V politice se rozlišuje 22 pádů

Český jazyk má pro politické a jiné podobné účely 22 pádů
1. pád Kdo, co Nominativ (propertiv)
2. pád Koho, čeho Genitiv (horrorativ)
3. pád Komu, čemu Dativ (subservativ)
4. pád Koho, co Akuzativ (likvidativ)
5. pád Volání Vokativ (mobilativ)
6. pád O kom, o čem Ablativ (mediál)
7. pád S kým, s čím Instrumentál (masturbativ)
8. pád Kdo z koho Korytativ
9. pád Koho, jak Buzerativ
10. pád Kdo, kam Delimitativ
11. pád Kdo, koho Likvidativ
12. pád Jak na koho Intrikativ
13. pád Komu, co Podmazativ
14. pád Co za co Korupcionál
15. pád Jak komu Protekcionál
16. pád Koho s kým Konkubativ (sexuál)
17. pád Co na co Prezervativ
18. pád Komu, kam Vlezativ
19. pád Na koho, na co Serativ
20. pád S kým za kolik Prostitutiv
21. pád Cokoli jakkoli Demagogál
22. pád Kolik za co Kriminál