EU neslouží lidem, ale sama sobě

24.10.2018

Lisabonská smlouva je totalitní systém, obdobný komunistickým zemím. V celé smlouvě nenajdete, že by měla EU sloužit lidem! Slouží sama sobě. Členové Evropské komise nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce, ani jiného subjektu. To znamená, že je Komise zcela odříznutá od lidí!
Přímo v článku článku 4 odst. 3 pak stojí: „Členské státy usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží se všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie.“ Takže státy nesmějí prosazovat své vlastní zájmy a zájmy svých občanů v Unii! A ještě citát samotného předsedy komise pana Junckera, který na shromáždění předsedů vlád doslova řekl: „Přestaňte naslouchat svým voličům!“

Projev na plénu EP si pusťte zde