rodina.gif (9846 bytes)

Bohuslav Schnirch - svatý Václav

 

K soutěžnímu návrhu sochy sv. Václava napsali:
Mladý kníže udatně vyjel do boje, ale hned po dosažení úspěchu odkládá kopí v levou ruku a žehná lidu.

Každý cítil při prvním spatření, že to je ten Sv. Václav, jak jej všichni nosíme v srdci. My voláme k němu: Nedej zahynouti nám ni budoucím! - a on přijíždí, žehná nám v zápase o národní bytí tonoucím, žehná nám již již umdlévajícím v boji tisíciletém za národní existenci. Nová síla z požehnání řinoucí povzbuzena pak ještě Blanickými rytíři - jeho věrnými - kteří dávají nám na rozum, že nezahyneme, věrni sv. Václavu, nikdy - neboť v největším nebezpečí samy nadpřirozené síly budou pro nás bojovati! Kdyby bylo plebiscitem rozhodnuto, byl by tento sv. Václav dán národu.‘        Prof. V. J. Dušek 1901


 

Upevňujme tedy bez okázalosti staré svazky a navazujme nové. Napravujme jedni, kde chybili druzí, aby i nám bylo vlídně měřeno. Pokračujme, kde druzí neuspěli. Uctívejme ony, kteří jsou již mimo oblast našeho smyslového vnímání, a uvědomujme si jejich odkazy.
Dr. B. Bouček

 

Rodina Adámků, Anýžů, Bek-Pekáčků, Birnbaumů, Boučků, Brzorádů, Englů, Frantů, Fričů, Havlíčků, Helfertů, Hellichů, Hlaváčů, Kreuzerů, Kulichů, Majerů, Marků, Nepomuckých, Obereignerů, Paynů, Samohrdů, Sázavských, Schnirchů, Sprosečů, Strobachů, Šantlů, Štulců, Tichých, Votočků, Vraných a dalších spřízněných rodů, paměti, dokumenty a vyprávění.

 

1. Abecední rejstřík - rodokmen Manželky jsou uvedeny také pod dívčím jménem
2. Z kroniky jednoho rodu Paměti a vyprávění o rodině Boučků
3. Vzpomínky poděbradské babičky Božena Schnirchová Birnbaumová Boučková vzpomíná
4. Mezi raněnými Černohorci r. 1875-6 MUDr. B. Bouček sepsal v roce 1912 své zážitky z let, kdy sloužil jako lékař v Černé Hoře
5. Rodinné paměti Boženy Marečkové Božena Marečková uspořádala vzpomínky a nejen svoje
6. Deník z doby první světové války Zápisky Bohuslava Boučka
7. Rodina Weyrů Jindřich Bečvář, Jednota českých matematiků a fyziků
8. Bohuslav Schnirch Životopisná data
9. Curriculum vitae B. Schnircha Vlastnoruční  životopis Bohuslava Schnircha z r. 1891
10. Některé Schnirchovy práce Fotografie děl a prací Bohuslava  Schnircha
11. Články Bohuslava Schnircha Za svého pobytu v Římě psal Bohuslav Schnirch pro Lumír
12. Požár Národního divadla Články a dokumenty
13. Život a dílo Bohuslava Schnircha diplomová práce Diplomová práce Jarmily Liškové
14. Bohuslav Schnirch diplomová práce Diplomová práce Oldřicha Dibelky
15. Pomník krále Jiřího v Poděbradeh diplomová práce Diplomová práce Jarmily Mirzoevové
16. Články o Bohuslavu Schnirchovi Přepisy novinových článků a dochované texty
17. Články o Ing. Bedřichu Schnirchovi Stavitel řetězových mostů
18. Články o Ing. Josefu Schnirchovi Stavitel železnic
19. Články o Bohumilu Boučkovi Přepisy novinových článků
20. Pět generací lékařů Lékařská profese v rodině 1835
21. Z deníku Bohumila Boučka Zápisky o smrti babičky Veroniky Müllerové Votočkové v roce. 1864
22. Rodinná setkání Fotografie z rodinných setkání
23. Místa, domy, sídla, usedlosti Místa a nemovitosti vztahující se k rodině
24. Pomníky, hroby a hrobky Pomníky, které se vztahují k rodokmenu
25. Osobnosti Osoby, na které se v textech odkazuje, ale nejsou příbuzní
26. Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu Mírová iniciativa Jiřího z Poděbrad - plné znění dokumentu 1462
27. Bitva u Hohenlinden Martin Müller padnul ve službách prince Sachsen-Coburg 1800
28. Formanství Forman neboli 'lantkočí' - nájemní přepravce - například Jan Krušina a Václav Bouček 1800
29. Hostinec U bílého lva v České Skalici O vzniku a zániku Jiřinkových slavností v České Skalici - Josef Steidler 1824
30. Bratranci Veverkové a jejich vynález ruchadla František Šebek 1827 František a Václav Veverkovi
31. Volební program Josefa Schnircha Ing. Josef Emanuel Schnirch v roce 1848
32. Zdenka Havlíčková - Václav Kounic

Z knihy Václav Kounic - šlechtic nejen rodem - Oldřich Klobas 1863

33. Umělecká beseda Vzpomínky Vítězslava Hálka a další texty 1863
34. Sokol Tělovýchovné a sportovní sdružení, které se stalo oporou při vyhlášení samostatnosti ČSR založen 1862
35. Požár národního divadla Bohuslav Schnirch byl u požáru jako jeden z prvních  1881
36. Jubilejní Všeobecná zemská výstava Království českého Uspořádaná v Praze v roce 1891
37. Bio Bouček Nusle Jeden z prvních biografů v Praze - Zdenko Bouček 1907
38. Sarajevský atentát Podrobnosti sarajevského atentátu - začátek 'Velké války' 1914
39. Zajatecký tábor na ostrově Asinara Spojenci deportovali zajatce do tábora, kde zemřel Jaro Schnirch 1916
40. Námořní bitva u Durrës Přes přístav Drač prchali B. Bouček a J. Schnirch na přelomu roku 1915-1916
41. Manifest českých spisovatelů 1917 Výzva ke státoprávnímu řešení české otázky 17.5.1917
42. Tříkrálová deklarace 1918 Postoj poslanců ke státoprávnímu řešení české otázky 6.1.1918
43. Incident v Čeljabinsku, Irkutsku a Zlatoustu 1918 Informace o zrádném jednání sovětů 1918
44. Vyhlášení nezávislosti Vyhlášení samostatnosti, které připravoval A. Rašín 28.10.1918
45. Zednářská lóže Cestou světla zakladatel E. Babák, člen B. Bouček 1926
46. Protektorát Vyhlášení protektorátu 1939
47. Akce Albrecht der Erste Akce při které byl zatčen Bohuslav Bouček 1939
48. Koncentrační tábor Buchenwald V koncentračním táboře byl vězněn Bohuslav Bouček 1939
49. Operace Antropoid V souvislosti s atentátem byla popravena Milada Frantová a umučen Jiří Franta 1942
50. O náletu na Prahu 14.2.1945 Škaredá popeleční středa a Valentýn zároveň - při náletu zemřel Jan Majer 1945
51. Sovětské nálety na konci druhé světové války Při náletu na Mladou Boleslav zemřela Slávinka Boučková - konec 'Druhé války' 1945
52. Spiknutí generála K. Kutlvašra Událost, která poznamenala osud Jiřího Schnircha 1945
53. Případ Joe Kolarek, Eisner-Kacerovská První zinscenovaný soudní proces komunistického režimu - začátek 'Studené války' 1950
54. Chronologie historických dat Historické události jako pozadí rodinných dějů
55. Chronologie první světové války Historické události jako pozadí rodinných dějů
56. Policejní evidence Výpisy policejní evidence
57. Aktuality Informace o aktuálních změnách - co je nového

 

Prosba o doplnění

Pokud naleznete ve Vaší rodinné kronice další fotografie, pokud máte další doplňující informace a nápady, pokud odhalíte nepřesnosti na těchto stránkách, prosím, napište mi na adresu

jiri@payne.cz

Fotografie z Vašeho šuplíku mohou být přístupné všem příbuzným, kteří se o ně zajímají!
Rovněž prosím o informace o tom, kde jsou pohřbeni Vaši blízcí.

Děkuji.

 

Privátní informace

Máme nyní dvojstupňový systém přístupu na stránky. Pokud chcete, aby konkrétní stránky či fotografie byly přístupné jen pro příbuzné, napište mi na adresu

jiri@payne.cz

Nové heslo

Pokud chcete mít přístup ke všem údajům, napište mi, zašlu Vám údaje potřebné ke vstupu na stránky, které jsou přístupné výhradně příbuzným.

jiri@payne.cz

Fotografie

Některé fotografie jsou restaurovány v digitální podobě, ale na Internetu je z úsporných důvodů umístěna pouze zmenšená kopie. Pokud si chcete z některých fotografií pořídit kvalitní zvětšeniny na papíře, napište mi, mohu Vám zaslat digitální snímek v nezmenšeném formátu.

Jirka Payne

 

Datum poslední aktualizace: 01.10.2019

Pozn. : Stavebnicové uspořádání umožňuje snadné vytvoření samostatných internetových přehledů dalších částí rodiny a jejich vzájemné propojení.

Fotografie a texty z rodinného archivu jsou zde zpřístupněné jen pro privátní účely pro členy rodiny a přizvané hosty,
mnohé doposud nebyly publikovány.
Použití materiálů z těchto stránek pro publikační činnost, publicistiku, dokumentaristiku, pro odborné účely, pro převzetí informací na internetu a pro jakékoli další šíření či použití je možné
výhradně po udělení výslovného písemného souhlasu (jiri@payne.cz).
Použití či zneužití materiálů a informací z těchto stránek bez výslovného souhlasu je porušením zákonů platných v České republice a může být důvodem k právním krokům, které budou směřovat k potrestání takového protiprávního jednání.
Znalost hesla neopravňuje k publikování materiálů! © Jiří Payne 2003-2019