Bitva u Hohenlinden
ve které padnul Martin Müller
Na straně Rakousko-Bavorské armády bojoval Regiment Nr. 6 Coburg Dragoon
48.1565589N, 11.9964917E

Bitva u Hohenlinden byla rozhodující bitvou války mezi Francií a tzv. třetí koalicí. Prakticky ihned po skončení příměří mezi Rakouskou a francouzskou armádou zaútočila spojenecká rakousko-bavorská armáda pod velením arcivévody Jana směrem na Mnichov.

Arcivévoda Jan i přes naléhání svého mentora, ženijního generála Franze Lauera, trval na zahájení bleskové ofenzívy proti francouzským silám. Pro zahájení ofenzívy byl také i náčelník štábu plukovník Franz von Weyrother. V průběhu ofenzivy narazila rakouská vojska 1. prosince u Ampfingu na zadní voj Moreauovy armády pod velením generála Michela Neye a po urputném boji jej vrhla zpět.

Moreau se na základě získaných informací rozhodl rozmístit svoje jednotky na otevřeném terénu u vesnice Hohenlinden. Postavení to bylo výhodné, jelikož útočící rakousko-bavorská armáda byla nucena útočit přes silně zalesněný terén. Moreau disponoval armádou o síle cca 56 000 mužů oproti 64 000 Rakušanů a Bavorů.

Moreauova obraná pozice sestávala ze čtyř divizí čelem k východu. Od severu k jihu byly pod velením Clauda Legranda (8 000), Louise Bastoula (6 000), Michela Neye (10 000) a Emmanuela, markýze de Grouchyho (9 000). Legrandova, Bastoulova a Neyova divize náležela ke sboru generála Paula Greniera. Moreau si podržel 2 000 mužů těžkého jezdectva pod velením generála Jeana-Josepha Ange d'Hautpoula v záloze. Dále k jihu byly dvě další divize pod velením generála Antoine Richepanse (11 000) a gen. Charlese Decaena (10 000), které společně s Grouchyho divizí tvořily Moreauův záložní sbor. Moreau plánoval Richepansův přesun na severovýchod, kde by zaútočil na rakouské levé (jižní) křídlo, Jeho hlavní linie pak měla manévrovat na otevřeném terénu, bránit rakouskému postupu a později vyrazit do protiútoku, aby vytlačila Rakušany z lesa. Decaen měl pak podporovat Richepansův postup.

Na základě bitevního plánu, vyhotoveného náčelníkem štábu plukovníkem Weyrotherem, Rakušané postupovali vpřed ve čtyřech kolonách. Od severu k jihu podmaršálek Michael von Kienmayer (16 000), generál Maximilien von Baillet Latour (11 000), kníže Jan Kollowrat-Krakowský (20 000) a Johann Riesch (13 000). Arcivévoda Jan pak jel s kolonou knížete Kollowrata, která postupovala po hlavní cestě vedoucí od východu směrem na západ skrze les (dnešní státní silnice číslo 12 - Bundestrasse 12). Díky nepříliš dobré štábní práci a také díky velmi hustě zalesněnému terénu postupovaly rakouské kolony odděleně s velmi malou možností vzájemné podpory. Jejich velitelé mylně předpokládali, že francouzská armáda ustupuje a tomu odpovídala i předpokládaná bitevní sestava.

V pět hodin ráno 3. prosince 1800 zahájily rakouské předsunuté jednotky pod velením generála Löperta, umístěné ve vsích Kreith a Birkach, palbu na francouzské pozice. Během této palby zahájila rakousko-bavorská Kollowratova kolona postup směrem na západ od vesnice Haag ležící na cestě lesem. Rakouští a bavorští vojáci museli tábořit celou noc venku, cesta byla rozmočená a blátivá a tak postup poněkud vázl. Během dopoledne se také přidal sníh s deštěm.

Pravé křídlo pod velením podmaršálka Kienmayera mělo na severu mezi obcemi Isen, Harthofen a Buch am Buchrain zatlačit zde rozmístěné francouzské jednotky zpět, levé křídlo pod Rieschovým velením zůstávalo jihovýchodně od Maitenbethu.

První jednotky Kollowratovy kolony dosáhly kolem sedmé východů z Egerbergského lesa a velmi záhy narazili východně od Hohenlinden u vesnice Kreith na francouzské jednotky stojící v bitevní sestavě pod velením generála Grouchyho. Během přesunu se díky velmi špatnému počasí a a o to horší cestě, další postupující jednotky Kollowratovy kolony zpozdily a roztáhly po celé délce cesty v délce takřka sedmi kilometrů. I přesto že Kollowrat zapojil všechny příchozí jednotky do útoku proti francouzské linii, podařilo se francouzské pěchotě pozice udržet.

Konečné rozhodnutí však padlo na levém křídle. Zde francouzská křídelní divize pod velením gen. Richepanse vyrazila již kolem čtvrté hodiny ranní. Severně od obce Steinhöring u St. Christoph se jednotky zkoncentrovaly a kolem čtvrt na osm dosáhly Maitenbeth. Kolona generála Riesche, která v tu dobu měla již značné zpoždění pochodovala jihovýchodně na Albaching a poté na Marsmaier a dále se opožďovala. Jakmile narazily jenotky rakouského levého křídla francouzské předsunuté hlídky byly jižně od Maitenbethu vtaženy do boje s postupující francouzskou Decaenovou divizí a k útoku na Maitenbeth si již nedostaly.

 

lfancy1.gif (1168 bytes)

 

Die Schlacht bei Hohenlinden fand am 3. Dezember 1800 bei den oberbayerischen Orten Hohenlinden und Maitenbeth während der Napoleonischen Kriege statt. Alliierte bayerisch-österreichische Truppen unter Johann von Österreich erlitten dabei eine schwere Niederlage gegen die französischen Truppen der Rheinarmee unter General Moreau. Nach dieser Niederlage war das österreichische Heer nicht mehr in der Lage, den französischen Vormarsch aufzuhalten. Kaiser Franz II. sah sich gezwungen, am 25. Dezember 1800 den Waffenstillstand von Steyr zu unterzeichnen. Durch den darauf folgenden, am 9. Februar 1801 unterzeichneten Frieden von Lunéville schied Österreich bis 1805 aus dem Krieg gegen Frankreich aus.

 

 

Historischer Kontext

Im Gefolge der Französischen Revolution kam es von 1792 bis 1815 zu mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem revolutionären Frankreich und wechselnden Koalitionen europäischer Mächte. Diese Auseinandersetzungen werden Koalitionskriege oder ab 1799 auch Napoleonische Kriege genannt.

Obwohl der erste Koalitionskrieg erst 1797 mit dem Frieden von Campo Formio geendet hatte, brach schon 1799 der zweite Koalitionskrieg aus. Zu Beginn stand gegen Frankreich eine Allianz aus Großbritannien, Österreich, Russland, dem Osmanischen Reich, Portugal, Neapel und dem Kirchenstaat; aufgrund der Rückkehr Russlands zur bewaffneten Neutralität im Jahr 1800 und der britischen Konzentration auf das Engagement im Orient verblieb Österreich als einziger Gegner Frankreichs auf dem europäischen Festland.

Der von seiner Ägyptischen Expedition zurückgekehrte Napoleon Bonaparte übernahm den Befehl über die französischen Truppen in Oberitalien, wo er das österreichische Kontingent unter Feldmarschallleutnant Melas am 14. Juni 1800 in der Schlacht bei Marengo so entscheidend schlagen konnte, dass Melas am 15. Juni in einen Waffenstillstand einwilligen musste.

Parallel dazu operierte in Süddeutschland die Französische Rheinarmee unter General Moreau gegen das letzte operative Heer Österreichs unter Feldzeugmeister Paul Kray von Krajowa.

Die Ereignisse vor der Schlacht

Anfang Juni begann Moreaus Streitmacht mit etwa 120.000 Mann ihre Offensive auf einer Breite von Straßburg bis zum Bodensee. Schon am 18. Juni nahmen französische Truppen München ein, die österreichisch-bayerischen Truppen zogen sich hinter den Inn zurück, nur Wasserburg, Mühldorf, Kraiburg und einige andere Orte an Inn und Salzach wurden als Brückenköpfe gehalten und befestigt. Zwischen Erding und Ebersberg hatten etwa 105.000 französische Soldaten Stellung bezogen. Am 15. Juli 1800 wurde ein Waffenstillstand bei Parsdorf abgeschlossen und am 20. September in Hohenlinden nochmals verlängert. Da man in Wien mit seinen Leistungen unzufrieden war, wurde Feldzeugmeister Kray von seinem Kommando abgelöst, seine Nachfolge übernahm der erst achtzehnjährige Johann von Österreich.

Nachdem eingeleitete Friedensverhandlungen in Lunéville ergebnislos verliefen, kündigte Bonaparte mit Wirkung vom 28. November den Waffenstillstand auf. Das Koalitionsheer blieb jedoch entgegen französischer Erwartungen nicht in seiner festen Defensivposition, sondern überschritt in einer Stärke von etwa 60.000 Mann den Inn wieder. Am 1. Dezember kam es zu Zusammenstößen zwischen Haag in Oberbayern und Mühldorf am Inn, woraufhin Moreau seine Truppen im Lauf des 2. Dezember hinter Haag zurücknahm und bei Hohenlinden konzentrierte (ca. 70.000 Mann). Aufgrund dieser Absetzbewegung gelangte man im österreichischen Hauptquartier zu der Fehleinschätzung, der Weg nach München sei bereits frei, und befahl den Marsch nach Westen.

Die französischen Truppen befanden sich jedoch weiterhin westlich des Großhaager Forstes. Der linke (nördliche) Flügel mit den Divisionen Bastoul und Legrand stand auf der Linie Hohenlinden - Hörlkofen - Erding, das Zentrum mit den Divisionen Grouchy und Ney stand östlich von Hohenlinden bei Stockach und der rechte (südliche) Flügel mit den Divisionen Decaen und Richepanse bei Ebersberg und Steinhöring.

Die Schlacht

Um fünf Uhr am Morgen des 3. Dezember eröffnete die bereits in Kreith und Birkach stehende österreichische Vorhut unter General Löppert vorzeitig das Feuer auf die französischen Stellungen, während das österreichisch-bayerische Gros, die Division General Kolowrats, von Haag aus auf der heutigen Bundesstraße 12 Richtung Westen unterwegs war. Die Truppen, die bereits auf freiem Feld biwakiert hatten, wurden durch dichten Schneefall und wetterbedingt schlechte Wege weiter erschöpft. Der rechte Flügel unter Kienmayer konnte zwar im Norden bei Isen, Harthofen und Buch am Buchrain die französischen Truppen zurückdrängen, der linke Flügel unter Riesch blieb jedoch in sumpfigem Gelände südöstlich von Maitenbeth stecken und fiel zurück.

Die ersten Einheiten der Division Kolowrat erreichten gegen sieben Uhr den Ausgang des Forstes und gerieten östlich von Hohenlinden bei Kreith sehr bald in Gefechte mit den in Schlachtordnung angetretenen französischen Truppen Grouchys, während die nachfolgenden Einheiten auf einer Länge von sieben Kilometern auf der Straße durch den Großhaager Forst zusammengepfercht waren und die Kommunikation innerhalb der Marschkolonne durch das schlechte Wetter fast zum Erliegen kam. Obwohl Kolowrat jede am Forstausgang eintreffende Einheit ins Gefecht schickte, hielt die französische Linie stand.

Die endgültige Entscheidung fiel jedoch am südlichen Flügel. Hier war die französische Flügeldivision unter General Richepance um vier Uhr morgens aufgebrochen, hatte sich bei St. Christoph nördlich von Steinhöring vereinigt und ging ab 7:15 Uhr auf Maitenbeth vor. General Rieschs Division, ohnehin schon zu langsam, marschierte südöstlich nach Albaching statt östlich nach Marsmaier und verspätete sich weiter. Als die Truppen des österreichischen Südflügels schließlich bei Schützen auf die französischen Truppen trafen, wurden sie bereits von der ebenfalls südlich von Maitenbeth aufmarschierenden Division Decaen so bedrängt, dass sie den Angriff auf Maitenbeth nicht mehr verhindern konnten.

Gegen 9:00 Uhr gab General Richepanse den Angriffsbefehl auf Maitenbeth. Von Süden und Südwesten angreifend, konnten die 8. Halbbrigade und das 1. Chasseursregiment Maitenbeth einnehmen, wobei Kürassiere von Regiment Nassau-Usingen bereits abgesessen überrascht und gefangen genommen wurden.

Damit war das östliche Ende des Forstes unter französischer Kontrolle. Die 48. französische Halbbrigade ging nun westlich durch den Forst vor, um der Division Kolowrats in den Rücken zu fallen. Obwohl eine bayerische Batterie reitender Artillerie und ein bayerisches Infanteriebataillon des Generals von Wrede im Forst kehrtmachten, konnte der französische Angriff nicht gestoppt werden. Da die Widerstandskraft der von zwei Seiten bedrängten Division Kolowrats spürbar nachließ, gab Moreau am späten Vormittag den Divisionen Grouchy und Ney vor Hohenlinden den Befehl, Angriffskolonnen zu bilden und gegen den westlichen Ausgang des Forstes vorzugehen. Als sich schließlich nach Osten vorstoßende Dragoner der französischen Division Ney und die von Osten kommende 48. Halbbrigade am Forstausgang trafen, waren Kolowrats Truppen praktisch aufgerieben.

Am östlichen Ende des Forstes bei Maitenbeth unternahmen Kavallerieeinheiten unter Fürst Liechtenstein verbissene Angriffe, um die Stellungen bei Maitenbeth wieder einzunehmen. Unterstützt von einer Artilleriebatterie bei Berg, gingen Chevaulegers von Kreuz aus gegen Maitenbeth vor, unterstützt durch weitere Schwadronen aus östlicher Richtung. Obwohl die dominierende französische Batterie in der Höhenstellung kurzzeitig erreicht und eine Haubitze erobert werden konnte, konnten die 8. Halbbrigade und das 1. Chasseursregiment die Stellung halten, bis Richepance gegen 15:00 Uhr mit Verstärkungen aus dem Forst zurückkehrte und die Truppen Fürst Liechtensteins zum Rückzug hinter Haag zwang. Auch auf den Flügeln zogen sich die österreichisch-bayerischen Truppen nun zurück.

Folgen

Insgesamt verloren die Kaiserlichen rund 12.000 Mann an Toten und Gefangenen und etwa 50 Geschütze, die bayerischen Hilfstruppen etwa 5.000 Mann mit ungefähr 24 Geschützen. Die französischen Verluste werden mit 2.500-6.000 Toten und Verwundeten angegeben.

Das österreichische Heer zog sich in völliger Auflösung in Richtung Österreich zurück, von Moreau nur langsam verfolgt. Dennoch erlitt das österreichische Heer in der Schlacht am Walserfeld vom 12. bis 14. Dezember erneut eine schwere Niederlage. Auch Erzherzog Karl, der am 17. Dezember seinen Bruder Johann als Oberbefehlshaber ablöste, konnte aus den Heerestrümmern keine Feldstreitmacht mehr formen, so dass der Weg nach Wien für Moreau frei war.

In dieser Situation unterzeichnete Kaiser Franz II. am 25. Dezember 1800 den Waffenstillstand von Steyr, dem am 9. Februar 1801 der Friede von Lunéville folgte. Dieser beendete den Krieg der zweiten Koalition gegen Frankreich und bestätigte den Frieden von Campo Formio von 1797. Frankreich erhielt die seit 1795 besetzten linksrheinischen Gebiete, auf die es schon früher Anspruch erhoben hatte. Das Reich wurde zur Entschädigung der von den Gebietsverlusten betroffenen deutschen Fürsten verpflichtet, was 1803 durch den Reichsdeputationshauptschluss umgesetzt wurde.

 

lfancy1.gif (1168 bytes)

zpět na Martin Müller

Hlavní stránka

The Battle of Hohenlinden was fought on 3 December 1800 during the French Revolutionary Wars. A French army under Jean Victor Marie Moreau won a decisive victory over the Austrians and Bavarians led by Archduke John of Austria. After being forced into a disastrous retreat, the allies were compelled to request an armistice that effectively ended the War of the Second Coalition. Hohenlinden is 33 km east of Munich in modern Germany.

General of Division (MG) Moreau's 56,000 strong army engaged some 64,000 Austrians and Bavarians. The Austrians, believing they were pursuing a beaten enemy, moved through heavily wooded terrain in four disconnected columns. Instead, Moreau ambushed the Austrians as they emerged from the Ebersberg forest while launching MG Antoine Richepanse's division in a surprise envelopment of the Austrian left flank. Displaying superb individual initiative, Moreau's generals managed to encircle and smash the largest Austrian column.

This crushing victory, coupled with First Consul Napoleon Bonaparte's victory at the Battle of Marengo on 14 June 1800, ended the War of the Second Coalition. In February 1801, the Austrians signed the Treaty of Lunéville, accepting French control up to the Rhine and the French puppet republics in Italy and the Netherlands. The subsequent Treaty of Amiens between France and Britain began the longest break in the wars of the Napoleonic period.


Background


Archduke John

From April to July 1800, Moreau's army drove the Austrian army of Feldzeugmeister Pál Kray from the Rhine River to the Inn River with victories at Stockach, Messkirch, and Höchstädt. On 15 July, the combatants agreed to an armistice. Realizing that Kray was no longer up to the task, Emperor Francis II removed him from command. The Austrian chancellor Johann Amadeus Francis de Paula, Baron of Thugut first offered Archduke Ferdinand Karl Joseph of Austria-Este and Archduke Joseph, Palatine of Hungary command of the army but both declined. Because his brother, the capable Feldmarschall Archduke Charles, Duke of Teschen, also refused the command, the emperor appointed another brother, the 18-year-old Archduke John. Clearly, the inexperienced youth could not cope with this enormous responsibility, so the emperor nominated Franz von Lauer as John's second-in-command and promoted him to Feldzeugmeister. John was directed to follow Lauer's instructions. To further complicate the clumsy command structure, the aggressive Oberst (Colonel) Franz von Weyrother was named John's chief of staff.

The armistice was renewed in September but lapsed on 12 November. By this time, Weyrother had convinced John and Lauer to adopt an offensive posture. Weyrother's plan called for crushing the French left wing near Landshut and lunging south to cut Moreau's communications west of Munich. After a few days of marching, it became obvious that the Austrian army was too slow to execute such an ambitious plan. So Lauer convinced the archduke to convert the enterprise into a direct attack on Munich. Even so, the sudden advance caught Moreau's somewhat scattered French forces by surprise and achieved local superiority.

In the Battle of Ampfing on 1 December, the Austrians drove back part of General of Division Paul Grenier's Left Wing. The defeated French managed to inflict 3,000 casualties on the Austrians while only suffering 1,700 losses. Yet, when the Austrian leaders found that Grenier evacuated Haag in Oberbayern the next day, they became ecstatic. Archduke John and Weyrother overrode Lauer's cautious counsel and launched an all-out pursuit of an enemy they believed to be fleeing. However, Moreau decided to stand and fight, deploying his army in open ground near Hohenlinden. To approach his position, the Austro-Bavarians had to advance directly west through heavily wooded terrain.
 

Plans

For more details on the French and Austrian army organizations at the Battle of Hohenlinden, see Hohenlinden Order of Battle.


Jean Victor Moreau

Moreau's main defensive position consisted of four divisions facing east. From north to south, these were commanded by General of Division Claude Legrand (7,900), General of Brigade Louis Bastoul (6,300), General of Division Michel Ney (9,600) and General of Division Emmanuel Grouchy (8,600). The divisions of Legrand, Bastoul and Ney belonged to Grenier's corps. Moreau held 1,700 heavy cavalry under General of Division Jean-Joseph Ange d'Hautpoul in reserve. Off to the south near Ebersberg were two more divisions, under Generals of Division Antoine Richepanse (10,700) and Charles Decaen (10,100). The divisions of d'Hautpoul, Richepanse, Decaen, and Grouchy formed Moreau's Reserve Corps. Moreau planned to have Richepanse march northeast to strike the Austrian left, or southern flank. His main line would maneuver in open terrain and counterattack the Austrians as they emerged from the woods. Decaen would support Richepanse.

According to the battle plan drawn up by Weyrother, the Austrians advanced west in four corps. From north to south they were Feldmarchall-Leutnant Michael von Kienmayer's Right Column (16,000), Feldmarchall-Leutnant Louis-Willibrord-Antoine Baillet de Latour's Right Center Column (10,800), Feldzeugmeister Johann Kollowrat's Left Center Column (20,000), and Feldmarchall-Leutnant Johann Sigismund Riesch's Left Column (13,300). The three southern columns marched near the main road from Haag to Hohenlinden. Meanwhile, Kienmayer followed the Isen River valley from Dorfen west to Lengdorf, then south to Isen, before approaching the Hohenlinden plain from the east. Archduke John rode with Kollowrat's force, which used the main east-west highway. Latour used trails just to the north of the highway, while Riesch followed tracks just to the south. Due to the densely forested terrain, bad roads, and poor staff work, the Austrian columns were not mutually supporting. Their commanders mistakenly thought the French were in retreat and were rushing to catch their enemies before they could escape.

Battle

Plan of battle, from Schirmer's Kriegsgeschichtlicher Atlas

Kollowrat and Grouchy's fight

All Austrian columns started at dawn. Marching on the all-weather highway, Kollowrat's column made good time despite heavy snow. At 7:00 am, his advance guard under General-Major Franz Löpper collided with Colonel Pierre-Louis Binet de Marcognet's 108th Line Infantry Demi-Brigade of Grouchy's division. Defending deep in the forest, the 108th held their ground at first. But, General-Major Lelio Spannochi sent a grenadier battalion in a flank attack and drove the French back. Kollowrat committed General-Major Bernhard Erasmus von Deroy's Bavarian brigade and a second grenadier battalion to keep the attack rolling.

As the Austrians burst from the tree line, Grouchy led a powerful infantry and cavalry counterattack. Kollowrat's troops reeled back as the 11th Chasseurs à cheval Regiment broke a square of grenadiers and the 4th Hussar Regiment overran an artillery battery. Both Spannochi and the wounded Marcognet became prisoners. Having lost five cannon, Kollowrat decided to suspend his drive until Latour and Riesch came up on his flanks. Anxious about his open left flank, he sent two grenadier battalions back in search of Riesch's column.
Attack on Grenier's wing

Paul Grenier


To the north, Kienmayer flushed French outposts from Isen. These executed a planned withdrawal westward to Grenier's main line of defense. Feldmarschall-Leutnant Prince Karl of Schwarzenberg, who led Kienmayer's left division, pushed southwest to crash into the divisions of Bastoul and Ney. An Austrian force captured the town of Forstern, but Moreau committed d'Hautpoul's reserve cavalry to help drive them out. A back and forth struggle began over the hamlets of Tading, Wetting, Kreiling, and Kronacker, which run in a north to south line. The Austrian Murray Infantry Regiment Nr. 55 distinguished itself in the fighting for Kronacker, which lies only 1.3 km north of Hohenlinden. On the far north flank, Feldmarschall-Leutnant Archduke Ferdinand's division began coming into action against Legrand near the town of Harthofen.

Latour, moving along muddy forest trails amid snow and sleet squalls, fell badly behind schedule. At 10:00 am, his column was still well to the rear of Kollowrat's corps. By this time, the gunfire from Kienmayer's and Kollowrat's combats could be clearly heard to the front. Even more disturbing were sounds of battle from the south. Latour made the extraordinary decision to divide the divisions of Feldmarschall-Leutnants Prince Friedrich of Hessen-Homburg and Friedrich Hohenlohe-Ingelfingen into small task forces. He sent one infantry battalion and six cavalry squadrons to the north to look for Kienmayer. One battalion and four squadrons marched south to find Kollowrat. After advancing the bulk of his column to the village of Mittbach, Latour sent two battalions and two squadrons to assist Schwarzenberg's attack and three battalions and an artillery battery to help Kollowrat. This left him with only three battalions and six squadrons.

Richepanse's envelopment

Hohenlinden: Richepanse's march

Like Latour, Riesch's troops had to contend with terrible roads and snow squalls. They fell far behind Kollowrat, reaching Albaching only at 9:30 am. Consequently, Richepanse's division passed in front of Riesch. Near the village of St. Christoph, the two Austrian grenadier battalions sent by Kollowrat stumbled upon Richepanse's marching column, cutting his division in half. With single-minded determination, the Frenchman left his rear brigade under General of Brigade Jean-Baptiste Drouet to fight it out and drove to the north with his leading brigade.

With the 8th Line Demi-Brigade and 1st Chasseurs à Cheval leading, Richepanse seized the village of Maitenbeth and advanced to the main highway. There he confronted elements of Feldmarschall-Leutnant Prince Johann of Liechtenstein's cavalry division. Leaving his two advance units to bear the brunt of General-major Christian Wolfskeel's cuirassier charges, Richepanse wheeled the 48th Line Demi-Brigade west onto the highway. Aware that this route took him directly into Kollowrat's rear area, he formed the demi-brigade's three battalions side by side with skirmishers protecting the flanks. Hearing firing to the east, Weyrother gathered up three Bavarian battalions from Kollowrat's column and sent them to investigate. These units moved to the southeast and became embroiled in the fight with Drouet. Two more Bavarian battalions under General-major Karl Philipp von Wrede now appeared and blocked Richepanse's path. After a brief fight, the 48th Line overwhelmed Wrede's men and Weyrother fell wounded.

Riesch's patrols told him that two French divisions were in the area. Instead of pushing into the combat raging to his front, he cautiously decided to wait for his stragglers to arrive at Albaching. He then fell into the same error as Latour. Dividing his two powerful divisions under Feldmarschall-Leutnant Ignaz Gyulai and Feldmarschall-Leutnant Maximilian, Count of Merveldt into five small columns, he sent each forward on a separate forest trail. Riesch held back three battalions and most of his cavalry as a reserve.

Crisis

Michel Ney

At 11:00 am, Decaen came up in support of Drouet's brigade near the southern edge of the battlefield. The situation was very fluid, with units blundering into each other in a heavy snowfall. The fresh infusion of French troops finally broke through the opposition. Drouet led his troops north to the highway, where the 8th Line still battled Liechtenstein's cavalry. Spearheaded by the Polish Danube Legion, Decaen turned east to grapple with Riesch. Decaen's men overcame Riesch's small columns one by one and pushed them back to the heights of Albaching. The Austrian managed to hold onto his hilltop position and capture 500 French soldiers while suffering 900 casualties.

Sensing victory, Moreau ordered Grenier's divisions and Grouchy to attack around noon. Undeterred by Latour's weak pressure on his front, Ney swung to his right and began pounding Kollowrat's troops. Pressing his attack, he overran their positions, capturing 1,000 soldiers and ten cannon. Grouchy also returned to the offensive. Hemmed in on three sides by Ney, Grouchy and Richepanse, Kollowrat's column finally disintegrated in a disorderly rout. Archduke John escaped capture on a fast horse, but many of his men were not so lucky and thousands of demoralized Austrians and Bavarians surrendered. In addition, over 60 artillery pieces fell into French hands.

Latour learned of the left center column's fate when its fugitives flooded the nearby woods. Abandoning his position, he retreated to Isen, leaving Kienmayer to fend for himself. When Kienmayer got news of Kollowrat's destruction, he ordered his division commanders to fall back. After a brief fight against Legrand on the north flank, Archduke Ferdinand pulled back with General-major Karl von Vincent's dragoon brigade covering his withdrawal. Legrand reported fewer than 300 casualties while rounding up 500 prisoners and three guns. Thanks to Schwarzenberg's able combat leadership, his division escaped a very tight spot. At one point, a French officer came forward under a flag of truce to demand his surrender, but the Austrian successfully disengaged his command and brought them to safety that evening without the loss of a single cannon.
 

Aftermath

Black and white print of a balding man with white hair in a late 18th Century military coat.


Franz Lauer

The Austrians reported losses of 798 killed, 3,687 wounded, and 7,195 prisoners, with 50 cannons and 85 artillery caissons captured. Bavarian casualties numbered only 24 killed and 90 wounded, but their losses also included 1,754 prisoners, 26 artillery pieces, and 36 caissons. In round numbers, this amounts to 4,600 killed and wounded, plus 8,950 soldiers and 76 guns captured. The French admitted casualties of 1,839 soldiers, one cannon, and two caissons. Since several units failed to turn in reports, Moreau's army probably lost at least 3,000 men. Bastoul was mortally wounded.

After the disaster, the Austrian high command found its scapegoat in Lauer who was summarily retired. Archduke John heaped blame on Riesch for being slow, but also considered Latour and Kienmayer at fault. Weyrother escaped censure and in 1805 his plan at the Battle of Austerlitz contributed to that disaster. Bavarian Lieutenant General Christian Zweibrücken blamed Austrian ignorance and ineptitude. Apart from Schwarzenberg, the Austrian commanders showed little initiative. Meanwhile, Moreau's division commanders performed well, particularly Richepanse.

Archduke John ordered his demoralized army into a retreat. Moreau pursued slowly until 8 December. Then, in 15 days, his forces advanced 300 km and captured 20,000 Austrians. General of Division Claude Lecourbe's Right Wing brushed aside Riesch at Rosenheim on 9 December. At Salzburg on 14 December, the archduke held off Lecourbe in a successful rearguard action. However, in a series of actions at Neumarkt am Wallersee, Frankenmarkt, Schwanenstadt, Vöcklabruck, Lambach and Kremsmünster during the following week, the Austrian army lost cohesion. Richepanse greatly distinguished himself in the pursuit. On 17 December, when Archduke Charles relieved his brother John, the Austrian army was practically a rabble. With French forces 80 km from Vienna, Charles requested an armistice, which Moreau granted on 25 December. The decisive French victory at Hohenlinden set Moreau up as a potential rival to Napoleon Bonaparte.

 

lfancy1.gif (1168 bytes)

zpět na Martin Müller

Zpět na hlavní stránku