Joseph Chester Kolarek (*18.6.1915 † 11.4.1987)
Tiskový atašé amerického velvyslanectví v Praze

V roce 1950 československý komunistický režim zinscenoval politický proces se dvěma nevinnými zaměstnanci americké ambasády v Praze.

Dva překladatelé zaměstnaní v USIS (předchůdce USIA) při americké ambasádě v Praze byli dne 13. března 1950 postaveni před soud, byli to osmadvacetiletý Lubomír Elsner, vedoucí oddělení tlumočníků, a třiadvacetiletá slečna Dagmar Kačerovská. Již počátkem března cestou z kanceláře byli zatčeni a odvezeni na Pankrác. Zmizeli, aniž by někdo dostal informaci, co se s nimi stalo. Byli obviněni ze špionáže, vlastizrady a z šíření nepravdivých informací a ve zjevně nespravedlivém soudním procesu, prvním, na který byli vpuštěni zahraniční novináři, byli 18. dubna odsouzeni Eisner k 18 rokům a Kacerovská k 15 rokům vězení. Je pravděpodobné, že zadržení Harryho D. Payna před americkou ambasádou v lednu 1950 souviselo s tímto případem.

V souvislosti s tím byl následujícího dne, 19. dubna 1950 Joe Kolarek obviněn z vyzvědačství a šíření nepravdivých informací („transmitted untrue, imaginary and slanderous news“) za účelem jejich vysílání do Československa prostřednictvím Hlasu Ameriky tiskový atašé americké ambasády a ředitel USIS v Praze Joseph C. Kolarek. Byl obviněn, že usiloval o získání dokumentace o prezidentském sídle na zámku v Lánech, čímž prý ohrožoval bezpečnost prezidenta Gottwalda. Bylo mu dáváno za vinu, že publikoval ve zpravodajském bulletinu, který se pak rozdával v Americkém centru, necenzurované články. Následně byl vyhoštěn k termínu 22. dubna v poledne (po pěti letech působení v Praze). Americké informační centrum a knihovna USIS v Praze a Bratislavě byly uzavřeny. Kolarek před uzavřením centra rozdal na Václavském náměstí 3000 knih a 10000 časopisů českým občanům.

Následujícího dne československé ministerstvo zahraničních věcí oznámilo velvyslanci Ellis O. Briggsovi (*1.12.1899 † 21.2.1976, v letech 1949-1952 velvyslanec USA v Československu), že má do dvou týdnů snížit počet pracovníků ambasády o dvě třetiny (z Prahy odchází celkem 48 rodin). Nesplní-li požadavek, bylo mu vyhrožováno, že v takovém případě ministerstvo nemůže nést odpovědnost za bezpečnost amerických diplomatů.

Zatímco v Polsku, v Maďarsku, v Jugoslávii a v Sovětském Svazu byla informační centra USIS zachována, kromě Československa byla podobná centra uzavřena ještě v Bulharsku a Rumunsku.

Spojené státy reagovaly na diplomatickou roztržku společně s Británií a Francií odpovídajícím diplomaticko-politickým způsobem vypovězením československých diplomatů. Případ Eisner-Kacerovská byl ze všech komunistických režimů ve východní Evropě prvním a nejzávažnějším případem otevřené protiamerické kampaně. Stal se jedním z podnětů, na základě kterých se změnila americká zahraniční politika vůči komunistickým režimům. Podle některých autorů je právě tento okamžik na State Departmentu považován za začátek studené války.

lfancy1.gif (1168 bytes)

Joseph Kolarek absolvoval St. Martin's School a promoval v roce 1933 na Polytechnickém institutu v Baltimore. Ve třicátých letech pracoval v Baltimore News-Post, později pro Washington Times-Herald. Během druhé světové války působil v New Yorku v Úřadu válečných informací (Office of War Information). Po válce se stal tiskovým atašé a ředitelem USIA (United States Information Agency) v Praze. Vedl také tehdy velmi populární knihovnu na americké ambasádě v Praze.  Po vyhoštění působil v Bělehradě a i tam se stal předmětem propagandy jugoslávského režimu. Pracoval potom v Berlíně, v  Guineji a Bonnu (v roce 1966 byl v Československu znovu začleněn mezi zájmové osoby StB). V roce 1970 opustil státní službu a do roku 1977 pracoval jako zahraniční korespondent pro Washington Post. Zemřel v roce 1987 na rakovinu plic. Jeho otec Josef (nar. 1884) pocházel z území pozdějšího Československa, usadil se v Marylandu.

 

Podrobnější informace: ANATOMY OF A SATELLITE

 

Josef Kolarek v kanceláři USIS, foto: Walter Sanders pro titulní stránku časpisu Time

Jo Kolarek

Jo Kolarek na letním bytě v Městečku v Posázaví (Sázavská 106, Nespeky), pronajímali si část chaty u rodiny Horových. 
Po vypuknutí aféry majitelé chaty, kteří byli s Kolarkovými v přátelských vztazích, zničili veškeré doklady a fotografie, ze kterých by bylo zřejmé, že u nich Joe Kolarek pobýval.
Tato jediná fotografie se našla po desetiletích založená v knize.

Video k aféře Jo Kolarek: YouTube

Knihovna americké informační služby sídlila na Národní 40/34 v Praze

 

lfancy1.gif (1168 bytes)

Zpět na osobnosti

Zpět na hlavní stránku