Ukrajincům dlužíme víc

29.1.2022

Na Ukrajině budeme možná sledovat vývoj, který si vůbec nepřejeme. Zdá se, že Ukrajině poskytneme podporu jen navýsost symbolickou. Příštích několik desítek let budeme diskutovat o tom, zda se ministr zahraničí a ministryně obrany letos v lednu s tou symbolickou podporou rozhodli správně. Morální odpovědnost je a zůstane na nich.

Politika vypadá v některých situacích jako šachy, musí se přemýšlet nejméně na dva tahy dopředu. Namísto ustrašených disputací na téma kdo koho vyprovokoval, musíme zapřemýšlet, co dělat, když k tomu dojde. Může se totiž stát, že z Ukrajiny přijde velká vlna politických uprchlíků.

Naší povinností bude v takovém případě postarat se o mnohé z nich. Bezesporu i na to se musí naše vláda již nyní připravovat. Ale naší povinností bude v takovém případě udělat ještě více. Přál bych si, aby naše nová vláda, která hlasitě slíbila, že uvidíme Havlovskou politiku, v takovém případě navázala na dvacátá léta. Tehdy u nás sídlila Ukrajinská svobodná universita. Ukrajinsky mluvící menšina v tehdejším Československu měla i v Praze základní školy a gymnasia, takže universita měla svou logiku. Žádný stát na tom neprodělá, když poskytne prostor vzdělaným lidem. 

Edvard Beneš, o kterém se musí podle zákona říkat, že se zasloužil o stát, při jednáních o poválečném uspořádání hodil tuto menšinu přes palubu. Předhodil je sovětské armádě. Toleroval otevřené násilí, kterého se na ní promyšleně a systematicky Rusové dopouštěli, ačkoliv měl možnost zastavit to na základě podepsané smlouvy. A nezastal se ani Ukrajinců zavlečených do lágrů, ačkoli to byli řádní občané Československa a bylo to jeho morální i politickou povinností. 

Ať už se situace na Ukrajinsko-Ruské hranici vyvine jakkoli, měli bychom mít připravený projekt na obnovení ukrajinské vysoké školy v Praze. Ukrajinskou menšinu u nás máme znovu, i když zatím mnohem menší. Ve dvacátých letech dostávala jejich svobodná universita podporu ze státního rozpočtu. Slušelo by se, budou-li to okolnosti vyžadovat, abychom podpořili vznik ukrajinského intelektuálního universitního centra v Praze. Ukrajincům dlužíme víc, než jenom nekvalifikovaná pracovní místa na stavbách.