František (Franz) Weyr * 22.2.1820 † 16.8.1889 

Rodiče: Jan Weyr * 17.6.1791 † 14. 12. 1842 pekařský mistr v Náchodě, zemřel v Náchodě

Terezie Waňátková Weyrová * 20.2.1792 † ?  Paceřice

Anna Šťastná Weyrová * ? † ?

Sourozenci: František (Franz) Weyr * 22.2.1820 † 16.8.1889 
Manželka: Marie Rumplová Weyrová * 20.4.1825 † 3.8.1889 (1890?) smysl pro humor
Děti: Karel  Weyr * 16.11.1844 † 21.3.1915

Emil Weyr * 1.9.1848 † 25.1.1894

Marie Weyrová Sieberová * 1850 † 1923

Eduard Weyr * 21.06.1852 † 23.07.1903

Bedřich Weyr * 1853 † 8.9.1908 Hulín

Anna Weyrová Seydlerová 1854-1884 August Jan Bedřich Seydler 1849-1891 astronom

Antonie Weyrová Schuehová * 1856 † 1919

Emilie Weyrová Roessel-ová * 1858 † 1934 Josef Roessel * 1855 † 1922 architekt a stavitel 

Berta Weyrová Brumlíková * 1860 † 1927 Leopold Brumlík * 1849 † 1900 velkoobchodník s cukrem

Helena Weyrová Grünfeldová * 1867 † 1955 žila u Emila ve Vídni, plukovník Ernst Grünfeld * 1860 † 1938 bratr pianisty Alfreda Grünfelda * 1852 † 1924

O původu mého děda Františka Weyra, narozeného 22. února 1820, kolovaly v naší rodině různé neurčité pověsti. Jisto je, že není zcela jasný. Weyrové byli od počátku osmnáctého století usazeni v Náchodě. Byli mistři pekařští, jak se dá sledovati v zápisech pekařského cechu náchodského. Můj praděd Jan, jeho otec Josef a děd František uváděni jsou tam jako cechmistři. Také můj děd vyučil se prý, než šel na studie, v tomto řemesle. ... V době narození svého nemanželského syna Františka byl Jan Weyr již pekařským mistrem v Náchodě a 29 let stár. O dvě léta později se oženil s Annou Šťastnou. O nemanželské matce mého děda, Terezii Waňátkové, nebylo mně ani ostatním členům rodiny Weyrovy známo víc než stojí v jeho křestním listě, že pocházela z Paceřic. ... Nápadné je, že se Jan Weyr, aniž byl nucen, přihlásil výslovně za otce svého nemanželského dítěte. Z toho, jakož i ze skutečnosti, že své nemanželské dítě vzal do své domácnosti a tam je vychovával, dalo by se soudit, že si vážil jeho matky (nebo se aspoň za ni nestyděl) a že měl snad původně v úmyslu pojmouti ji později za manželku. Je možné, že tento jeho úmysl překazila snad proti jeho vůli předčasná její smrt nebo jiná událost. Můj děd nerad prý o svém původu mluvil, proto se po jeho smrti v rodině udržovaly různé pověsti o něm, na příklad že se narodil v tajném oddělení pražské porodnice, že pocházel z milostného poměru svého otce k nějaké dámě na náchodském zámku a pod. Jisto je, že jeho nevlastní matka ho po celý život vroucně milovala a že i on ji měl velice rád. Proto byl prý velmi rozrušen, když se teprve ve svém dvanáctém roce dozvěděl, že není jejím synem. l ) Manželství Jana Weyra s Annou Šťastnou zůstalo bezdětným. ... Svým otcem byl můj děd určen k povolání svých předků, to jest pekařskému. Ale tak, jako vybočil již svým původem z normálních rodinných kolejí, tak nedbal též rodinné tradice při volbě svého povolání. Neboť proti vůli svého otce šel prý na studie, jak mně vyprávěla jeho nejmladší dcera Helena, a aby tento svůj úmysl mohl uskutečnit, musel prý uprchnout z domova v noci. Po celou dobu svých studií těšil se pak dojemné lásce a péči své nevlastní matky. ... Jeho dcera Helena mně vyprávěla, že se původně věnoval studiu lékařství, poněvadž však nesnesl styk s mrtvolami a nemocnými, přesedlal později na matematiku a fysiku. ( [24], str. 8-12)

František Weyr o svém dědovi

Zlatý záslužný kříž s korunou
vyznamenání zřídil František Josef I. 16.2.1850
udělovalo se za všeobecné nebojové zásluhy o panovníka  a monarchii, za veřejnou službu a zásluhy o obecné dobro
na červené stuze

Hlavní stránka