Slavnost odhalení sochy Jiřího z Poděbrad  
14. - 16. srpna 1896

Viz též články o soše Jiříka

Zpět na Některé práce Bohuslava Schnircha

Bohuslav Schnirch

Zpět na hlavní stránku

 

Ve dnech 14. až 16. srpna 1896 zažily Poděbrady mohutnou dvacetitisícovou národní manifestaci, která se stala zrcadlem celé tehdejší české společnosti. Slavnost dopadla velkolepě a zanechala v myslích domácího obyvatelstva hlubokou odezvu. Byla příkladnou ukázkou upřímnosti národního smýšlení i na malém městě.

Podle písemností uložených v archivu Spolku pro postavení pomníku králi Jiřímu a podle dobového tisku byla samotnému pomníku i jeho slavnostnímu odhalení věnována celou českou veřejností opravdu mimořádná pozornost. Celou akci na základě těchto materiálů popsala MUDr. Jarmila Hellichová, dcera Jana Hellicha, který byl tehdy starostou a na realizaci a odhalení pomníku měl velkou zásluhu:

»Na žádost spolku povolil okresní hejtman konání slavnosti odhalení pomníku, ale vymínil si, že se nesmí vést žádné politické řeči. Současně se žádalo i o povolení tábora, ale tato žádost neprošla a tábor se nekonal. Pražský Hlahol vyslal na slavnost padesátičlenný sbor. O přednášku o králi Jiřím byl požádán dr. Herben a historik Sokol. Dráha připravila 11 ranních vlaků do Poděbrad s 30 % slevou a vyzdobila stanici v národních barvách. K vítání hostů s hudbou se dostavili také zástupci hasičů a Sokola. V ulicích města byly k tomu účelu na pěti místech postaveny slavobrány, u nichž stála pořadatelská služba. Zvláštní pořadatelé se připojovali ke každému většímu průvodu od vlaků a odváděli spolky na vykázaná místa v Oboře. Po městě bylo rozmístěno množství orientačních tabulí. K slavnosti byl pozván i majitel panství a zástupci zemských úřadů, pro něž byla zhotovena zvláštní tribuna. Poděbradské paní a dívky ozdobily pomník věncem z navštívenek, doplněným stuhou s nápisem „Bohatýru králi paní a dívky poděbradské“. Členky dámského výboru prodávaly upomínkové předměty, medaile a alba.

Ubytování vzácnějších hostů bylo projednáno v zámku, pro zájemce byla upravena jako noclehárna za 3-5 krejcarů škola. Radnice, všechny domy na náměstí a další domy v přilehlých ulicích byly ozdobeny girlandami z chvojí a červenobílými prapory, celé náměstí bylo osazeno vysokými stožáry na prapory.

Nezapomnělo se ani na dostatek občerstvení. Celou třetinu náměstí vyplnily dlouhé dřevěné stoly a primitivní lavice na kolíkách, ohřívaly se párky a pivo se pilo s hliněných džbánků, ke slavnosti zvlášť vyrobených.

Ve všech poděbradských rodinách bylo ten den plno hostí. Sochař Schnirch byl ubytován v rodině dr. Boučka, s níž byl příbuzný. Večer před odhalením pomníku přišel před Boučkův dům lampiónový průvod a zpěvácký spolek mu zapěl sborem písně. Druhého dne 15. srpna vyšel průvod k odhalení z Obory na náměstí podle přesného pořádku.

V čele průvodu jeli na voze trubači a vytrubovali fanfáry, pak jelo početné historické banderium s králem Jiřím a dva slavnostní povozy, dále zástupci pražských a místních spolků, okresní a obecní zastupitelstva, zahraniční spolky atd. Průvod měl přesně vymezenou trasu, než došel a seřadil se na náměstí. Slavnostní projev přednesl dr. Herold, který předal pomník starostovi města lékárníku Hellichovi, čímž odhalení skončilo a průvod se rozešel.

Odpoledne měl Sokol v Oboře veřejné vystoupení a večer v hostinci Na Kovárně slavnostní schůzi. Spolek hasičů měl koncert v zahradě U Svatošů, Klub cyklistů pořádal po oba dny velké cyklistické závody na nově upravené dráze.«

 

 

 

14.8. večer průvod s lampiony a fakulemi následovaný slavnostní akademií
v čele průvodu trubači na koních (fanfáry z Libuše), král Jiří na koni představovaný Josefem Obereignerem s jezdeckou družinou, spolky s hudbou a s prapory
projev Mg. Ph. Jan Hellich, starosta, a JUDr. Josef Herold
pořadatelskou službu vykonávali členové
Sokola

Oslavy odhalení pomníku Jiřího z Poděbrad se staly celonárodní slavností

 

 

Naložení sochy na výstavišti

 

 

Socha Jiříka z Poděbrad 4.8.1896 na cestě ze Sadské do Poděbrad na fotografii amatéra p. Fr. Webra v Sadské
socha byla vezena na ověnčeném valníku

 

 

 

Viz též články o soše Jiříka

Zpět na Některé práce Bohuslava Schnircha

Zpět na hlavní stránku