Pomník Dr. Julia Grégra na Olšanských hřbitovech

Architektonický návrh ing. arch. Rudolf Kříženecký, sochařská výzdoba Bohuslav Schnirch. Jeden z největších pomníků na Olšanských hřbitovech.

Hřbitov IV odd. 11 m. 39-41

Podle zmínek o hrobu paní Grégrové není vyloučeno, že na jiném místě je nebo byl další hrob s výzdobou od B. Schnircha.

viz též článek Pomník Julia Grégra

 

Pomník Julia Grégra na Olšanských hřbitovech - původní stav

Postupně mizí další a další části bronzové výzdoby - prosinec 2016
chybí meč v ruce Slavie, chybí výzdoba konzol po stranách, chybí sochy chlapců s tiskařskou tématikou po stranách,
chybí kohout probouzející prostřednictvím tisku,
při opravě byly vyzlaceny i části, které původně zlacené nebyly

Model vystavený v atelieru

Schnirchův výkres pro zhotovení pomníku

Inspirací pro postavu Slavie byla údajně Bohuslavova žena Roberta

Vzdělání

Žurnalistika, noviny jsou kradené

Vzdělání

Otvory po ukradených částech

Pomník Julia Gregra na Olšanských hřbitovech

Model v Muzeu Polabí v Poděbradech

Julius Grégr

Zpět na Hřbitovy

Zpět na hlavní stránku