František Viktor Felix Václav Goller
* 4.10.1839 † 26. 1. 1911

František Václav Goller
 

František Václav Goller , * 4. 10. 1839 Horažďovice, † 26. 1. 1911 Holoubkov (u Rokycan)
cukrovarnický odborník, chemik, vynálezce a podnikatel, básník


Syn hospodářského správce Antonína Jana Florentina a Alžběty, roz. Frenclové. 1857 absolvoval v Praze českou reálku, 1860 studia chemie na německé technice. Během vysokoškolských studií Goller vstoupil do Akademického čtenářského spolku, kde se seznámil s J. Nerudou a V. Hálkem a v šedesátých letech se pokoušel o vlastní literární tvorbu, především poezii. Roku 1860 uveřejnil v almanachu Máj báseň Žebrák lásky.

Po ukončení školy se rozhodl věnovat cukrovarnictví. V letech 1860–64 pracoval v cukrovarech v Trmicích (u Ústí nad Labem) a Ratboři (u Kolína), postupně řídil cukrovary v Poděbradech (1866–1873), Českých Budějovicích (1873–75), Křimicích (dnes Plzeň, 1875–78) a Králově Poli (dnes Brno, 1878–80), poté 1880–84 působil jako technický inspektor cukrovarů Živnostenské banky a od 1884 jako dlouholetý ředitel cukrovarů České společnosti pro průmysl cukerní. V letech 1888–1902 byl členem Pražské obchodní komory, předsedal České chemické společnosti pro vědu a průmysl. Zasloužil se o zdokonalení výroby krystalového cukru. F. V. Goller zavedl již v roce 1871 výrobu bílého krystalového písku (tzv. bílého zboží) přímo z řepného surového cukru, a to parním krytím bezprostředně v odstředivkách (Poděbrady).  Vynalezl a společně s konstruktérem Wasgestichanem si dal patentovat v roce 1867 speciální typ nože s trojhranným ostřím na zpracování cukrové řepy, který se rychle rozšířil i v zahraničí jako tzv. Gollerův nůž. Publikoval v odborných periodikách, uveřejnil několik brožur, agilně pracoval v profesních i společenských organizacích, zajímaly ho otázky sociální a penzijní týkající se pracovníků v cukrovarnickém průmyslu. Roku 1895 patřil k iniciátorům založení Výzkumné stanice cukrovarnické, která působila na pražské technice. V roce 1901 byl Goller vyznamenán důstojnickým křížem Řádu Františka Josefa I. Pohřben na Vinohradském hřbitově.

S manželkou Kateřinou, roz. Hellerovou (* 10. 12. 1843, † 24. 12. 1929), měl osm dětí. viz Felix Goller

Antonín Goller * 7.7.1867
Adela Augusta Gabriela Gollerová Hofmanová Hammerová * 4.11.1884 + 6.3.1968
Luizo Goller * 29.7.1868 + 2.9.1878
Zdenko Goller * 1.1.1870
Richard Goller * 19.3.1871
Felix Goller * 28.4.1872 + 6.9.1938
Vilemína Gollerová * 25.6.1878 + 10.9.1878
Babetto Goller * 13.11.1873 + 5.9.1878
František Goller * 15.1.1875 + 9.9.1878
Ottokar Goller * 28.10.1881
Theodor Goller * 1.8.1880 + 1917
Jaroslav Bohuslav Goller * 9.6.1883

Česká společnost pro průmysl cukerní při Živnostenské bance v Praze,
Spolek cukrovarníků východních Čech,
Spolek pro průmysl cukrovarnický v Čechách,
Společnost pro průmysl cukerní,
Spolek pro zkoušení a přehlížení parních kotlů,
Spolek českých chemiků,
Klub cukrovarníků,
Česká společnost chemická,
Poradní sbor pro potravní daně,
Podpůrný spolek úředníků cukrovarnických
v Poděbradech byl náčelníkem sboru dobrovolných hasičů - hasičský sbor v Poděbradech vznikal v rámci Sokola

Některé práce:
Kralopolské diffusní nože.
Patent Goller a Wasgestichan, 1880;
O semeně řepovém domácího pěstění, 1884;
Malé, prostřední a velké cukrovary, 1898;
Vorschlag zur Sanierung der Zuckerkrisis, 1902.
L: F. V. G. K 70. narozeninám, in: Chemické listy 3, 1909, s. 405–408;
nekrolog, in: tamtéž 5, 1911, s. 81–84; † Franz Wenzel G., in: Zeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen 35, 1910/11, s. 358–362;
Chemiker-Zeitung 35, 1911, s. 140;
Österreichisch-Ungarische Zeitschrift für Zuckerindustrie und Landwirtschaft 40, 1911, s. 210;
Pilsner Tagblatt 27. 11. 1911, s. 3; OSN 28, s. 487; MSN 2, s. 1024;
M. Pohorský, Poznámka o skupině Nerudových žáků, in: Česká literatura 2, 1954, č. 2, s. 188–189; ÖBL 2, s. 28, BL 1, s. 445.

P: SOA, Plzeň, Sbírka matrik, matrika nar. řkt. f. ú. Horažďovice 18, s. 69 (dostupné z: http://www.portafontium.eu); NA, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 142, obr. 473.

Marie Makariusová

 

 

František Ženíšek: Studie k portrétu (zvětšení)

 

lfancy3.gif (583 bytes)

 

architekt Anton Goller (?) (* 1833 bratr Františka Václava?) a Bohuslav Schnirch XI. 1867

Goller se znal s Jaroslavem Schnirchem, který předsedal Spolku pro přehlížení parních kotlů.
S Bohuslavem se mohl znát z Poděbrad, nebo z pražských uměleckých kruhů.

lfancy3.gif (583 bytes)
 

Felix Goller si postavil letní vilu v Sázavě nad Sázavou v ulici Ivana Javora č.p.177,
stavba je památkově chráněna, ve vile bydlel Pavel Kohout. 

Elsa Gollerová, křtěná Elizabeth, Maria, Josephine, Antonie, též Elisabeth Goller (1. října 1868 Trmice – 1955 Praha) byla německo-česká fejetonistka a překladatelka, náležící k okruhu novinářů kolem německých tiskovin Politik, Union a Prager Presse. Později se živila jako učitelka různých jazyků.

Narodila se jako druhé přeživší dítě ze šesti dětí v rodině architekta a ředitele stavební banky Antona Gollera (*1833) a jeho české manželky Gabriely rozené Názowské (*1845). Dědeček Anton Goller býval správcem panství Kinských v Přešticích. V letech 1872-1900 rodina bydlela v Praze. Od roku 1910 Elsa bydlela v Praze u svého strýce, někdejšího hospodářského správce Hlávkova panství v Lužanech, a jeho manželky Anny. Její výchova a vzdělání byly německé. Proto se cítila teritoriální Češkou, ale psala převážně německy. Zůstala svobodná.

Většinu života strávila v Praze. Byla zapsána jako soukromnice. Přátelila se, nebo alespoň udržovala korespondenci s mnoha umělci, zejména literáty, např. spisovatelem Emilem Zolou nebo fotografem Paulem Nadarem. Začala psát do místních německých časopisů Teplitz-Schönauer Anzeiger, Budweiser Zeitung, ale také do deníků Bohemia, Politik, Deutsches Volksblatt a do Reichswehr Wien, kde uveřejňovala drobné povídky, medailonky osobností a překlady z češtiny, ruštiny nebo francouzštiny do němčiny. Řada jejích fejetonů a medailonků vzpomínkového charakteru zůstala v rukopisech. Přeložila například povídku Julia Zeyera Mik Olympia (Praha 1900).

lfancy1.gif (1168 bytes)

Zpět na osobnosti

Zpět na hlavní stránku