Prof. MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička * 1869   † 1926

Rodiče: Michal Jedlička * 1843 † 1907

Alžběta Francová Jedličková * ? †  ?

Sourozenci:  MUDr. Rudolf Jedlička * 20. 2. 1869   † 26. 10. 1926

Kamil Jedlička * 19.10.1873 Lysá † 25.10.1897 Benátky n. J., zvěrolékař, + Irma Marie Mühlbecková Jedličková * 9.8.1877 † 25.10.1897

Alžběta Jedličková Slunečková * 30.10.1877 Lysá † ? + Jan Slunečko

Michal Jedlička * 1.6.1879 † 4.8.1954 lékař

Tomáš Jedlička * ? †  ? lékárník v Lysé

Eliška Jedličková * ? † ?

Manžel: Alexandra Helfertová Jedličková * 17.1.1885 † 1942 (?1952?)
Děti: -

Prof. MUDr. Rudolf Jedlička
obor: chirurgie a rentgenologie
* 20. 2. 1869 Lysá n. L.
+ 26. 10. 1926 Nový Svět (Harrachov)
foto 1913 Langhans

 

Rudolf Jedlička * 20. 2. 1869 Lysá nad Labem, + 26. 10. 1926 Nový Svět - Harrachov - český lékař, chirurg, rentgenolog a radiolog, iniciátor a mecenáš řady sociálně zdravotních iniciativ

Rudolf Jedlička byl absolventem české lékařské fakulty v Praze (promoval roku 1892), asistentem a od roku 1901 docentem na chirurgické klinice této fakulty. Po vzniku Československa byly Jedličkovy nesporné vědecké zásluhy roku 1921 oceněny jeho jmenováním řádným profesorem a prvním přednostou II. chirurgické kliniky University Karlovy, jež byla původně umístěna v Pražském sanatoriu v Podolí, které Jedlička založil roku 1914.

Jedlička světově proslul především v chirurgii kostní a břišní. Byl mistrným diagnostikem a na Maydlově pražské chirurgické klinice, brzy po objevu Roentgenových paprsků (listopad 1895), prosadil už v lednu 1897 první operaci provedenou na základě diagnostiky rentgenem. Rentgenologii v Čechách prosazoval nejenom jako diagnostický prostředek, ale také jako doplněk léčby zhoubných nádorů.

Významné byly jeho snahy humanitní a sociálně lékařské. Roku 1905 byl z jeho iniciativy založen při Spolku českých lékařů Spolek pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů v Čechách, s bioptickou stanicí, experimentálním oddělením a dispenzářem, v němž byli chudí pacienti ošetřováni bezplatně. Roku 1913 založil v Praze ústav pro tělesně postižené děti, který byl na jeho počest nazván Jedličkovým ústavem. Jedlička jako jeho zakladatel byl veden myšlenkou dát handicapovaným dětem možnost odborného léčení a odborné výchovy k pokud možno samostatnému a plnohodnotnému životu. (nk) Kdo byl kdo

 

 

Za studií na lékařské fakultě pracoval u prof. Emericha Maixnera, po promoci na různých pracovištích, až v roce 1898 se stal asistentem chirurgické kliniky (u prof. Karla Maydla). V této době absolvoval studijní cesty do Polska, Ruska, Německa, Dánska, Francie, Belgie, Nizozemí, Anglie, Švýcarska a Itálie.V roce 1901 byl habilitován z chirurgie, mimořádným profesorem pro tento obor se stal v roce 1907. V roce 1912 byl jmenován ředitelem Ústavu pro léčbu a výchovu mrzáků, který byl později na jeho počest nazván Jedličkovým ústavem. Ředitelem tohoto ústavu byl až do konce svého života. Velkou měrou se také zasloužil o vybudování Pražského sanatoria v Podolí. V roce 1921 se stal řádným profesorem chirurgie a později i RTG a radiologie. V roce 1922 se stal přednostou právě otevřené II. chirurgické kliniky. Byl vůdčí osobou české chirurgie, zasloužil se hlavně o rozvoj břišní a kostní chirurgie. Byl také zakladatelem české rentgenologické a radiologické vědy a průkopníkem tohoto oboru v rámci střední Evropy. Mezi jeho vynikající žáky patřili např. Jiří Diviš a Emerich Polák.

 

lfancy1.gif (1168 bytes)

Zpět na osobnosti

Zpět na hlavní stránku