Alternativa pro Evropu

English

AE_background-pic-01 (4)Q

Obracíme se k občanům členských států Evropské unie i k občanům nečlenských států s prosbou, aby se zamysleli nad stávající situací v Evropě.

Už desítky let se mluví o tom, že je nevyhnutelně nutné reformovat Evropskou unii a odstranit demokratický deficit, ale nikdo není schopen předložit konkrétní návrh jak na evropský kontinent vrátit demokracii. Přitom je čím dál zřetelnější, že stávající projekt funguje neuspokojivě.

Evropská integrace navržená Jeanem Monnetem je nevyzkoušený experiment. Nerespektuje teorii federalismu a principy dělby a rovnováhy moci. Podle zkušeností a politologickým teorií nemůže dlouhodobě fungovat. Na špatných základech nelze postavit pevnou stavbu.

Evropská unie nebere ohled na názory lidí, říká: My víme, co je pro vás dobré a my vám to přikážeme! Je to popření tradičních hodnot evropské demokracie, kterou si vybojovaly generace našich předků a za kterou nejednou prolévali krev. K nejlepším tradicím Evropy patří pluralita, ne unifikace, svobodná volba mezi více alternativami, férová soutěž nedeformovaná dotacemi, rovnováha moci, úcta k svrchovanosti.

Protože neexistuje a ani nemůže existovat žádný postup, jak se dostat od stávajícího podoby Evropské unie k jakémukoliv demokratickému uspořádání, představujeme návrh, který beze zbytku a rychle vyřeší demokratický deficit. Umožňuje ponechat si všechno pozitivní, co dosavadní spolupráce přinesla a zároveň umožňuje odstranit nesmyslné regulace. Umožňuje demokraticky provést nezbytnou mohutnou deregulaci.

V textu JDE TO I JINAK  jsme podrobně vysvětlili důvody a východiska pro novou podobu spolupráce. Navrhli jsme konkrétní postup, jak přejít do alternativní podoby spolupráce evropských států.

Jistě existuje nepřeberné množství dalších alternativních modelů. Předkládáme v této celoevropské iniciativě jeden z nich, který popisuje smysluplný postup, jako východisko pro zahájení diskuse. Jde o pracovní text, předpokládáme, že se budou konat různé konference na toto téma a že shromáždíme náměty a iniciativy tak, abychom společně vytvořili společný program.

Proto prosíme, aby se všichni, kteří mají o svobodu a demokracii v Evropě obavy, sjednotili kolem společného cíle: obnovit demokratický pořádek. A to znamená zahájit veřejnou diskusi o alternativě ke stávající podobě integrace. Hledáme alternativu pro Evropu.

JDE TO I JINAK – ALTERNATIVA PRO EVROPU

Odkaz ke sdílení:

http://www.payne.cz/WP15/AlternativaProEvropu.pdf (1902kB)

Na text Jde to i jinak ve výše uvedeném odkazu
navazuje Sametová deklarace, kterou je možno podepsat elektronicky:

www.TheAlternative.EU/cs

VelvetR