Před 150 lety zemřel autor pražského mostu císaře Františka I.

Zpět na hlavní stránku

Zpět na Ing. Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

 

 

Projektant a inženýr Bedřich Schnirch, který zemřel 25. listopadu 1868 ve věku 76 let ve Vídni, patřil k nejuznávanějším rakouským odborníkům na stavbu mostů. Do historie se zapsal jako stavitel prvního řetězového mostu na evropském kontinentu, který byl otevřen v červnu 1824 ve Strážnici. Výraznou stopu zanechal i v Praze, pro kterou navrhl druhé přemostění Vltavy, most císaře Františka I., který v letech 1841 až 1898 spojoval Národní třídu a Újezd.

Schnirch se narodil v červnu 1791 v Pátku nad Ohří u Loun. Studoval mimo jiné v dolnorakouské Kremži, mezi roky 1819 a 1821 pak na vídeňské polytechnice. Než se na tu prestižní školu zapsal, pracoval několik let u stavitele Vojtěcha Lanny, jehož firma po letech stavěla pražský řetězový most. Kromě mostů navrhoval Schnirch také domy, stál také za myšlenkou řetězových střech, tedy jakýchsi železných krovů, na něž získal patent.

V roce 1842 se Bedřich Schnirch stal hlavním inženýrem na vídeňském ředitelství železnic, v této funkci si například patentoval most používající místo řetězu tuhý příhradový nosník, který byl v letech 1859 a 1860 použit na dvou místech ve Vídni. Od roku 1861 byl Schnirch i hlavním inspektorem staveb na drahách. Už v roce 1848 stál u založení rakouského svazu inženýrů. V roce 1863 odešel inženýr, který za své zásluhy dostal rytířský kříž řádu Františka Josefa, do penze.

https://www.archiweb.cz/news/pred-150-lety-zemrel-autor-prazskeho-mostu-cisare-frantiska-i

 

Zpět na Ing. Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirhovi

Zpět na hlavní stránku

 

 

 

 

.