Články Bohuslava Schnircha

Zpět na hlavní stránku

Bohuslav Schnirch během svého pobytu v Římě publikoval v časopisu Lumír cestopisné fejetony

1.

Z věčného města Lumír III 1873 roč. 1 č. 3 str. 34-35

2.

Letošní karneval v Římě Lumír III 1873 roč. 1 č. 12 str. 143

3.

Staré a moderní umění v Římě Lumír III 1873 roč. 1 č. 21 str. 250-251

4.

Okolí Říma Lumír III 1873 roč. 1 č. 25 str. 296-297
5. Pobřeží římské campagně Lumír III 1873 roč. 1 č. 35 str. 423, 424
6. Ferento Lumír III 1873 roč. 1 č. 37 str. 447
7. Z Říma do Assissi Lumír III 1874 roč. 2 č. 15 str. 178
8. Carrara Lumír III 1874 roč. 2 č. 25 str. 296, 297 a č. 26 , 303, 304, 305

 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b7b6252d-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:5466a573-435f-11dd-b505-00145e5790ea

Lumír 1877 č. 27 str. 432 30.9.1877 model trigy

Lumír 1901 – 1902 roč. 30, č.1, str. 10 nekrolog

Květy VI., 1871, č. 35, 31.8.1871, str. 279 vídeňská kritika

 Květy, roč.III., 1881, č. 9, str. 343 – 347,  obrázky na str. 344 a 345 - trigy Tyrš

Lidové noviny 1901 roč. 9 2.10.1901 č. 227 výtečný umělec str. 3 a 4 - o mrtvici

Národní listy 1901 roč. 41 30.9.1901 č. 269 str. 3

 


Lumír
týdenník zábavný a poučný
Redaktoři: Svatopluk Čech, Dr. Jaroslav Goll    Vydavatelé: Dr. Servác B. Heller, Josef V. Sládek

Zpět na hlavní stránku