O totalitě

duben 1992

V čem spočívá hlavní rozdíl mezi totalitním a demokratickým státem?

Totalitní stát si činí nárok všechno řídit a o všem rozhodovat. I o osudech jednotlivých lidí. Právně se to projevuje tím, že se od sebe neodlišuje sféra veřejného práva od soukromého.

Veřejné právo platí pro všechny orgány státu a veřejnoprávní korporace pokud jednají jménem státu a jeho zásadou je, že mohou udělat jenom to, co je v zákoně dovoleno. Soukromé právo se vztahuje na občany a právnické osoby, které mohou dělat všechno, co zákon nezakazuje. Pokud se tento rozdíl nerespektuje, stát si stručně řečeno může dělat co chce.

Musím říci, že se nám dosud nepodařilo zbavit se totalitního právního řádu a totalitního přístupu k politice.