Žalujte odborové svazy

20.6.2011

Pokud odbory stávkou způsobí třetí osobě škodu, musí ji zaplatit. I když s vládou nesouhlasíme, nedáme strhout k něčemu, co slušná společnost musí odmítnout. Je mnoho věcí v demokratickém státě, které zákon nezakazuje, ale slušný člověk je přesto nedělá. Jednou z nich je politická stávka.

Pojďme ale popořadě. Domnívám se, že pokud stávkující způsobí škodu jakékoli třetí osobě, která není součástí vztahu ‚stávkující kontra zaměstnavatel‘, musí škodu v soukromoprávním řízení uhradit. Platí to jak pro škodu neúmyslnou, tak i škodu úmyslnou, způsobenou například nějakou blokádou. Měli bychom se všichni připravit na takovéto žaloby proti odborům. Není důvod, abychom nadále spolufinancovali sebemenší škodu, kterou odbory způsobí nezainteresovaným občanům. Pokud např. stávkou poškodí rychle se kazící zboží, které bylo předáno k dopravě dříve, než byla stávka vyhlášena, nesou plnou odpovědnost za takovou škodu.

V případě dopravní stávky vzniká odborářům ještě další odpovědnost za případy, kdy se někomu nedostane nutného lékařského ošetření. Tak, jako při veřejném shromáždění je organisátor povinen zajistit lékařskou péči, musí odbory v případě dopravní stávky zajistit a zaplatit převoz k ošetření každému, kdo to nutně potřebuje. Tedy nejenom, že musí umožnit průjezd, ale musí jej i zaplatit. Pokud stávkou způsobí újmu na zdraví nebo na životě, také za to nesou odpovědnost.

Prosím ochotné advokáty, aby poškozeným poskytli právní pomoc při žalobách na odborové svazy za co nejpřijatelnějších podmínek.

Odbory si přejí, aby nebyl žádný prováděcí zákon o stávce. Pokud se většina občanů rozhodne, požadovat důsledně po odborech odpovědnost za jejich jednání, možná už žádný takový zákon ani nebude potřeba.

Slušní lidé, pokud ve svobvodném státě nesouhlasí s vládou, to dávají najevo kultivovaným způsobem. I když s vládou nesouhlasíme ve většině toho, co dělá, neznamerná to, že se dáme strhout k něčemu, co slušná společnost musí odmítnout. I když na to mají odboráři mezinárodní dohodu. Je mnoho věcí, které zákon nezakazuje, ale slušný člověk je přesto nedělá. Jednou z nich je politická stávka.