Filipka Hráská (provd. Hofmanová)

Philipina Josefa Kateřina Hráská na fotografii s věnováním, kterou darovala Bohuslavu Schnirchovi

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11855/156

Po požáru města v roce 1832 poděbradští právovárečníci zřídili hostinec „U labutě“. Poté se majitelem domu – v roce 1847 – stal poštmistr Václav Hráský z Nymburka a zřídil v něm první poděbradský poštovní úřad. Dům přestavěl, rozšířil a začal v něm podnikat. Václav Hráský byl dlouholetým purkmistrem a jako nadšený vlastenec stál v čele veškerého společenského a kulturního dění v Poděbradech.

Vnučka Václava Hráského, Filipka Hofmannová (* 2. 6. 1876 Poděbrady † 10. 2. 1960 Praha) byla spisovatelkou píšící pod jménem Jiřina Horská. Její román „Když se květy rozvíjely“ z roku 1929 je psán podle vyprávění Filipiny Hráské (její matky), nejstarší dcery Václava Hráského.

Filipina Hráská se v Dívčím vyučovacím ústavu Heleny Svobodové v Praze poznala s dcerou Karla Havlíčka Borovského, Zdeňkou. Mezi dívkami vzniklo pevné přátelství.

Zdeňka Havlíčková přijala pozvání Filipiny do Poděbrad a pobyla zde celkem čtyřikrát. V roce 1864 zde prožila celé prázdniny. Brzy tu ve společnosti početné purkmistrovy rodiny byla jako doma. Mezi přátele Zdeňky Havlíčkové patřil Jaroslav Schnirch a Josef Obereigner. Tato malá společnost nechyběla na žádné studentské merendě a věnečku, organizovala výlety po okolí, vyjížďky po Labi.

V roce 1865 prožila Zdeňka v Poděbradech nejkrásnější prázdniny. Při návštěvách rodiny Boučkovy i v protějším pivovaře, nebo s knihou v altánu v zahradě ji bylo lépe než v pražské společnosti, do níž byla s velkou slávou uvedena, jelikož sláva jejího otce byla na ni přenesena. Během těchto prázdnin účinkovala s místními ochotníky, zúčastnila se domácí dožínkové slavnosti i velké národní slavnosti v Chlumci nad Cidlinou. V tomtéž roce dojela do Poděbrad ještě v září na posvícení. Třetí a čtvrtý pobyt v Poděbradech byly velice krátké (1866 a 1867). Přítelkyně se rozešly. Filipina se cele věnovala domácnosti a hospodářství, Zdeňka pokračovala ve studiu na vyšší dívčí škole. Časem si vyměnily již jen pár dopisů.

Zdeňka Havlíčková zemřela stejně jako její rodiče, na tuberkulózu ve čtyřiadvaceti letech 20. září 1872.

22. srpna 1937 zásluhou „Okrašlovacího spolku“ v Poděbradech byla na bývalém domě Hráských Zdeňce Havlíčkové odhalena pamětní deska. Při té příležitosti se také konala slavnostní sokolská akademie s bohatým programem.

Pořadatelé slavnosti v čele s Josefem Truhlářem se prostřednictvím památky „dcery národa“ vrátili ke stále aktuálnímu odkazu Karla Havlíčka Borovského.

Pamětní deska je součástí sbírek poděbradského muzea.

 

Pohřbeni na Olšanských hřbitovech Hřbitov III-3-42

Kateřina Hrázký

*1797 (1877) +1877, 80 roků
Václav Hrázký býv. purkmistr a poštmistr v Poděbradech (1861-1870) *1820 + 23.1.1900

Marie Schuster roz. Hrázký

*1824 +1851           27 roků

Filipka * cca 1848

1.10.1863 zahájena výuka 1866 asi konec kvůli válce

Egon Hrázký

* 1852 (1851) +15.srp. 1872           20 roků stár

Jiří Hráský lesní

*8.8.1852 +8.5.1912

syn Jan Otakar Hráský 16.11.1855 Poděbrady - 14.1.1928 Praha píše do časopisů a napsal několik divadelních her

Cemetery I, part 3 of 4
Václav Hráský (1988) Anna Hráská (1996)
Vácslav Hráský (1944) Milada Šeráková Hráská (1966) Vlasta Müllerová roz. Hráská (1973) František Šerák (1979) Alois Berka (1985) Věnceslava Berková roz. Hráská (1990)

 

lfancy1.gif (1168 bytes)

Zpět na osobnosti

 

Zpět na hlavní stránku

 

 podle PhDr. Jany Hrabětové