Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914

Schnirch Jaroslav (1847)

Schnirch (Casany) Paulina (1855) (1854?) Casani

Schnirch (Casany) Emilie (1860)

Schnirch Julius (1874)

Schnirch Eleonora (1875)

Schnirch Franziska (1877)

Schnirch Pauline (1880)

Schnirch Milan (1883)

Schnirch Jaroslav (1887)

Schnirch Emil (1892)

Šantlova (Schnirch) Theresie (1840)

 

Sarajevská 68/16

Mikovcova 548/5

Lublaňská 507/8

U Zvonařky 65/1

Lublaňská 4/61 5/57

 

zpět evidence

Mikovcova 12

 

zpět evidence