Některé projekty Benedikta Rejta z Loun a Pístova

Magister operis
nobilis Benedictus, lapicida domini regis
nejvyšší verkmistr a správce kamenický
královský architekt
na dvoře
jeho milosti královské Vladislava II. Jagellonského
Benedikt
Ried z Loun a Piestingu

řečený ‚praotec‘ rodu Schnirchů

Zpět na Benedikt Rejt

Zpět na hlavní stránku

 

 

1.

1480-1486 Přestavba hradu Landshut v Bavorsku a fortifikace
2. 1487-1500 Opevnění Starého královského paláce Mihulka, Daliborka a Bílá věž
3.

1490-1493 Královská oratoř v chrámu svatého Víta a most z královského paláce

4.

1493-1500 Starý královský palác

5.

1493-1500 Vladislavova ložnice ve Starém královském paláci

6.

1493-1500 (1502)  Vladislavský sál ve Starém královském paláci

7.

1493-1500 Stará sněmovna ve Starém královském paláci

8.

1493-1500 Česká kancelář desk zemských

9.

1500 Fortifikace Loun

10.

1501 Fortifikace Nového Města nad Metují

11.

po 1500 renesanční portál na jižní straně kostela sv. Jiří na Pražském hradě, Zlatá ulička

12.

1500 přestavba Staré sněmovny na Hradě, jezdecké schody ve Starém královském paláci

13.

1502-1509 Ludvíkovo křídlo Starého královského paláce

14.

1493-1516 Fortifikace a dostavba hradu Křivoklát rytířský sál

15.

1507 Fortifikace Pardubic

16.

1509 Chrám svatého Víta 1493 Oratorium - je možné, že nepoužitý projekt pro Prahu použil v Kutné Hoře

17.

1500 Letohrádek v královské oboře v Bubenči

18.

1505-1510 Fortifikace vodního hradu Švihov
19. asi 1510 - 1526 Fortifikace hradu Rábí

20.

1512-1532 Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

21.

1519-1538 Chrám svatého Mikuláše v Lounech

22.

1520-1526 Přestavba jižního křídla novoměstské radnice s vysokými pozdně gotickými štíty a návrh hvězdicové klenby

23.

1523-1530 Fortifikace a dostavba zámku v Blatné

24.

1523-1532 Fortifikace a dostavba hradu Frankenštejn (Žabkovice) - Zhořelec ve Slezsku

25.

1531 Fortifikace hradu v Březnici

 

 

Zpět na Benedikt Rejt

Zpět na hlavní stránku