Anička
Demokratická radnice v Poděbradech pokračuje v komunistickém bezpráví

Bohuslav Schnirch pro svou mladší sestru Boženu, které zemřela dvouletá dcerka,
zhotovil kamenný náhrobek znázorňující tuto dívenku, jak spí na nadýchaném kamenném polštáři.
Náhrobek byl umístěn na hřbitově v Doblingu u Vídně, nyní součást města Vídeň.

Původní podoba pomníčku zemřelé Aničky Birnbaumové na hřbitově v Doblingu u Vídně.

Detail antické lampy - kahanu

Poté, co Boženě zemřel manžel Vojtěch a stěhovala se z Vídně do Poděbrad,
byl pomníček převezen do Čech a umístěn na zahradě Dvora v Poděbradech.
Rodina se o něj po léta pečlivě starala.
Před znárodněním byla socha na zahradě Dvora zcela v pořádku včetně kahanu

Pomníček byl komunistickým režimem vyvlastněn i s celým Dvorem a takto vypadal po znárodnění.

Výsledek péče města Poděbrady

Město Poděbrady nechalo zničit další Schnirchovy plastiky, které byly na zahradě Dvora

Po pádu komunismu byl pomníček restituován. Vnučky sochaře Schnircha s vědomím, že socha vyžaduje odbornou péči,
pomníček darovaly městu Poděbrady. Bylo domluveno, že bude restaurován do původní podoby,
avšak léta byl nedůstojně odstaven na dvorečku Polabského muzea.

Socha byla léta odstavená u městského muzea tak, aby nebyla vidět.

Socha dodnes není opravena.

Nyní je socha umístěna na rozptylové loučce na hřbitově v Kluku u Poděbrad,
avšak nebyla restaurována do původního stavu, jak město slíbilo.
Zejména chybí vrchní část kamenného polosloupu a bronzová antická olejová lampa, která byla podle fotografií zcela v pořádku před znárodněním. 
Potomci Bohuslava Schnircha hluboce litují, že vnučky sochaře Schnircha uvěřily slibům města Poděbrady a sochu městu darovaly.
Poděbrady v rámci chybějící morálky pokračují v křivdách komunistického režimu se stejnou hrůzostrašnou bezohledností.
Znemožňují třicet let potomkům Bohuslava Schnircha a Bohumila Boučka, zakladatele lázní, aby se na pozemek bývalého Dvora mohli vrátit.
Staví tak na hlavu celý smysl restitucí.
 

Prosíme každého, kdo navštíví hřbitov v Kluku a každého kdo navštíví rozptylovou loučku, aby si připomněl,
že křivdy komunismu v Poděbradech nejen že nebyly napraveny, ale nadále se v nich pokračuje.