Námořní bitva u Drače - Durrës
28.-29.12.1915
odehrála se v době, kdy se přes přístav Drač evakuovali B. Bouček a J. Schnirch
41.3310167N, 19.4565836E

Převaha spojeneckých sil na moři se snažila znemožnit Rakouso-uherským námořním silám přístup
do Středozemního moře, kde by mohly ohrozit jejich další lodě.

 

Přístav Durrës - Drač

 

Bitva u Drače 28.-29.12.1915

Námořní bitva u Drače se odehrála v rámci první světové války ve Středomoří. Válečné lodě Dohody se v ní střetly s plavidly rakousko-uherské K.u.K. Kriegsmarine. Střetnutí bylo výsledkem jednoho z mnoha výpadů rakousko-uherských lehkých sil. Souviselo se vstupem Bulharska do války a následnou porážkou Srbska a evakuací srbské armády. Drač byl jedním z přístavů, přes které evakuace probíhala.

Rakouský letecký průzkum v Drači zpozoroval dva italské torpédoborce. Rakousko-uherské síly vypluly o půlnoci 28. prosince z Boky Kotorské s úkolem napadnout Drač a tyto lodě zničit. Po cestě zpozorovaly francouzskou ponorku Monge, kterou Helgoland taranoval a donutil k vynoření. Ponorku pak rozstřílel torpédoborec Balaton. Do zajetí padlo 26 mužů, kapitán ponorky zůstal na jejím můstku.

Ráno v půl osmé se rakousko-uherské lodě objevily před přístavem a čtyři z pěti torpédoborců ho napadly. Našly a potopily jen jeden řecký parník a dvě plachetnice. Helgoland se přitom neúspěšně pokoušel umlčet pobřežní baterie, které přístav bránily. Triglav a Lika při útoku najely do minového pole. Lika narazil na dvě miny – první mu zničila jeden lodní šroub a druhá vybuchla pod středobokem. Loď se rychle potopila. Triglav najel na jednu minu, která vybuchla pod kotelnou. Csepel se pokusil vzít ho do vleku, lano mu ale poškodilo lodní šroub a v 9:30 ho nahradil torpédoborec Tátra.

Lodě se pak pomalu vydaly na sever na zpáteční cestu. Rakousko-uherské velení bylo se zpožděním informováno o nebezpečí, že bude svaz na zpáteční cestě napaden loďmi Dohody. Vstříc mu byly poslány na pomoc obrněnec SMS Budapest, pancéřový křižník SMS Kaiser Karl VI. a lehký křižník SMS Novara. Ty však do boje přímo nezasáhly.

Shodou okolností se plavily v této oblasti dohodové křižníky Darmouth a Quarto, z Brindisi byly poslány dva svazy torpédoborců a dva další italské křižníky, aby společně Rakušanům přehradily cestu do Kotoru. Když se na obzoru ve 13:15 objevil kouř, byl Triglav opuštěn, aby ostatní lodě nezdržoval. Na začátku bitvy ho potopily francouzské torpédoborce, které se již dalšího boje neúčastnily. Ani Csepel však nemohl pro poškozený šroub plout maximální rychlostí a jeho ústup kryly ostatní lodě.

Oba svazy na sebe začaly střílet (Rakušané měli podstatně slabší výzbroj) a rakousko-uherské lodě se přitom snažily uniknout směrem k italskému pobřeží. Boj probíhal na vzdálenost 8–10 kilometrů. Darmouth ostřeloval Helgoland a dvakrát ho zasáhl (ve 13:55 a 15:02), poškození ale nebylo vážné. Quarto dvě hodiny ostřeloval opožďující se Csepel, avšak bez zásahu. V 15:32 se k honičce připojily křižníky Nino Bixio, Weymouth a několik torpédoborců. Helgoland byl třikrát znovu zasažen, ale opět nebyla poškození velká. Rakušané přitom i nadále ustupovali k italskému pobřeží a teprve za soumraku postupně změnili kurz směrem ke svým základnám. Helgoland přitom docílil jednoho zásahu křižníku Nino Bixio. Teprve po šesté hodině se Rakušanům podařilo skrýt ve tmě a definitivně uniknout. Ráno příštího dne dopluly do Šibeniku.

Rakousko-uherské síly: křižník SMS Helgoland, 5 torpedoborců: SMS Csepel, SMS Lika, SMS Triglav, SMS Tátra, SMS Balaton, ponorka U-15

Británie: křižníky HMS Dartmouth a HMS Weymouth
Itálie: křižníky Quarto a Nino Bixio, 4 torpédoborce Cesare Abba, Ippolito Niev, Antonio Mosto, Rosolino Pilo
Francie: 5 torpédoborců Casque, Renaudin, Commandant Bory, Commandant Lucas, Bisson, ponorka Monge

 

Rakouský křižník SMS Helgoland

Britský křižník HMS Dartmouth

Pozn.: Druhá bitva u Drače se odehrála v roce 1918

lfancy1.gif (1168 bytes)

 

Zpět na hlavní stránku