Koncentrační tábor Dachau
první a nejdéle fungující „koncentrák“ na německém území
MUDr. Bohuslav Bouček byl 1.9.1939 zatčen gestapem v rámci akce Albrecht der Erste, byl vězněn na Špilberku, potom v Dachau a v Buchenwaldu

 

 

Dachau byl prvním nacistickým koncentračním táborem, nacházel se zhruba 15 km severozápadně od Mnichova. Jeho zřízení oznámil 20. března 1933 Heinrich Himmler necelé dva měsíce po nástupu nacistů k moci. Již 22.3.1933 byli do Dachau přivezeni první vězni.
V červnu 1933 se stal velitelem tábora Theodor Eicke. Vypracoval a vyzkoušel systém správy koncentračních táborů a zacházení s vězni. Podstatou byla soustavná terorizace vězňů a snaha o jejich co nejdůkladnější ponížení. Navrhl rozdělení táborů na přísně střeženou vězeňskou část a takzvanou administrativní zónu. Prosazoval také myšlenku, že vězňové si nesmí ani na okamžik odpočinout od teroru, fyzických trestů nebo ponížení. Zabýval se zapojením vězňů do výroby jako levné pracovní síly a řešil ekonomiku táborů do nejmenších detailů tak, aby byly za všech okolností maximálně ziskové. Zabýval se ostrahou táborů zejména elektrickým plotem a strážními věžemi. Systém byl aplikován i na ostatní koncentrační tábory. Dachau sloužilo jako „modelové zařízení“, cvičili se tam strážci pro další koncentrační tábory a jednotky SS-Totenkopfverbände. Theodor Eicke byl za své zásluhy jmenován inspektorem celého systému koncentračních táborů.

Za 12 let existence tábora jím prošlo nejméně 188 tisíc lidí z více než 30 zemí Evropy. Téměř třetinu z nich tvořili Židé. Nejméně 28 tisíc registrovaných vězňů v Dachau zahynulo, celkový počet obětí se však odhaduje na 67 tisíc.

V Dachau byli zpočátku vězněni političtí odpůrci režimu. Politickým vězňům se podařilo obsadit většinu významných pozic ve vězeňské samosprávě a udržet si je po celou dobu existence tábora - díky tomu mohli v mnoha případech pomáhat ostatním vězňům. Později k nim přibývaly další skupiny vězňů - svědkové Jehovovi, Romové či homosexuálové. Přibývali také židovští vězňové. Po „křišťálové noci“ bylo do Dachau zavlečeno více než 10 tisíc Židů z celého Německa. Byli propouštěni až po několika týdnech, když slíbili, že opustí Německo. Většina z nich po zkušenosti z koncentračního tábora skutečně raději volila emigraci.
Během války přibývaly do Dachau nejrůznější další skupiny vězňů z okupovaných zemí. Z Dachau se stále více stávalo místo masového vraždění. V říjnu 1941 bylo např. do tábora deportováno a následně zastřeleno několik tisíc sovětských zajatců. Od ledna 1942 byla část vězňů, tzv. „invalidů“, odvážena na zámek Hartheim u Linze, kde byli zavražděni plynem. Také v Dachau byla vedle rozsáhlého krematoria vybudována plynová komora, ta však nikdy nezačala sloužit masovému vraždění. V táboře byly až do osvobození prováděny popravy.
Himmler vydal 5. října 1942 příkaz transportovat všechny židovské vězně z koncentračních táborů na německém území do Osvětimi. Všichni židovští vězňové z Dachau byli rovněž deportováni.  V zimě 1942 začali lékaři SS v táboře provádět na vězních bolestivé lékařské pokusy, které často končily smrtí.
V roce 1942 byla vytvořena síť pobočných táborů Dachau, jejíž vězňové byli využíváni především pro otrockou práci pro německý zbrojní průmysl. V pobočných táborech Dachau bylo vězněno až 37 tisíc vězňů. V největším komplexu pobočných táborů v Landsbergu am Lech vznikaly podzemní továrny, na jejichž vybudování byli deportováni především židovští vězni z táborů na východě. Na přelomu let 1944 a 1945 tam ve vražedných podmínkách pracovalo zhruba 30 tisíc vězňů.
Také v hlavním táboře panovaly na konci války katastrofální podmínky. Dachau bylo kvůli vězňům evakuovaným z táborů likvidovaných v souvislosti s postupem spojeneckých armád neúnosně přeplněno. Tisíce vězňů padlo za oběť tyfové epidemii. 29. dubna 1945 bylo 30 tisíc vězňů tábora bez boje osvobozeno jednotkami americké armády.

Heinrich Himmler v Dachau

Dva osvobození vězni z tábora Boelcke-Kaserne v Nordhausenu

Po osvobození

 

 
 

 

 

Zpět na hlavní stránku