Zdenko (Zdeňko) Bouček * 11.2.1852 † 31.12. 1923 

Rodiče: MUDr. František Bouček * 28.8.1810 † 12.9.1882

Antonie Votočková Boučková * 7.6. (10.6.) 1824 † 15.7. 1908

Sourozenci: Theodor Bouček * 1844 † 1844

Pavlína Boučková Obereignerová * 13.1.1845 † 2.10.1939

Marie Boučková Havlíčková * 27.3.1846 † 21.6.1895

Růžena Boučková Englová * 25.5.1847 † 28.5.1932

Quido Bouček * 6.8.1848 † 4.1.1894

Bohumil Bouček * 5.1.1850 † 22.5.1926

Otakar Bouček * 4.2.1851 26.2.1919

Zdenko Bouček * 11.2.1852 † 31.12.1923

Božena Boučková Hellichová * 18.3.1853 † 27.6.1932

František Bouček * 9.6.1855 † 17.3.1912

Gabriela (Ella) Boučková Brzorádová * 20.3.1857 † 16.12.1916

Anička Boučková * 1858 † 1858

Manželka: Marie Richtrová (Richterová) Boučková * ? † 20.3. (30.3.) 1924
Děti: Zdenek Bouček * 1851 † 31.12.1923

Otakar (Ota) Bouček * ? † ?

Bohumil Bouček * ? † ?

Quido Bouček * 1892 † 21.4.1925 

Karel Bouček * 3.11.1880 † 2.10.1947

Gabriela (Ella) Boučková * ? † ?

Marie (Mařka) Boučková  * 1890 † 29.3.1964

 

Zemřel dobrý druh. Posledního dne minulého roku dokonal svou pozemskou pouť pan Zdeněk Bouček, majitel biografu v Nuslích. Byl oddaným členem našeho Svazu, pilným návštěvníkem našich schůzí, věrným plnitelem usnesení organizačních a milým druhem svým kolegům. S ním odchází jeden z pamětníků vývoje českého biografu, prodělav trpké jeho počátky, krátkodobou lepší konjunkturu a rychle pokračující krisi, jež dnes dostupuje vrcholu. Byl také jedním z těch, kdož tak těžce byli dotčeni známou vládní akcí z roku 1920, o které dnes z následků jejich i ministři již seznávají, že byla pochybená. S Boučkem mizí typ průkopníka českého kina. Význačný jeho zjev bude postrádán na Filmové burse, kterou navštěvoval snad nejpravidelněji ze všech. O vše, co se týkalo biografu, horlivě se zajímal a s biografem takřka srostl. V biografu při výkonu jeho povolání jej také stihla smrt. Slyšíme, že příkré jednání službu konajícího hasiče jej rozčílilo tak, že statné jeho tělo shrouceno bylo těžkým nervovým záchvatem: to se stalo o vánocích, a za několik dní záchvat dokonal své dílo zkázy. Svaz se postará, aby případ byl vyšetřen, a stalo-li se tu něco nesprávného, aby viník byl potrestán a podobné jednání pro příště znemožněno. Tragický skon českého biografisty mocně dojímá příslušníky odboru, kteří četným účastenstvím na pohřbu ohněm dne 4. t. m. dali na jevo své sympatie k zesnulému. Buď čest jeho památce!

 

 

BoucekZdenko02.gif (60712 bytes)

Zdenko

Marie a Zdenko

Zdenko

Otakar a Zdenko 1906

BoucekSynZdenka.jpg (20788 bytes)

syn Zdenko Boučka - neidentifikováno který

 Hlavní stránka