Zákon o lustracích?

12.6.1992

Místopředseda vlády Pavel Rychetský, místopředseda OH, požádal 23.5. ministerstvo vnitra o vypracování návrhu zákona, který by příslušníkům StB a jejich spolupracovníkům zakazoval výkon některých funkcí. Druhého dne se za poslanecký klub OH ve FS vyjádřil Ladislav Vrchovský, že poslanci OH považují za nepřijatelné, aby Federální shromáždění dříve, než bude přijata zákonná norma pro zacházení s informacemi souvisejícími s StB, jakkoli rozhodovalo o těchto informacích. Zároveň federální vláda se ten den přikláněla k návrhu podmínit plošné zveřejnění vypracováním zákona o lustracích.

Před rokem, v době volební kampaně, byl pan Bartončík odhalen jako tajný spolupracovník. Krátce na to se Pavel Rychetský stal místopředsedou federální vlády, ale o návrh takového zákona nepožádal.

Před půl rokem byl v souvislosti s lustrací odvolán ministr životního prostředí B. Moldan z iniciativy osob, které dnes najdeme mezi členy OH. Ani tehdy nebyl zákon P.Rychetským iniciován.

Teprve když ODS na svém Olomouckém kongresu přijala do svého programu odtajnění a plošné zveřejnění lustrací a když 22.5. předložila Federálnímu shromáždění stejný návrh vyšetřovací komise událostí 17.listopadu, začíná se o přípravě takového zákona vážně uvažovat. Rovněž prezident Havel má s federální vládou „identický názor“, ačkoli má také „svou vlastní představu“, zveřejnění seznamů však nepovažuje za dobré.

Poté, co průzkum veřejného mínění ukázal, že OH má podporu pouhých 7% voličů oproti více než dvojnásobné podpoře ODS, koná se 11.6. porada tří premiérů. Chystají zákon o lustracích.

Jaký bude? Nepochybně bude zaručovat agentům široké možnosti pro odvolání. Bude bránit jejich lidské právo zůstat se svým podílem na zločinech StB v anonymitě. Pokud by totiž v příštích volbách získalo OH pouze takovou podporu, jakou má dnes, nemohlo by již dále agenty chránit proti zveřejnění. Že by snad proto bylo nutné přijmout zákon o lustracích, který jim ochranu zajistí i po příštích volbách? Nepochybně se totiž všichni opakovaně odvolají a až do uzavření případu (po dobu několika roků) budou chráněni ve svých vlivných zaměstnáních.