Titán, který požírá, co stvořil

Kronos

Francisco Jose de Goya y Lucientes: „Kronos požírající své dite“

19.4.2009

Šrotovné, ekologické daně, recyklační poplatky vytvářejí z EU Titána, který co vytvoří, to zničí.

V řecké mytologii titánský bůh Kronos, bůh chaosu, požíral své vlastní děti. Je symbolem sebezničení. Evropské státy se předhánějí v zavádění šrotovného. Chtějí tím povzbudit ekonomický růst. Statistická měřítka úspěšnosti se úspěšně požívají jako důkaz často protichůdných tvrzení. Platí to i o šrotovném. Díky zbytečně sešrotovaným autům se budou muset vyrobit jiná. Statistiky vykáží růst výroby i spotřeby. Vytvořená hodnota, společné bohatství, se však příliš nezvětší, náklady a důsledky spojené s výrobou nových aut budou souměřitelné s údajným přínosem spočívajícím v omlazení vozového parku.

Oblíbená píseň prvního českého presidenta Ach synku, synku … má prostou zápletku: otec požaduje od svého syna, ze kterého chce mít dobrého hospodáře, aby nechal opravit kolečko, které potřebuje k práci. Neučí ho, aby porouchaný nástroj vyhodil a nahradil novým, snaží se ho odnaučit způsobu uvažování, že staré je nejlépe vyhodit. Chce, aby se syn naučil co nejlépe využívat statky, které vytvořily dřívější generace.

Titánské chování Evropské unie můžeme vidět už řadu let. Například od zavedení dvouleté záruční lhůty již nemusí výrobce zajišťovat opravy svých výrobků, což dřív e bývalo v mnoha zemích běžné. K čemu to vede? Spotřebič, který si zakoupíte, se po dvou letech a dvou měsících neopravitelně rozpadne. Zkuste zajít do opravny, dozvíte se, že nemáte jinou možnost, než starý výrobek, u kterého jste si v lepším případě již předplatili sešrotování, dát ekologicky zlikvidovat a koupit si nový.

Šrotovací a recyklovací firmy vykazují rostoucí obrat, podle statistik stoupá produkce, vytvářejí se nová pracovní místa. Roste spotřeba energií a roste spotřeba surovin. Tlak na využívání recyklovaných hmot a ekologické daně na energie se snaží tento růst zpomalit. Recyklace předplacená již při koupi výrobku šílený koloběh urychluje. Vyrábět a ničit, heslo dne. Objem vytvořených hodnot však neroste – nekvalitní výrobky nahrazujeme stejně nekvalitními. Statistiky zatím vytvářejí dojem, že ekonomika Evropské unie funguje, protože se neodečítá, co bylo zbytečně sešrotováno. Jenže ona spíš zaostává. Globální recese prohlubování problémů urychluje.

Někoho možná překvapí údaje, podle kterých za každých pět let pobytu státu v evropském ráji klesá růst přibližně o jedno procento.

Ach synku, synku … Kdybychom se tak naučili hospodařit. V normálním politickém systému by vláda s takovouto politikou musela dávno odejít, nedožila by se ani řádného konce svého volebního období. Evropská komise v důsledku své neodvolatelnosti může takto působit celá desetiletí.

Utěšovat nás může závěr antické legendy: Kronovy děti se nakonec vzbouřily proti svému otci. Po desetidenní válce pod vedením nesmrtelného Dia svého otce přemohly.