Základní práva a svobody (alternativní)

1999

Nějak se nám některé hodnoty života poztrácely a možná stojí za to na chviličku se zastavit a porozhlédnout se, zda by v tom šíleném chvatu nebylo dobré některé z nich posbírat a vzít si je s sebou do příštího století. Je zřejmé, že dosavadní pojetí lidských práv se bude muset změnit. Třeba nám k tomu pomůže veselá alternativa.

 

Hlava prvá

Práva všeobecná

Čl. 1

(1) Každý má právo žít. Smysl života je v životě.

a) Každý má právo riskovat, pokud tím neohrožuje druhé.
b) Každý má právo být odpovědný.

(2) Každý má právo věřit, že život má smysl.

a) Každý má právo sám si určit, co pro něj má smysl.
b) Každý si může stanovit své vlastní životní priority.
c) Každý má právo nenechat ze sebe dělat blbce (vola, idiota apod.).

(3) Každý má právo být sám sebou.

a) Každý má právo být odpovědný.
b) Každý má právo mít své sny a iluze.
c) Každý má právo být nerozumný.

(4) Každý má právo mít svou pravdu.

a) Každý má právo se mýlit. Každý má právo svůj omyl přiznat. (Právo na omyl.)
b) Každý má právo udělat chybu. Každý má právo svou chybu přiznat.
c) Každý má právo nebýt dokonalý.
d) Každý má právo nebýt neomylný.
e) Každý má právo nepoučit se. Každý má právo svou chybu opakovat. (Právo rozhodnout se špatně.)
f) Každý má právo nenechat si radit a nenechat se poučovat od druhých.

(5) Každý má právo být sám.

a) Každý má právo mlčet.
b) Každý má právo nebýt rušen, když chce být sám.

(6) Každý má právo, aby se o něm neshromažďovaly informace. Když o něm někde jsou vedeny informace, má právo se s nimi seznámit.

Čl. 2

(1) Každý má právo být veselý (tzv. právo na radost).

a) Každý má právo se smát. Smát se jen tak bezdůvodně, nebo z nějakého důvodu.
b) Každý má také právo být smutný. Každý má právo plakat.
c) Každý má právo být šťastný.
d) Každý má právo být spokojený. Každý má právo na ochranu proti těm, kteří se pokoušejí jej přesvědčit, že má být nespokojený.
e) Každý má právo být ironický a jízlivý. Má také právo nést si důsledky, které to způsobí.

(2) Každý má právo na svou náladu. (tzv. svobodná volba nálady)

a) Každý má právo na svou náladu, včetně nálady blbé i dobré.
b) Každý má právo dát svou náladu přiměřeným způsobem najevo.
c) Každý má právo, aby ostatní respektovali jeho náladu stejně, jako on respektuje jejich svobodnou volbu nálady.

(3) Každý má právo mít rád.

a) O tom, koho chce mít rád, si rozhoduje každý sám.
b) Každý má právo nemít rád v případě, že jej někdo nutí mít někoho rád.

(4) Každý má právo mít strach a bát se a to i když k tomu není žádný důvod.

Čl. 3

(1) Každý má právo nebýt úspěšný, zejména má každý právo na neúspěch.

a) Každý má právo neusilovat o úspěch.
b) Každý má právo na nezdar.
c) Každý má právo, když se o něco snaží, aby se mu to nepodařilo.
d) Každý má právo lenošit.

(2) Každý má právo být chudý.

a) Každý má právo nemít peníze.
b) Každý má právo nemít majetek.
c) Každý má právo být střídmý a šetrný.

(3) Každý má právo dělat zbytečné i hloupé věci, považuje-li je za krásné.

(4) Každý má právo nebýt moderní.

a) Každý má právo být staromódní.
b) Každý má právo oblékat se jak chce, také nemoderně.
c) Každý má právo nemít moderní byt.
d) Každý má právo nemít moderní auto.

Čl. 4

(1) Každý má právo nevědět.

a) Každý má právo nepamatovat si.
b) Každý má právo zapomenout.

(2) Každý má právo na volný čas.

a) Každý má právo utrácet čas.
b) Každý má právo starat se o své děti nebo o jiné a hrát si s nimi.

(3) Každý má právo spát. (tzv. právo na spánek)

a) Každý má právo spát sám nebo spolu s jiným.
b) Nedobrovolná práce před devátou hodinou ranní se považuje za porušování práva na spánek.

(4) Každý má právo na sex.

a) Každý má právo nemít sex či nepropadat sexu.
b) Každý má právo být něžný.

(5) Každý má právo použít přiměřené výrazy.

a) Každý má právo použít sprosté slovo, když je nasraný.
b) Každý má právo mluvit spisovně.

 Hlava druhá

Práva související s technikou

Čl. 5

(1) Každý má právo technice nerozumět.

(2) Každý má právo netelefonovat.

a) Každý má právo nenosit mobil.
b) Každý má právo nemít žádný telefon.
c) Každý má právo telefon nezvedat, když nechce.
d) Každý má právo telefon také vypnout.

(3) Každý má právo nemít televizi.

a) Každý má právo televizi nezapínat a právo televizi kdykoli vypnout.
b) Každý má právo nezajímat se o televizní programy a nesledovat je.
c) Každý má právo se na televizi nedívat.

(4) Každý má právo nepracovat na počítači.

a) Každý má právo nemít a nepoužívat počítač.
b) Každý má právo nebrousit na Internetu.
c) Každý má právo používat knihy, papír a tužku.

(5) Každý má právo neřídit auto.

(6) Každý má právo nezabíjet druhé.

a) Každý má právo nebýt vojákem.
b) Každý má právo nevlastnit zbraň.
c) Děti mají právo nehrát si s hračkami zbraní.

Hlava třetí

Práva vůči establišmentu

Čl. 6

(1) Každý má právo být nekonformní.

(2) Každý má právo nadávat na režim sám nebo spolu s druhými.

a) Každý má právo být nespokojený.
b) Každý má právo svou nespokojenost dávat najevo.

(3) Každý má právo na nebyrokracii.

a) Každý má právo upozornit úředníka na nesmyslnost byrokracie.
b) Každý má právo upozornit úředníka na jeho nekorektní jednání, na jeho aroganci a na jeho tupost.
c) Každý má právo nevyplňovat nesmyslné dotazníky.

(4) Každý má právo nezajímat se o politiku.

a) Každý má právo nesledovat zprávy.
b) Každý má právo neznat politiky.

(5) Každý má právo nesledovat reklamu.

a) Každý má právo nenechat se reklamou ovlivnit.
b) Každý má právo nenakupovat.
c) Každý má zejména právo nekupovat věci, které nepotřebuje.

(6) Každý má právo na ochranu proti novinářům a médiím.