Jan Melichar Bouček * 5.1.1818 † ?

Rodiče: Václav Bouček * 1784 † 8.4.1864

Kateřina Krušinová Boučková * 15.11.1784 † 21.11.1848

Sourozenci: MUDr. František Bouček * 28.8.1810 † 12.9.1882

Anna Boučková Císařová * ? † ? (Antonie)

Marie Boučková Smetanová * 8.1.1816 † 9.9.1869

Jan Bouček * 5.1.1818 † ?

Františka Romana Boučková * 25.9.1819 † 29.1.1829

Josef Bouček * II.1820 † 31.8.1821   

Václav Bouček * 29.8.1822 † 1866

Barbora Boučková * 6.7.1824 † ?

Josef Bouček * 5.6.1826 † ?

Aloisie Boučková * 1.1.1828 Plotiště 140 † ?

Barbora Boučková Vacková * 3.7.1829 † 16.8.1908

Manželka: Kateřina Kůrková Boučková * 1830 † ?
Děti: Vincenc (Čeněk) Bouček  * ? † 15.9.1881

Dcera Boučková Smetánková  * ? † ? Kukleny

 

Kukleny Obecní dům čp. 1, který se nachází v Pražské třídě v Kuklenách, místní části města Hradec Králové. Bývá též znám jako tzv. Boučkův dům.

Roku 1776 si Jan Antonín Götz koupil vedle stěžerské cesty pozemek, na němž vystavěl malý domek. Naproti za cestou si navíc zřídil jirchářskou dílnu. Svůj veškerý majetek odkázal roku 1787 Josefu Götzovi a dceři Barboře. V roce 1802 koupil čp. 1 Václav Adamíra z Černilova, který zemřel roku 1828. Jeho syn František Adamíra prodal dům v roce 1846 a jeho novým majitelem se stal Jan Bouček, po němž následovali Čeněk Bouček (zemřel 15. září 1881), který roku 1880 postavil při čp. 1 skladiště a sýpku, a obec, která zde umístila obecnou školu (východní obvod) a hospodářskou školu, přičemž současný dům byl vystavěn v roce 1875.

Zde je třeba zmínit, že obec splácela dluh vzniklý koupí č. p. 1 od Boučkových dědiců (1884) a jeho úpravou pro školní účely (26 376,14 zl.) od roku 1885 do roku 1894, kdy byl zbytek dluhu uhrazen směnkou a dům č. p. 1 a 1a trvale věnován obcí účelům veřejné školy. Dům však byl prost dluhů až koncem roku 1899, kdy byl dluh skutečně uhrazen. Od té doby byl ve vlastnictví obce a byl využíván ke školním účelům.

Dnes dům patří městu Hradci Králové a je využíván zejm. k nájemnímu bydlení. Zároveň se v budově nacházejí 1. třídy, školní jídelna a školní družina ZŠ a MŠ Kukleny, přičemž prostory družiny vznikly rekonstrukcí půdní části objektu.

 


Obecní dům 1921 dříve Boučkův dům č. p. 1
 

Obecní dům dříve Boučkův dům č. p. 1

 

Kukleny - Morstadt

Hlavní stránka