Bio Bouček Nusle
kinematograf

Zdenko Bouček

 

Od roku 1907 uspořádal v Nuselské pivovarské zahradě několik představení Viktor Ponrepo.

Zdenko Bouček s rodinou zřídil v nuselské pivovarské zahradě stálé kino v roce 1909. Licenci dostal na základě technického vzdělání svého syna Zdenka. Bio Bouček se stalo vzorem pro ostatní kina, už se nejednalo o putovní či kočovné promítání, ani o příležitostné promítání, ale o vznik stálého pravidelného promítání ve stálém kině. Šlo o první stálý kinematografický podnik, o kterém máme dochované záznamy. Kino bylo v době svého vzniku navázáno na tradice Sokola. V roce 1912 se Bio Bouček přestěhovalo z pivovarské zahrady do kamenné budovy v dnešní Křesomyslově ulici 14, už tehdy vedle poštovního úřadu, někdy se proto Bio Bouček nazývalo Bio na poště. Vznik kina patrně souvisel s očekávaným zřízením tramvajové linky do Nuslí, která vznikla až po roce 1910, do té doby byly Nusle dostupné koňkou, pěšky nebo z konečné železniční zastávky Vinohradské nádraží pod Nuselskými schody. Kino fungovalo až do roku 1950. Dnes (2018) sídlí v prostorách bývalého kina Divadlo bez hranic.

Příklad inzerátu z roku 1909: Zájmy lidu, týdenník české strany národně sociální pro Král. Vinohrady, Žižkov, Nusle, Pankrác a okolí, č. 3/1 (20. 11.), s. 8.

Lidový biograf.

Lidový Biograf v zahradě akciového pivovaru v Nuslích ve zvláště k tomu účelu útulné zařízené verandě. Zahájení představení v sobotu dne 27. listopadu 1909 o půl 8. hod. večer, bližší bude oznámeno včas na plakátech. Předvedení bezvadné a vždy jen prvotřídních programů od světové franc. firmy Frèr Pathé. Představení konati se budou denně (vyjma pátku) o půl 8. h. večer, ve středu a v sobotu odpoledne ve 4 hodiny dětská představení. V neděli tři představení o ¼ 4., ½ 6., ½ 8. hod. Každou sobotu nový program. Vstupné: I. místo 60 h, II. místo 40 h, II. místo 30 h, k stání 20 hal. Děti platí I. místo 40 h, II. místo 30 h, III. místo 20 h. Veranda jest příjemně vyhřátá. O přízeň ct. obecenstva žádá ZDENKO BOUČEK, podnikatel.

Vstupní brána bývalého nuselského pivovaru

Areál Nuselského pivovaru

Kinematograf bratří Augusta a Louise Lumiè

 

Zemřel dobrý druh. Posledního dne minulého roku dokonal svou pozemskou pouť pan Zdeněk Bouček, majitel biografu v Nuslích. Byl oddaným členem našeho Svazu, pilným návštěvníkem našich schůzí, věrným plnitelem usnesení organizačních a milým druhem svým kolegům. S ním odchází jeden z pamětníků vývoje českého biografu, prodělav trpké jeho počátky, krátkodobou lepší konjunkturu a rychle pokračující krisi, jež dnes dostupuje vrcholu. Byl také jedním z těch, kdož tak těžce byli dotčeni známou vládní akcí z roku 1920, o které dnes z následků jejich i ministři již seznávají, že byla pochybená. S Boučkem mizí typ průkopníka českého kina. Význačný jeho zjev bude postrádán na Filmové burse, kterou navštěvoval snad nejpravidelněji ze všech. O vše, co se týkalo biografu, horlivě se zajímal a s biografem takřka srostl. V biografu při výkonu jeho povolání jej také stihla smrt. Slyšíme, že příkré jednání službu konajícího hasiče jej rozčílilo tak, že statné jeho tělo shrouceno bylo těžkým nervovým záchvatem: to se stalo o vánocích, a za několik dní záchvat dokonal své dílo zkázy. Svaz se postará, aby případ byl vyšetřen, a stalo-li se tu něco nesprávného, aby viník byl potrestán a podobné jednání pro příště znemožněno. Tragický skon českého biografisty mocně dojímá příslušníky odboru, kteří četným účastenstvím na pohřbu ohněm dne 4. t. m. dali na jevo své sympatie k zesnulému. Buď čest jeho památce!

 

Zpět na hlavní stránku