Články o Bohuslavu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

1.

Nedatovaný článek o Bohuslavu Schnirchovi

2.

Bohuslav Schnirch Feuilleton Nekrolog

3.

Bohuslav Schnirch Ottův slovník naučný

4.

Seznam posmrtné výstavy děl Bohuslava Schnircha Prof.  V. J. Dušek, ...  sv. Václav, jak jej všichni nosíme v srdci
5. Šnirchovy sochy na Národním divadle Apollon a Musy - Světozor
6. Vzpomínky na události kolem sochy sv. Václava Míla Boučková
7. Čí jsem dítě Míla Boučková vypráví o svém otci Bohuslavu Schnirchovi, osoby Schnirchova okruhu
8. Vzpomínky na Bohuslava Schnircha a Miroslava Tyrše Míla Boučková
9. Karikatura z časopisu Šípy o soše sv. Václava
10. Konkurent J. V. Myslbeka o soše sv. Václava
11. Čas zahladil všechny spory Svobodné slovo o soše sv. Václava
12. Schnirchův model sv. Václava Svobodné slovo
13. Kníže pokoje o soše sv. Václava Věra Remešová
14. O sochaři B. Schnirchovi Dr. Věra Remešová
15. O soše Jiříka z Poděbrad Polabské muzeum Poděbrady
16. K Schnirchovu pomníku krále Jiřího z Poděbrad Příloha poděbradských novin
17. Až pojedete kolem husitského krále o soše Jiřího z Poděbrad Miroslav Píša
18. Pomník krále Jiřího z Poděbrad. Feuilleton JUDr. J. Kvíčala.
19. Schránka v pomníku Jiřího z Poděbrad Renata Fryšarová
20. Co to je, když se řekne o trigách a Nejstřízlivější opilec Rudolf Kadeřábek
21. Nedatovaný článek německy o trigách a Národním divadle
22. Tragédie trojspřeží L. Hubičková
23. Sochař slavných trig Lidová demokracie o Bohuslavu Schnirchovi (jwg)
24. Trigy Karel Mrázek
25. Osud jen zčásti tragický Lidová demokracie o Bohuslavu Schnirchovi (jgl)
26. K návrhu B. Schnircha na Žižkův pomník v Táboře Jindřich Šámal
27. Kdo je kdo Heslo Bohuslav Schnirch
28. Encyklopedie Heslo Bohuslav Schnirch, německy
29. Bohuslav Schnirch kalendárium
30. Bohuslav Schnirch a umělecké řemeslo Miloslav Vlk
31. Sochařův dům Jan Wenig
32. To postavil můj dědeček Božena Málková/Dagmar Štětinová o soše Jiřího z Poděbrad
33. Tvůrce trig Národního divadla a Sobotka Karel Samšiňák Článek ze zpravodaje Šrámkovy Sobotky
34. Kapitola Zdenka Havlíčková z knihy Václav Kounic - šlechtic nejen rodem Oldřich Klobas
35. Narodil se v Sobotce ... článek z Pojizerských listů 1945
36. Nedej zahynouti nám, ni budoucím Statováclavský pomník
37. Tyrš píše Schnirchovi Antonín Krejčí
38. Úspěch kořeněný pelyňkem Zora Dvořáková
39. Bohuslav Schnirch 1845-1901 Petr Hartmann
40. Bohuslav Schnirch zemřel 30. září M. Volné směry Svazek 6 Číslo 1 1902 str 43 44 a 46
41. Pomník svatého Václava Wikipedie - Černý
42. Svatováclavský pomník Eva Válková
43. Neptun na Novoměstské radnici
44. Nečekané setkání s barokem v díle Bohuslava Schnircha Kateřina Adamcová
45. Nepodepsaný nekrolog Šachové listy 1901 str. 149 klubovky
46. Schnirchovy klubovky a další sběratelské poklady Pavel Houser Šachový týdeník
47. Schnirch, Bohuslav (1845-1901) Bildhauer Österreichisches Biographisches Lexikon
48. Dům, kde žil a stvořil slavná díla Bohuslav Schnirch Eva Hrubešová
49. Konkurence na sochu svatováclavskou Národní listy 1894
50. Sochař Bohuslav Schnirch raněn mrtvicí Národní listy 1901
51.

Dům za hradbami Marianna Kadlčíková

52.

Pomník Julia Grégra Monika Eretová

53. Pomník Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše Monika Eretová
54. Pomník krále Jiřího PhDr. Jana Hrabětová
55. Havířský kostelík PhDr. Jana Hrabětová
56. Bohuslav Schnirch PhDr. Jana Hrabětová
57. Šnirchovy trigy pro pylony Národního divadla Miroslav Tyrš
58. Stenoprotokol rozpravy v zemském sněmu o svatováclavském pomníku 7.2.1896
59. Bohuslav Schnirch Besedy lidu č. 51/1901 článek
60. Konkurs na jezdeckou sochu sv. Václava Národní listy 21.12.1894 roč. 34 č. 352
61. Konkurence na sochu svatováclavskou  Národní listy 23.12.1894 č. 354 str. 17 a 25.12. 1894 č. 355 str. 9
62. Bohuslav Schnirch Miroslav Tyrš vypráví o setkání s bratry Schnirchovými Pražský pantheon
63. Miroslav Tyrš vypráví o prvním setkání s Bohuslavem Schnirchem
64. Sochař Bohuslav Schnirch Lidové noviny 2.10.1901
65. Silou vyvolených svých od zahynutí vysvoboď nás, Pane! Jiří Payne 30.6.2021
66. Bohuslav Schnirch Jan Neruda: Podobizny a karikatury 15.8.1879
67. Jenom náhoda to být nemohla. Jaroslav Krupka: Požár Národního divadla vyvolal před 140 lety žhář 12.8.2021
68.

Úvaha o Václavském náměstí přibližně 1973 D. H. Payne

69. Neptunova jeskyně Jiří Payne 9.3.2022
70. Bohuslav Schnirch ÖBL - německy - překlad
71. Z posmrtné výstavy sochaře Bohuslava Schnircha  Besedy lidu 1902 (r. 10) č. 13 str. 153
72. Bohuslav Schnirch Posmrtná vzpomínka - František Xaver Harlas 1901
73. Posmrtná výstava děl Schnirchových - Renáta Tyršová 1902
74.

Národní divadlo české z knihy Řivnáčův průvodce po Království českém 1882

75. Bohuslav Schnirch Brünner Zeitung 1901 - 9.10.1901 č. 232 s. 2+3
76. Bohuslav Schnirch Česká revue - měsíčník Národní strany svobodomyslné 1901-1902 č. 5 s. 89-91
77. Jan Amos Komenský navždy opouští vlast Jiří Payne 2023
78. Založení Sokola v Poděbradech Čeňěk Klásek

 

Zpět na hlavní stránku

Zpět na Bohuslav Schnirch