Most ve Strážnici
48.9068950N, 17.3142533E

Ing. Bedřich Schnrich

Schnirchův vlastnoruční nákres řetězové lávky ve Strážnici z 13.dubna 1825

 

Strážnický most

V roce 1821 vstupuje Bedřich Schnirch do služeb hraběte Františka Antonína Magnise ze Strážnice jako privátní inženýr. Bedřich Schnirch provádí na panství různé stavební práce. Navrhuje roce 1821 postavit v zámeckém parku řetězový most přes rameno řeky Moravy spojující zámek se zahradou a skleníky. Bedřich Schnirch před tím několik let pracoval pro Vojtěcha Lannu (1817-1820), kde získal zkušenosti s použitím železa při stavbách, začíná průmyslová výroba železa v dříve nepředstavitelném množství. Stavba mostu začala v roce 1823, fakticky sestavení mostu bylo provedeno během dvou měsíců, dokončen byl 8.6.1824. Jednalo se o první řetězový most na evropské pevnině, s rozpětím 120 stop (29,71 metrů) o šířce 4 metry. Kujné železo (3,5tuny) dodaly železárny v Chlumu, které patřily Eduardu hraběti Stadionovi, jenž byl příbuzným Magnisovy manželky. Řetězy nebylo možné ukotvit do skály, byly proto kotveny do čtyř zděných kotevních bloků. Na každé straně mostu bylo devatenáct závěsných tyčí, které nesly podélné nosníky. Na tyto nosníky byly uloženy příčníky. Vlastní mostovka byla ze dřeva. Pro bezpečnost chodců měl most zábradlí z drátů ovinutých kolem závěsných tyčí. Most byl otevřen 8. června 1824 pro chodce a lehké i těžké povozy. Při zatěžovacích zkouškách došlo v důsledku nedostatečně vytvrdlé malty k uvolnění kotvení v pylonech a k prohnutí mostovky, most musel být rozebrán a znovu sestaven. Most byl demontován v roce 1857 (1860). Dnes se v místech, kde původně stál most, nachází malá kaplička (tok řeky se významně změnil).

Princip prvního novověkého řetězového mostu z kujného železa si dal patentovat roku 1801 James Finley z Pennsylvánie v USA. První most v Evropě postavil na řece Tweedu ve Velké Británii námořní kapitán Samuel Brown. Prvním mostem na evropském kontinentě byl strážnický most Bedřicha Schnircha.

 

Z knihy Stavitelství mostní, Albert Vojtěch Velflík Praha 1912, str. 11

 

Most ve Strážnici

 

Schnirch zpočátku projektoval čtyři samostatné nosné pilíře, teprve později je spojoval obloukovou klenbou

Překreslená kopie původního plánu mostu ve Strážnici

 

 

Stavba Strážnického mostu podle Schnirchových plánů probíhala v letech 1823 až 1824. Most měl rozpětí 29,7 m a šířku 4 m. Řetězy nebylo možné ukotvit do skály, jako to učinil Brown ve Skotsku, byly proto kotveny do zděných kotevních bloků. Byly sestaveny z prutů obdélníkového průřezu, aby se dosáhlo lepšího přenosu sil ve spojích. Podstatně bylo zdokonaleno zavěšení svislých tyčí a mostovka byla vyztužena podélnými trámy, které omezily její pohyb pod koly. Na každé straně mostu bylo devatenáct závěsných tyčí, které nesly podélné nosníky. Na tyto nosníky byly uloženy příčníky. Vlastní mostovka byla ze dřeva. Pro bezpečnost chodců měl most zábradlí z drátů ovinutých kolem závěsných tyčí.

Vzhledem k tomu, že Schnirch pracoval bez konstrukčních podkladů z předchozích staveb, ale pouze na základě vyobrazení, řadu detailů musel doplnit na základě svých znalostí a vymyslet často i nová řešení.

Most byl otevřen 8. června 1824 pro chodce, lehké i těžké povozy a bez problémů měl přestát i přechod útvaru jízdního vojska. Plány Bedřicha Schnircha se bohužel nedochovaly, existuje pouze jeho vlastnoruční nákres.

Podle zpráv z dobového tisku byly řetězy mostu ze štýrského železa, vyrobeného ve Vornderbergu, na závěsné tyče a vodorovné nosníčky bylo použito moravské železo z Blanska. Železná konstrukce i dřevěná mostovka ovšem vyžadovala údržbu. Bylo nutno například pravidelně obracet dřevěné příčné nosníky mostovky, aby nedocházelo k jejich trvalému průhybu. Podle zápisu v rodokmenu Schnirchovy rodiny se stavby mostu zúčastnil rovněž Schnirchův synovec, Ing. Josef Emanuel Schnirch, kterého Bedřich Schnirch v tomto období zaměstnával.

Most úspěšně přečkal značná zatížení při přepravě materiálu na rekonstrukci zámku a několik povodní. Pravděpodobné zanedbání údržby mostu po změně majitele zámku a samovolné změny toku Morávky byly jednou z příčin, proč byl pravděpodobně v roce 1860 řetězový most nakonec rozebrán. V roce 1861 jej nahradila konstrukce z plnostěnných železných nosníků s dřevěnými mostinami.

 

Strážnice leží 13 km severovýchodně od Hodonína na rozhraní Dolnomoravského úvalu a Vizovické vrchoviny. Ve Strážnici byl v letech 1823-1824 postaven první řetězový most na evropském kontinentě. Princip prvního novověkého řetězového mostu si dal patentovat roku 1801 James Finley z Pennsylvánie v USA. První most v Evropě postavil na řece Tweedu ve Velké Británii námořní kapitán Samuel Brown. Tím dalším byl strážnický most, jehož autor Bedřich Schnirch (narozený roku 1791 v Pátku nad Ohří) patřil k průkopníkům staveb řetězových mostů, kterých také řadu postavil. Projektoval most v Jaroměři, v Žatci přes Ohři, ve Strakonicích přes Otavu, v Poděbradech přes Labe, i v Podolsku přes Vltavu - ten jediný se zachoval, protože byl přenesen do Stádlece - v Postoloprtech přes Ohři, ale i řetězový most v Praze (Praha - Most Františka I.).
První řetězový most na evropském kontinentu však stával právě ve Strážnici a překonával rameno řeky Moravy. Jeho délka byla 29,7 metru. Byl vzdálen asi 50 metrů na jih od strážnického zámku, v jehož muzeu bývaly poslední dochované články závěsného řetězu. V místě, kde památný most stával, je dnes „folklórně“ vyzdobená kaplička. Při regulaci Moravy a stavbě Baťova kanálu bylo staré řečiště vyrovnáno a posunuto asi o 20 metrů jižněji.

 

Mapa stabilního katastru 1824-1843
zámek s vyznačeným polohy bývalého řetězového mostu jihovýchodně od zámku

 

 

Zámek s nachází severně od města

Kaplička poklony sv. Jana Nepomuckého stojí poblíž dnešního ramene řeky v místech, kde stál původní most,
asi 50 m od zámku.

 

 

Schnirchův nákres detailu spojovacího kloubu článků řetězu a závěsu pro mostovku pro řmost ve Strážnici 1823

 

 

Nákres dochovaného závěsu z bývalého mostu

 

 

Podrobnosti železné konstrukce mostu ve Strážnici. V levé části obrázku je zachovaný kotevní prvek tvaru V, jehož rozměry zjistil Jan Skácel. Výška je 1340 mm, vodorovné rozměry nahoře 450 mm, dole 90 mm, tloušťka prutů 40 mm, průměr horních otvorů 40 mm, vnější průměr ok 80 mm. V pravé, části je pohled shora na styčník dvojice vedle sebe ležících „řetězů“. Nad ním je pohled z boku na konce dvou dlouhých (skutečná délka 2850 až 3000 mm) prvků řetězu a na jeden spojovací prvek. Dole pravděpodobná úprava podélného vodorovného nosníčku a vidlice, ve které byl zachycen, v pohledu z boku a ještě ve směru osy mostu. Závlač se dala vyjmout jen když byl nosníček zvednut.

 

Jan Skácel, strážnický kronikář
s posledním dochovaným článkem mostu

 

Ukotvení nosných řetězů a prokluzování řetězu na pilíři

 

Zpět na práce Bedřicha Schnircha

Zpět na Bedřich Schnrich

Zpět na hlavní stránku