm) Karel Blažej Schnirch * 3.2.1799 † ? nar. v Sobotce v Pátku matrika

 • 1782 se přistěhoval do Pátku se svou první (spíš druhou) ženou - není známo, kde uzavřel první a druhý sňatek
 • 1791 správce v Pátku nad Ohří na statku, který patřil Strahovskému klášteru
 • 1782 – 1799 spravuje panství v Pátku
 • farní úřad Radonice nad Ohří
 • založil uhelné doly u Stradonic - zpočátku úspěšné - po pěti letech uzavřeny - nekvalitní uhlí a spory s Peruckým panstvím
 • 1798 dopisující člen Vlastenecko-hospodářské společnosti v Praze
 • 1799 odešel z Pátku leden 1800 nastupuje v Raabs an der Thaya = Rakousy nad Dyjí (též Rakous)
 • 1810 dochoval se jeho akvarel z Raabs
 • 1836 ředitel na panství Raabs an der Thaya v Dolním Rakousku (Ratgoz = Rakous nad Dyjí, odtud odvozeno slovo Rakousko)
 • V roce 1880 při opravě kapličky stojící doposud v obci Radonice byl na zadní straně obrazu korunování Panny Marie, který byl tehdy v kapličce umístěn, na dřevěné desce, jíž byl obraz malovaný na plechu podložen, nalezen nápis: A. Georgio Kožíšek anno 1695 – renovata a. 1792 a Dom. Joanne Schnirch, oeconomo – opravena od Jana Linnerta hodináře koštického v r. 1861. Obraz se do současnosti nedochoval.
 • V roce 1798 publikoval v periodiku Abhandlungen die Verbesserung der Landwirtschaft betreffend, hrsg. k.k. patriotisch-ökonomische Gesellschaft   Joahann Schnirch   článek Bemerkungen über den Nutzen des Kleebaues nach den praktischen Resultate des Herrn Johann Schnirch, welcher das zu dem Stift Strahow gehörige, Gut Patek, in dem Rakonitzer Kreise verwaltet. (s. 101 - 113). (Poznámky o výhodách pěstování jetele podle praktických výsledků pana Johanna Schnircha, který spravuje panství Pátek v Rakovnickém kraji, příslušející ke Strahovskému klášteru)
 • Celkem publikoval desítky článků věnujících se zemědělské činnosti podložené vlastními zkušenostmi z Pátku, patřil v tomto oboru k autoritám, jeho články byly citovány dalšími autory, sbíral zkušenosti například s pěstováním ovoce, s výsadbou alejí, s lesnickou problematikou, se správným střídáním plodin i s jednotlivými plodinami atd.
 •  

  Raabs a.d. Thaya v Dolním Rakousku kolem roku 1952

   

  V Dolnorakouské zemské knihovně je uložen obrázek s tímto popisem:

  Johann Schnirch: Oberndorf und Raabs an der Thaya, 1810 Aquarell,

  195 x 299 mm (Blatt 251 x 353 mm).

  Beschriftet: Raabs an dem Zusammenflusz der öest: u böhm: Teija.

  Bezeichnet: J. Schnirch 1810. [Inv.-Nr. 6.209]

  Soutok Rakouské a Moravské Dyje

  V knize Schematismus für das Königreich Böhmen v letech 1808-1813 je uveden Joseph Schnirch jako Amtmann zu Raps

   

  Raabs an der Thaya

  Nedaleká zřícenina staršího opevněného hradu Kollmitz (Chlumec)

   

  Hlavní stránka