Hrobka rodiny Weyrů na Olšanských hřbitovech

(Hřbitov VI odd. 3, m. 3-4)

Text na náhrobku

Eduard Weyr
c. k. dvorní rada v. ř. professor
mathematiky na České vysoké škole
technické v Praze, řádný člen
České akademie a Král. české společnosti
nauk, čestný členm a stálý tajemník
Jednoty českých mathematiků
* 1852
 † 1903

Jeho choť
Teresie Weyrová
roz. Štětková ovdov. Teigeová
vdova po professoru České techniky v Praze
nar. 12. května 1869 zemř. 17.prosince 1920

 

Bronzový náhrobek z roku 1905 od K. Holuba

Zpět na Hřbitovy

Zpět na hlavní stránku